előirányzat fn 3A

1. (Közg, Pénz) ’〈az állam, ill. vmely intézmény, szervezet gazdálkodására vonatkoztatva:〉 a várható összes kiadásnak és bevételnek egy bizonyos időszakra vonatk. számszerű kimutatása, tervezete’ ❖ a közös miniszterek készítik elő a közös költségvetés előirányzatát a két fél [ti. az osztrák és a magyar] miniszteriumával folytatott értekezések alapján (1866 Deák Ferenc beszédei C1361, 529) | Az egyesület 1895. évi előirányzata 8417 frt bevétellel szemben 8330 frt kiadást állapit meg (1895 Erdély 8615001, 129) | [Kerkapoly Károly pénzügyminiszter] úgy találta, hogy Lónyay 1869-re szóló előirányzata túlságosan is óvatos volt, mert a közelebb előterjesztendő zárszámadás a bevételekben 21 millió forinttal kedvezőbb eredményt mutat (1911 Halász Imre CD10) | A költségvetési előirányzatban a helyi kisebbségi önkormányzatok létrehozására 100, az országos kisebbségi önkormányzatok létrehozására 4,8 millió forint szerepel (1992 Országgyűlési Napló CD62).

1a. (Pénz) ’vmely bevételre, ill. kiadásra előre meghatározott, tervezett pénzösszeg’ ❖ [az összeg] az osztály munkálatainál 14 000 frt előirányzat után több mint felére szállt alá (1887 Akadémiai Értesítő C0365, 140) | A hadseregre szánt előirányzat Közép-Európában mindenütt sokszorosan túlhaladja a szellem fejlesztésére fordítandó összegeket (1926 Papp György CD10) | kötelező pótköltségvetés készítése abban az esetben, ha a költségvetés általános tartalékát felhasználták, és a források nem elégségesek a kiadási előirányzatok fedezetére (1994 Magyar Hírlap CD09) | A többletkiadások zömét a megnövelt adóbevételi előirányzatokkal fedezik (2000 Magyar Hírlap CD09).

2. (Közg) ’〈vmely időszakra vonatkoztatva:〉 vmely gazdasági tevékenység, kül. termelés előre meghatározott, tervezett mennyisége’ ❖ A harmadik ötéves terv előirányzata szerint 1942-ben ez a terület [ti. a Volga és az Ural folyók határolta terület] az egész ország kőolajtermésének 40%-át szolgáltatja majd (1940 Népszava máj. 29. C7508, 9) | 1959 tavaszán a második 5 éves terv előkészítése kapcsán például a Nehézipari Minisztérium felülbírálta az Országos Tervhivatal előirányzatait, és azokkal szemben nagyobb termelési (és ennek megfelelő beruházási) célokat tűzött ki (1983 Berend T. Iván 9049007, 344) | [a cég] idén kétszeresére, évi 80 ezer tonnára növeli gyümölcslétermelését, jócskán túllépve a 60 ezer tonnás előirányzatot (1998 Figyelő CD2601).

Ö: cél~.

ÖU: költség-~, terv~.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

előirányzat főnév 3A
1. (Közg, Pénz)
〈az állam, ill. vmely intézmény, szervezet gazdálkodására vonatkoztatva:〉 a várható összes kiadásnak és bevételnek egy bizonyos időszakra vonatk. számszerű kimutatása, tervezete
a közös miniszterek készítik elő a közös költségvetés előirányzatát a két fél [ti. az osztrák és a magyar] miniszteriumával folytatott értekezések alapján
(1866 Deák Ferenc beszédei)
Az egyesület 1895. évi előirányzata 8417 frtforint bevétellel szemben 8330 frtforint kiadást állapit meg
(1895 Erdély)
[Kerkapoly Károly pénzügyminiszter] úgy találta, hogy Lónyay 1869-re szóló előirányzata túlságosan is óvatos volt, mert a közelebb előterjesztendő zárszámadás a bevételekben 21 millió forinttal kedvezőbb eredményt mutat
(1911 Halász Imre)
A költségvetési előirányzatban a helyi kisebbségi önkormányzatok létrehozására 100, az országos kisebbségi önkormányzatok létrehozására 4,8 millió forint szerepel
(1992 Országgyűlési Napló)
1a. (Pénz)
vmely bevételre, ill. kiadásra előre meghatározott, tervezett pénzösszeg
[az összeg] az osztály munkálatainál 14 000 frtforint előirányzat után több mint felére szállt alá
(1887 Akadémiai Értesítő)
A hadseregre szánt előirányzat Közép-Európában mindenütt sokszorosan túlhaladja a szellem fejlesztésére fordítandó összegeket
(1926 Papp György)
kötelező pótköltségvetés készítése abban az esetben, ha a költségvetés általános tartalékát felhasználták, és a források nem elégségesek a kiadási előirányzatok fedezetére
(1994 Magyar Hírlap)
A többletkiadások zömét a megnövelt adóbevételi előirányzatokkal fedezik
(2000 Magyar Hírlap)
2. (Közg)
〈vmely időszakra vonatkoztatva:〉 vmely gazdasági tevékenység, kül. termelés előre meghatározott, tervezett mennyisége
A harmadik ötéves terv előirányzata szerint 1942-ben ez a terület [ti. a Volga és az Ural folyók határolta terület] az egész ország kőolajtermésének 40%-át szolgáltatja majd
(1940 Népszava máj. 29.)
1959 tavaszán a második 5 éves terv előkészítése kapcsán például a Nehézipari Minisztérium felülbírálta az Országos Tervhivatal előirányzatait, és azokkal szemben nagyobb termelési (és ennek megfelelő beruházási) célokat tűzött ki
(1983 Berend T. Iván)
[a cég] idén kétszeresére, évi 80 ezer tonnára növeli gyümölcslétermelését, jócskán túllépve a 60 ezer tonnás előirányzatot
(1998 Figyelő)
ÖU: költség-előirányzat, tervelőirányzat
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások