elmeszülemény fn 4B

(/gúny v. pejor) ’〈szellemi alkotómunka eredményeként:〉 írói, költői mű, műalkotás’ ❖ melylyik a’ való derekas elme ſzülemény (1784 Magyar Hírmondó C0272, 83) | [Kis János költő Schwartnertől] buzdittatva kedvelé meg az ó-világ jeles elme-szüleményeit (1858 Tóth Lőrinc C4298, 83) | a vers egy példánya megvan az iratok közt. Elég gyatra elmeszülemény (1957 Csatkai Endre CD52) | [A könyvben] a poénok többsége túlságosan is erőltetettnek látszik, és a szófacsarások is azt az érzetet keltik az olvasóban, hogy a szerzőjük igencsak verejtékezett, amíg világra hozta elmeszüleményeit (1999 Új Könyvek CD29).

a. (pejor) ’kiagyalt, nem igaz dolog, kitaláció, agyszülemény’ ❖ Emlékezzünk azokra is, a’ miket minden nemzetbéli emberek az udvariak’ alávaló szívbélyegéröl [= jellemvonásairól] beszélgetnek. Ezek nem merő elmeszülemények, hanem olly dolgok, mellyek a’ szomorú tapasztalásbol jutottak isméretre (1833 Rédly Károly ford.–Montesquieu 8320001, 38) | Oront vallomása egész napi életrendjéről tisztán az átdolgozó elmeszüleménye, melyről M.-nél [= Molière-nél] egy szót sem találunk (1896 Bayer József C0213, 65) | annyi hazugságot és tévedést, annyi őrült elmeszüleményt, cinikus hamisítást [rögzít] (1989 Csengey Dénes 1028003, 39) | Ha az Internet fejlődésének következő lépcsőfokaira vagyunk kíváncsiak, akkor a választ nem az Internet-guruk, bot- és divatcsinálta netzsurnaliszták elmeszüleményeiből kaphatjuk meg […], hanem magától az Internettől (1997 Magyar Hírlap CD09).

J: elmemű.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

elmeszülemény főnév 4B
(/gúny v. pejor)
〈szellemi alkotómunka eredményeként:〉 írói, költői mű, műalkotás
melylyik a’ való derekas elme ſzülemény
(1784 Magyar Hírmondó)
[Kis János költő Schwartnertől] buzdittatva kedvelé meg az ó-világ jeles elme-szüleményeit
(1858 Tóth Lőrinc)
a vers egy példánya megvan az iratok közt. Elég gyatra elmeszülemény
(1957 Csatkai Endre)
[A könyvben] a poénok többsége túlságosan is erőltetettnek látszik, és a szófacsarások is azt az érzetet keltik az olvasóban, hogy a szerzőjük igencsak verejtékezett, amíg világra hozta elmeszüleményeit
(1999 Új Könyvek)
a. (pejor)
kiagyalt, nem igaz dolog, kitaláció, agyszülemény
Emlékezzünk azokra is, a’ miket minden nemzetbéli emberek az udvariak’ alávaló szívbélyegéröl [= jellemvonásairól] beszélgetnek. Ezek nem merő elmeszülemények, hanem olly dolgok, mellyek a’ szomorú tapasztalásbol jutottak isméretre
(1833 Rédly Károly ford.Montesquieu)
Oront vallomása egész napi életrendjéről tisztán az átdolgozó elmeszüleménye, melyről M.-nél [= Molière-nél] egy szót sem találunk
(1896 Bayer József)
annyi hazugságot és tévedést, annyi őrült elmeszüleményt, cinikus hamisítást [rögzít]
(1989 Csengey Dénes)
Ha az Internet fejlődésének következő lépcsőfokaira vagyunk kíváncsiak, akkor a választ nem az Internet-guruk, bot- és divatcsinálta netzsurnaliszták elmeszüleményeiből kaphatjuk meg […], hanem magától az Internettől
(1997 Magyar Hírlap)
J: elmemű
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások