előimádkozó mn és fn 1A (Vall)

I. mn

’〈vmely vallási szertartáson, istentiszteleten, közös imán:〉 az imádságot, annak egy részét v. liturgikus szövegeket fennhangon előre mondó, ill. ilyen tevékenységet rendszeresen végző 〈személy〉’ ❖ [Virrasztáskor] éjfél tájban az előimádkozó asszony, ritkán férfi intésére mindenki letérdel s elmondják közösen az olvasót, a Mindenszentek litániáját s néhány imát a megholtakért, de különösen az előttük fekvő halottért (1896 Richter M. István C5294, 402) | [a házi ájtatosságot] rendesen az előimádkozó vagy előénekes asszonyok szervezték (1980 NéprajziLex. CD47).

II. fn

’ilyen tevékenységet rendszeresen(, hivatásszerűen) végző személy’ ❖ az előimádkozó szava sem tetszék neki [ti. a kínai császárnak az áldozati szertartáson] ’s megparancsolá, hogy máskor az ollyas tisztre harsány torku ember választassék (1832 Jelenkor C0223, 248) | Responzórikus imádságok, részben olyan zsidó imádságok, amelyeknek rendes bekezdése: Dicsértessék az Örökkévaló; amire, midőn az előimádkozó ezt recitálja, [a] közönség [a] „dicsértessék Ő és dicsértessék az Ő neve” feleletet adja (1924 RévaiNagyLex. C5712, 193) | A kalocsai szállások harangjai vasárnaponként gyülekezésre szólították az asszonyokat, hogy a szállásokon felállított Mária-képeket körbeülve és -térdelve előimádkozójuk vezetésével megtartsák ájtatosságukat (1990 Magyar néprajz CD47).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

előimádkozó melléknév és főnév 1A (Vall)
I. melléknév
〈vmely vallási szertartáson, istentiszteleten, közös imán:〉 az imádságot, annak egy részét v. liturgikus szövegeket fennhangon előre mondó, ill. ilyen tevékenységet rendszeresen végző 〈személy〉
[Virrasztáskor] éjfél tájban az előimádkozó asszony, ritkán férfi intésére mindenki letérdel s elmondják közösen az olvasót, a Mindenszentek litániáját s néhány imát a megholtakért, de különösen az előttük fekvő halottért
(1896 Richter M. István)
[a házi ájtatosságot] rendesen az előimádkozó vagy előénekes asszonyok szervezték
(1980 NéprajziLex.)
II. főnév
ilyen tevékenységet rendszeresen(, hivatásszerűen) végző személy
az előimádkozó szava sem tetszék neki [ti. a kínai császárnak az áldozati szertartáson] ’s megparancsolá, hogy máskor az ollyas tisztre harsány torku ember választassék
(1832 Jelenkor)
Responzórikus imádságok, részben olyan zsidó imádságok, amelyeknek rendes bekezdése: Dicsértessék az Örökkévaló; amire, midőn az előimádkozó ezt recitálja, [a] közönség [a] „dicsértessék Ő és dicsértessék az Ő neve” feleletet adja
(1924 RévaiNagyLex.)
A kalocsai szállások harangjai vasárnaponként gyülekezésre szólították az asszonyokat, hogy a szállásokon felállított Mária-képeket körbeülve és -térdelve előimádkozójuk vezetésével megtartsák ájtatosságukat
(1990 Magyar néprajz)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások