előnytelen mn 14B

1. ’vmely hátrányt jelentő, ill. kedvezőtlen hatást keltő v. azzal járó 〈körülmény, helyzet, tevékenység stb.〉’ ❖ [ezek a körülmények a vasútépítést] a’ kereskedésre nézve jóval előnytelenebbnek mutatják (1844 Pesti Hírlap CD61) | Bármennyire előnytelennek tetszett, [a törzs tagjai] a sietség kedvéért ezúttal egy roppant kiterjedésű hegyi mezőnek voltak kénytelenek nekieredni s kikerültek az erdőség bujtató árnyékából (1937 Szentiványi Jenő 1145003, 136) | a vesztes nem kívánja a számára előnytelen viszonyt továbbra is fenntartani (1985 Cseh-Szombathy László 1025002, 48) | Az újabb, előnytelen fordulatnak, az egyensúly felborulásának első jeleit a császár portai követe, Joachim von Sinzendorf már 1580 végén érezte (2007 Hegyi Klára 3140002, 175).

2. ’vkinek, vminek a látványát kedvezőtlen(ebb) színben feltüntető, számára hátrányos 〈megjelenés, külső forma stb.〉’ ❖ Öltözete [...] kitölt alkatára nézve nem volt előnytelen (1873 Athenaeum C0028, 594) | [Annácska] le is vágatott a hajából és berakatta, miáltal megváltozott egész fejformája, ám a korábbihoz képest roppant előnytelenül (1969 Csák Gyula 9083001, 103) | Az 1886 körüli építkezés során [...] készült az azonos gerincmagasságú, alacsony tetőszék, mely igen előnytelen képet kölcsönzött a templomnak (1981 Feld István CD52) | előnytelen külsejű, szemüveges kamaszlány (1996 Új Könyvek CD29) | úgy ítéli meg, hogy előnytelen fényképet közölnek róla (1998 Országgyűlési Napló CD62).

Sz: előnytelenség.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. elő¹; ÉKsz.

előnytelen melléknév 14B
1.
vmely hátrányt jelentő, ill. kedvezőtlen hatást keltő v. azzal járó 〈körülmény, helyzet, tevékenység stb.〉
[ezek a körülmények a vasútépítést] a’ kereskedésre nézve jóval előnytelenebbnek mutatják
(1844 Pesti Hírlap)
Bármennyire előnytelennek tetszett, [a törzs tagjai] a sietség kedvéért ezúttal egy roppant kiterjedésű hegyi mezőnek voltak kénytelenek nekieredni s kikerültek az erdőség bujtató árnyékából
(1937 Szentiványi Jenő)
a vesztes nem kívánja a számára előnytelen viszonyt továbbra is fenntartani
(1985 Cseh-Szombathy László)
Az újabb, előnytelen fordulatnak, az egyensúly felborulásának első jeleit a császár portai követe, Joachim von Sinzendorf már 1580 végén érezte
(2007 Hegyi Klára)
2.
vkinek, vminek a látványát kedvezőtlen(ebb) színben feltüntető, számára hátrányos 〈megjelenés, külső forma stb.〉
Öltözete [...] kitölt alkatára nézve nem volt előnytelen
(1873 Athenaeum)
[Annácska] le is vágatott a hajából és berakatta, miáltal megváltozott egész fejformája, ám a korábbihoz képest roppant előnytelenül
(1969 Csák Gyula)
Az 1886 körüli építkezés során [...] készült az azonos gerincmagasságú, alacsony tetőszék, mely igen előnytelen képet kölcsönzött a templomnak
(1981 Feld István)
előnytelen külsejű, szemüveges kamaszlány
(1996 Új Könyvek)
úgy ítéli meg, hogy előnytelen fényképet közölnek róla
(1998 Országgyűlési Napló)
Sz: előnytelenség
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. elő¹; ÉKsz.

Beállítások