előirányoz ts ige 8a5

(hiv is) ’〈feladatot, teendőt, ill. teljesítményt, eredményt stb.〉 tervbe vesz, ill. célként, tervként előír’ ❖ Khun bukásának okát sokan abban keresték, hogy a delegációk által sokat le hagyott faragtatni az előirányzott költségvetésből (1874 Mikszáth Kálmán CD04) | Az egyesületi muzeum előirányoz az 1895. évre 585 frt 33 kr bevételt, és 395 frt 90 kiadást (1895 Erdély 8615001, 129) | [Somogy megyében] az előirányzott beszolgáltatási gabonamennyiség 91 ezer métermázsa (1947 Szabad Föld okt. 12. C1537, 5) | A tavaly elfogadott, a cigányság helyzetének javítását célzó középtávú terv számos oktatási feladatot is előirányoz (1998 Magyar Hírlap CD09).

a. (ign-i alakban) előirányoz vmire ’〈annak kif-ére, hogy előre meghatározza vki, vmi, hogy vmely teljesítmény, költség stb. mekkora legyen〉’ ❖ [A csatornaépítés] költsége 22 millió dollárra [...] van előirányozva (1894 Hazánk 8634001, 17) | A vízmű 240,000 m3 maximális napi termelésre van előirányozva (1912 RévaiNagyLex. C5700, 60) | a pénzügyeseknek szigorúan meg kell majd szűrniük az igényeket, ha tartani akarják a maximum 4 százalékosra előirányozott államháztartási hiányt (1998 Magyar Hírlap CD09).

b. (hiv) ’〈(költségvetésben) vmely összeget, keretet〉 vmilyen célra, vminek a megvalósulásához előre meghatároz (és biztosít)’ ❖ a „Magyar Történelmi Emlékek” kiadására a cultusminister által előirányzott összeg, Henszlmann képviselő múltkori módosítványának elfogadása által egészen más czélra: t. i. régészeti mű-emlékek fölkutatására és fönntartására határoztatott (1870 Századok CD57) | uj beruházások céljára 30.000 koronát irányoztak elő (1917 Budapesti Hírlap 2102002, 16) | Város- és községfejlesztésre 33 százalékkal többet irányoz elő a terv: 10 milliárdot, amely összegből többek közt 220.000 új lakás épül (1951 Rákosi Mátyás 9551002, 30) | Erre az esztendőre 2,3 milliárd forintot irányzott elő költségvetésileg a kormány a Balaton gondjainak orvoslására (1995 Országgyűlési Napló CD62).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

előirányoz tárgyas ige 8a5
(hiv is)
〈feladatot, teendőt, ill. teljesítményt, eredményt stb.〉 tervbe vesz, ill. célként, tervként előír
Khun bukásának okát sokan abban keresték, hogy a delegációk által sokat le hagyott faragtatni az előirányzott költségvetésből
(1874 Mikszáth Kálmán)
Az egyesületi muzeum előirányoz az 1895. évre 585 frtforint 33 krkrajcár bevételt, és 395 frtforint 90 kiadást
(1895 Erdély)
[Somogy megyében] az előirányzott beszolgáltatási gabonamennyiség 91 ezer métermázsa
(1947 Szabad Föld okt. 12.)
A tavaly elfogadott, a cigányság helyzetének javítását célzó középtávú terv számos oktatási feladatot is előirányoz
(1998 Magyar Hírlap)
a. (ign-i alakban) előirányoz vmire
〈annak kif-ére, hogy előre meghatározza vki, vmi, hogy vmely teljesítmény, költség stb. mekkora legyen〉
[A csatornaépítés] költsége 22 millió dollárra [...] van előirányozva
(1894 Hazánk)
A vízmű 240,000 m3 maximális napi termelésre van előirányozva
(1912 RévaiNagyLex.)
a pénzügyeseknek szigorúan meg kell majd szűrniük az igényeket, ha tartani akarják a maximum 4 százalékosra előirányozott államháztartási hiányt
(1998 Magyar Hírlap)
b. (hiv)
(költségvetésben) vmely összeget, keretet〉 vmilyen célra, vminek a megvalósulásához előre meghatároz (és biztosít)
a „Magyar Történelmi Emlékek” kiadására a cultusminister által előirányzott összeg, Henszlmann képviselő múltkori módosítványának elfogadása által egészen más czélra: t. i.tudniillik régészeti mű-emlékek fölkutatására és fönntartására határoztatott
(1870 Századok)
uj beruházások céljára 30.000 koronát irányoztak elő
(1917 Budapesti Hírlap)
Város- és községfejlesztésre 33 százalékkal többet irányoz elő a terv: 10 milliárdot, amely összegből többek közt 220.000 új lakás épül
(1951 Rákosi Mátyás)
Erre az esztendőre 2,3 milliárd forintot irányzott elő költségvetésileg a kormány a Balaton gondjainak orvoslására
(1995 Országgyűlési Napló)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások