előidéz ts ige 4b

1. (vál) ’〈vmely állapotot, folyamatot stb.〉 okoz, eredményez, ill. kelt vmi, vki’ ❖ [a gótikus templom] a’ tágas térnek alacsonyabb házai közt állott nagyszerü méltóságában; ünnepélyes ájtatosság’ szellemétől elszigetelve, nyugton, magányosan, tisztelettel ’s imádást előidézve (1836 Jósika Miklós 8212002, 70) | Arthur, mig elbeszélését tartotta, igen gyakran tekintgetett a szótlan Keblessyre, hogy miféle hatást idéznek elő benne szavai (1859 Matkovics Pál 8299002, 23) | sok esetben bebizonyult, hogy a járványt élősdi férgek idézik elé, melyek a szaporaság következtében mindinkább elterjednek (1864 Rónay Jácint 8396002, 34) | a munkanélküliséget előidéző okok (1938 Korunk Szava 2131001, 417) | [annyira] nyíltan és őszintén beszélek a kérdésről, hogy ezzel zavart idéztem elő (2000 Országgyűlési Napló CD62).

1a. (rég) ’cselekvése, tevékenysége eredményeképpen létrehoz, megteremt vmit vki’ ❖ [az öreg] haza tére, s dörzsölve meredező kezeit, sebesen járdala föl s alá a szobában, hogy némi meleget idézhessen elő (1818 k. Fáy András¹ 8139003, 238) | orra és homloka szabatosabb, mint minőt valaha ecset előidézett (1853 Bulyovszkyné Szilágyi Lilla C4016, 110) | A népség a rácsozaton kívül [...] hallgatja majd a szép zenét, melyet a ház tetején elhelyezett zenekar kilencz dobbal s huszonhárom trombitával fog előidézni (1853 Jókai Mór C2241, 196) | [az ókori görög színházban a nézők] látták a tiszta eget, szabadon szivhatták a tavasz illatos levegőjét, a tenger felől hüs szellők fuvalma lengett feléjök, mit nálunk gépekkel s festésekkel idéznek elő, azt ott természetben lehetett látni (1862 e. Szemere Bertalan 8437008, 225).

2. (rég) ’szem elé, látható helyre hív (vhonnan) vkit’ ❖ Jel-adására be-lép egy Vitéz […] és egymás után, el idézi az Aszszonyságokat (1821 Dulházy Mihály ford.–Reinbeck C2030, 144) | – Talán elő lehetne már idézni a barátunkat a rejtekéből? – Óh, az nagyon könnyen megy. Csak egy jelkiáltást kell neki adni (1888 Jókai Mór C2315, 186).

2a. (rég) ’〈kül. hivatalos ügyben〉(idézés útján) megjelenésre felszólít vkit’ ❖ A’ fö Érſeken (Metropolitán kivül) hat Püspököt idézett-elé a’ Fejedelem: hogy velem a’ Vallás dolgáról beſzéllyenek (1783 Molnár János C0293, 445) | a távúl-lévöt […] levelek által háromszor kell el-idézni (1789 Polgári törvénykönyv ford. C2449, 91) | előidézni a tanúkat (1872 Ballagi Mór C7036, 286) | összeült a statáriális bíróság, s a vádlottat előidézték (1879 Jókai Mór CD18).

2b. (rég) ’〈babonás hit szerint: elhunyt személyt, szellemet stb.〉 megjelenésre hív, késztet, megidéz vki’ ❖ [a halott lelkét] utóljára nagy fel-szóval nevén idézzük elé (1798 Kováts József¹ ford.–Vergilius C2778, 133) | [az] ördög nem jelenik meg illy magunk forma szegénykéknek, őt csak a kastély ura idézheti elő (1842 Egressy Béni ford.–Arago²–Vermond C5791, 249) | ki adott teneked hatalmat holtakat és rossz lelkeket idézni elő? (1853 Jókai Mór CD18).

3. (rég)(emlékezetébe, tudatába stb.) hív, idéz, ill. (ott) felidéz, megjelenít vkit, vmit’ ❖ Borongva járdal kérkedő vidékin, A’ régi nagy kor’ roppant omladékin, Hol minden honni hőst előidéz [...]: Azon dicsőkre vissza-visszanéz (1822 Kisfaludy Károly 8242008, 70) | Ha nem szeretem őt, hát miért gondolkodom szüntelen felőle, miért kell sóhajtanom, ha emlékembe előidézem a rövid perczeket, melyeket vele töltöttem? (1846–1847 Szendrey Júlia 8440011, 100) | [a fiú] előidézé lelkében atyjának vonásait, szemei lassankint könybe lábadtak (1853 Jókai Mór C2241, 133) | Legegyszerübb elalvásunk könnyitésére, ha lefekvéskor kellemes emlékeket, avagy ábrándképeket idézünk elő (1906 Délvidék 2104001, 2).

4. (rég) ’hivatkozásul, igazolásul elmond, felidéz vmit’ ❖ [a szalonkák és a gázlómadarak közül] az isméretesbeket névszerint előidézem (1829 Pák Dienes 8346010, 185) | [A szónok beszédében] előidézte Valerius Publicola’ törvényét, melly szerint a’ pórrendnek joga van a’ patricíust […] a’ gyülésnek bevádolva, megítélni (1835 Bajza József C0042, 126) | Azt mondják, hogy az ének s zene még az állatokat is emberi érzésekre magositja, és példát idéztek elő a régi időből, midőn az oktalan állatok előjöttek rejtekeikből, hogy a zenét hallhassák (1844 Nagy Ignác 8324008, 118).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. eléidéz, eléidéztet

előidéz tárgyas ige 4b
1. (vál)
〈vmely állapotot, folyamatot stb.〉 okoz, eredményez, ill. kelt vmi, vki
[a gótikus templom] a’ tágas térnek alacsonyabb házai közt állott nagyszerü méltóságában; ünnepélyes ájtatosság’ szellemétől elszigetelve, nyugton, magányosan, tisztelettel ’s imádást előidézve
(1836 Jósika Miklós)
Arthur, mig elbeszélését tartotta, igen gyakran tekintgetett a szótlan Keblessyre, hogy miféle hatást idéznek elő benne szavai
(1859 Matkovics Pál)
sok esetben bebizonyult, hogy a járványt élősdi férgek idézik elé, melyek a szaporaság következtében mindinkább elterjednek
(1864 Rónay Jácint)
a munkanélküliséget előidéző okok
(1938 Korunk Szava)
[annyira] nyíltan és őszintén beszélek a kérdésről, hogy ezzel zavart idéztem elő
(2000 Országgyűlési Napló)
1a. (rég)
cselekvése, tevékenysége eredményeképpen létrehoz, megteremt vmit vki
[az öreg] haza tére, s dörzsölve meredező kezeit, sebesen járdala föl s alá a szobában, hogy némi meleget idézhessen elő
(1818 k. Fáy András¹)
orra és homloka szabatosabb, mint minőt valaha ecset előidézett
(1853 Bulyovszkyné Szilágyi Lilla)
A népség a rácsozaton kívül [...] hallgatja majd a szép zenét, melyet a ház tetején elhelyezett zenekar kilencz dobbal s huszonhárom trombitával fog előidézni
(1853 Jókai Mór)
[az ókori görög színházban a nézők] látták a tiszta eget, szabadon szivhatták a tavasz illatos levegőjét, a tenger felől hüs szellők fuvalma lengett feléjök, mit nálunk gépekkel s festésekkel idéznek elő, azt ott természetben lehetett látni
(1862 e. Szemere Bertalan)
2. (rég)
szem elé, látható helyre hív (vhonnan) vkit
Jel-adására be-lép egy Vitéz […] és egymás után, el idézi az Aszszonyságokat
(1821 Dulházy Mihály ford.Reinbeck)
– Talán elő lehetne már idézni a barátunkat a rejtekéből? – Óh, az nagyon könnyen megy. Csak egy jelkiáltást kell neki adni
(1888 Jókai Mór)
2a. (rég)
〈kül. hivatalos ügyben〉 (idézés útján) megjelenésre felszólít vkit
A’ fö Érſeken (Metropolitán kivül) hat Püspököt idézett-elé a’ Fejedelem: hogy velem a’ Vallás dolgáról beſzéllyenek
(1783 Molnár János)
a távúl-lévöt […] levelek által háromszor kell el-idézni
(1789 Polgári törvénykönyv ford.)
előidézni a tanúkat
(1872 Ballagi Mór)
összeült a statáriális bíróság, s a vádlottat előidézték
(1879 Jókai Mór)
2b. (rég)
〈babonás hit szerint: elhunyt személyt, szellemet stb.〉 megjelenésre hív, késztet, megidéz vki
[a halott lelkét] utóljára nagy fel-szóval nevén idézzük elé
(1798 Kováts József¹ ford.Vergilius)
[az] ördög nem jelenik meg illy magunk forma szegénykéknek, őt csak a kastély ura idézheti elő
(1842 Egressy Béni ford.Arago²–Vermond)
ki adott teneked hatalmat holtakat és rossz lelkeket idézni elő?
(1853 Jókai Mór)
3. (rég)
(emlékezetébe, tudatába stb.) hív, idéz, ill. (ott) felidéz, megjelenít vkit, vmit
Borongva járdal kérkedő vidékin, A’ régi nagy kor’ roppant omladékin, Hol minden honni hőst előidéz [...]: Azon dicsőkre vissza-visszanéz
(1822 Kisfaludy Károly)
Ha nem szeretem őt, hát miért gondolkodom szüntelen felőle, miért kell sóhajtanom, ha emlékembe előidézem a rövid perczeket, melyeket vele töltöttem?
(1846–1847 Szendrey Júlia)
[a fiú] előidézé lelkében atyjának vonásait, szemei lassankint könybe lábadtak
(1853 Jókai Mór)
Legegyszerübb elalvásunk könnyitésére, ha lefekvéskor kellemes emlékeket, avagy ábrándképeket idézünk elő
(1906 Délvidék)
4. (rég)
hivatkozásul, igazolásul elmond, felidéz vmit
[a szalonkák és a gázlómadarak közül] az isméretesbeket névszerint előidézem
(1829 Pák Dienes)
[A szónok beszédében] előidézte Valerius Publicola’ törvényét, melly szerint a’ pórrendnek joga van a’ patricíust […] a’ gyülésnek bevádolva, megítélni
(1835 Bajza József)
Azt mondják, hogy az ének s zene még az állatokat is emberi érzésekre magositja, és példát idéztek elő a régi időből, midőn az oktalan állatok előjöttek rejtekeikből, hogy a zenét hallhassák
(1844 Nagy Ignác)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. eléidéz, eléidéztet

Beállítások