előfutár fn 4A2

1. (Kat is, átv is) ’vmely hadsereg derékhadát megelőző, annak biztonságos vonulását előkészítő, ill. felderítő tevékenységgel megbízott katona’ ❖ [a katonák] 11 órakor – előfutáruktól megelőzötten – már Vásárhelyt voltak, hol nem kellett a várat megrohanni, mert Auguszt ezredes vitéz őrcsapatjával Bem benyomultának hirére megszökött Vásárhelyről (1870 Orbán Balázs 8340017, 170) | Antecursor [...] előfutár. Antecursores a római hadsereg ama harcosai, kik a felderítő szolgálatot teljesítették; ezekkel előre ment a táborhelyeket kiszemelő tiszt is (1893 PallasLex. CD02) | állítólag egyes előfutárok kémkedik ki azt a vidéket, ahol a fák magvaiból jó termés van, s ahol azelőtt alig volt mókus, a mag érésekor hallatlan tömegekben jelenik meg (1929 Az állatok világa ford. CD46).

2. (átv is) ’előre küldött hírnök, ill. vmely tekintélyes személy v. sereg, csapat érkezésének előre jelzésével, bejelentésével megbízott személy, csoport’ ❖ Antonius nejét Egy tábor illetné előfutárul, És közeledtét lovak nyerítése Jelentené előre (1858 Szász Károly² ford.–Shakespeare C3728, 75) | Nagyságod engedelmével, valami hölgyek szeretnének bejönni. Timon. Hölgyek! Mi kell nekik? Inas. Előfutárjok is érkezett, uram: annak tisztje bejelenteni kívánságukat (1867 Greguss Ágost ford.–Shakespeare CD11) | Légy üdvöz, nap előfutárja, Hirmondó csillag, hajnal csillaga! (1890 Palágyi Lajos C3392, 49) | a motorizáció kezdetén a megkülönböztető jelzések közérdeket szolgáltak: a mentők, tűzoltók és a rendőrség részére rendszeresítették. [...] Némely elgondolás, így a motoros előfutár, már kitalálásakor halva született ötlet volt (1995 Magyar Hírlap CD09).

3. (birtokszóként) ’vmely esemény, jelenség stb. megtörténését, bekövetkezését megelőző, előkészítő (és előre vetítő) dolog’ ❖ az igazság a’ hatalmaskodásnak romain ütendi fel a’ győzedelem lobogoját, ’s ezen áldásteli percz lészen a’ jövendő nagyság és dicsőség előfutára (1844 Pesti Hírlap CD61) | Villámlás, a mennykők Előfutárja, nem volt pillanatnyibb, Se szemvakítóbb (1867 Lévay József ford.–Shakespeare C3737, 145) | el tudjuk képzelni azt a lázas idegességben megnyilatkozó roppant nyugtalanságot, mely Tolsztojnál a halál előfutárja volt (1911 Ambrus Zoltán 9006002, 51) | Az én szememben a különválás a teljes elválás előfutára (1954 Benedek Marcell ford.–Balzac 9042011, 133) | A két cég dollárok tízmillióira rúgó beruházásai azonban csak előfutárai egy kezdődő japán befektetési hullámnak (1997 Magyar Hírlap CD09).

4. (rendsz. birtokszóként) ’vmely későbbi mű v. eszme, irányzat stb. őse, előképe v. képviselője, ill. vmely jelentős személy szellemi elődje’ ❖ már az újkor kezdetétől fogva [...] létezett szakadatlan lánczolata oly ekonomiai elmélőknek és bölcselőknek [...], a kik részint egyes nézeteikben, részint tudományunk egész felfogásában önálló gondolkozók, antimerkantil elvek képviselői, vagy épen Smith-féle tanok előfutárai voltak (1859 Kautz Gyula C7519, 259) | [Zakrzewski lengyel történész könyve] előfutárja és programmja egy monumentális munkának, melyben ő Báthory uralkodásának történetét szándékozik 5-6 kötetben megirni (1887 Akadémiai Értesítő C0365, 116) | Sajátlagos római festmények a hadvezérek tetteit tárgyaló képek, melyek mintegy előfutárjai a későbbi történelmi tárgyú domborműves alkotásoknak (1902 ÓkoriLex. CD28) | A háború előtti szentpétervári szalónok épp úgy lelkesedtek érte [ti. Puskinért], akár a polgári forradalmárok, akik a maguk előfutárjának tartották (1937 Illyés Gyula CD10) | A bécsi Otto Wagner, akit a szecesszió előfutárának is tartanak (1982 Berend T. Iván 9049003, 83).

Sz: előfutári.

Vö. ÉrtSz.; TESz. elő-; ÉKsz.

előfutár főnév 4A2
1. (Kat is, átv is)
vmely hadsereg derékhadát megelőző, annak biztonságos vonulását előkészítő, ill. felderítő tevékenységgel megbízott katona
[a katonák] 11 órakor – előfutáruktól megelőzötten – már Vásárhelyt voltak, hol nem kellett a várat megrohanni, mert Auguszt ezredes vitéz őrcsapatjával Bem benyomultának hirére megszökött Vásárhelyről
(1870 Orbán Balázs)
Antecursor [...] előfutár. Antecursores a római hadsereg ama harcosai, kik a felderítő szolgálatot teljesítették; ezekkel előre ment a táborhelyeket kiszemelő tiszt is
(1893 PallasLex.)
állítólag egyes előfutárok kémkedik ki azt a vidéket, ahol a fák magvaiból jó termés van, s ahol azelőtt alig volt mókus, a mag érésekor hallatlan tömegekben jelenik meg
(1929 Az állatok világa ford.)
2. (átv is)
előre küldött hírnök, ill. vmely tekintélyes személy v. sereg, csapat érkezésének előre jelzésével, bejelentésével megbízott személy, csoport
Antonius nejét Egy tábor illetné előfutárul, És közeledtét lovak nyerítése Jelentené előre
(1858 Szász Károly² ford.Shakespeare)
Nagyságod engedelmével, valami hölgyek szeretnének bejönni. Timon. Hölgyek! Mi kell nekik? Inas. Előfutárjok is érkezett, uram: annak tisztje bejelenteni kívánságukat
(1867 Greguss Ágost ford.Shakespeare)
Légy üdvöz, nap előfutárja, Hirmondó csillag, hajnal csillaga!
(1890 Palágyi Lajos)
a motorizáció kezdetén a megkülönböztető jelzések közérdeket szolgáltak: a mentők, tűzoltók és a rendőrség részére rendszeresítették. [...] Némely elgondolás, így a motoros előfutár, már kitalálásakor halva született ötlet volt
(1995 Magyar Hírlap)
3. (birtokszóként)
vmely esemény, jelenség stb. megtörténését, bekövetkezését megelőző, előkészítő (és előre vetítő) dolog
az igazság a’ hatalmaskodásnak romain ütendi fel a’ győzedelem lobogoját, ’s ezen áldásteli percz lészen a’ jövendő nagyság és dicsőség előfutára
(1844 Pesti Hírlap)
Villámlás, a mennykők Előfutárja, nem volt pillanatnyibb, Se szemvakítóbb
(1867 Lévay József ford.Shakespeare)
el tudjuk képzelni azt a lázas idegességben megnyilatkozó roppant nyugtalanságot, mely Tolsztojnál a halál előfutárja volt
(1911 Ambrus Zoltán)
Az én szememben a különválás a teljes elválás előfutára
(1954 Benedek Marcell ford.Balzac)
A két cég dollárok tízmillióira rúgó beruházásai azonban csak előfutárai egy kezdődő japán befektetési hullámnak
(1997 Magyar Hírlap)
4. (rendsz. birtokszóként)
vmely későbbi mű v. eszme, irányzat stb. őse, előképe v. képviselője, ill. vmely jelentős személy szellemi elődje
már az újkor kezdetétől fogva [...] létezett szakadatlan lánczolata oly ekonomiai elmélőknek és bölcselőknek [...], a kik részint egyes nézeteikben, részint tudományunk egész felfogásában önálló gondolkozók, antimerkantil elvek képviselői, vagy épen Smith-féle tanok előfutárai voltak
(1859 Kautz Gyula)
[Zakrzewski lengyel történész könyve] előfutárja és programmja egy monumentális munkának, melyben ő Báthory uralkodásának történetét szándékozik 5-6 kötetben megirni
(1887 Akadémiai Értesítő)
Sajátlagos római festmények a hadvezérek tetteit tárgyaló képek, melyek mintegy előfutárjai a későbbi történelmi tárgyú domborműves alkotásoknak
(1902 ÓkoriLex.)
A háború előtti szentpétervári szalónok épp úgy lelkesedtek érte [ti. Puskinért], akár a polgári forradalmárok, akik a maguk előfutárjának tartották
(1937 Illyés Gyula)
A bécsi Otto Wagner, akit a szecesszió előfutárának is tartanak
(1982 Berend T. Iván)
Sz: előfutári
Vö. ÉrtSz.; TESz. elő-; ÉKsz.

Beállítások