elszigetelődik tn ige 12c

1. ’〈vmely terület, hely, ill. az ott tartózkodók, élők csoportja a környezetétől v. más hasonlóktól〉 a fizikai összeköttetés, kapcsolat megszűnte miatt elkülönül v. elválik’ ❖ [a cári csapatok hadmozdulatai miatt] Kazinczy ezredes hadosztálya elszigetelődött a többi magyar seregtől (1849 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | [a Bécsi-medencét borító egykori tenger megváltozásának] okáúl azt tartják, hogy a Bécsi medenczének a Földközi-tengerrel való összeköttetése teljesen megszűnt, vagy igen csekély részben maradt meg, hogy tőle elszigetelődött és sótartalma csökkent (1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Amikor egy élőhelyfolt már elszigetelődött a többitől, érdemes megfigyelni az ott bekövetkező változásokat (2002 Természet Világa CD50) | [100 milliárd év múlva] a galaxisok kiszakadnak halmazaikból, a világegyetem szappanhabszerű, nagy léptékű szerkezete szétfoszlik, a galaxisok egymástól elszigetelődve, magányosan lebegnek a térben (2004 Természet Világa CD50).

1a. ’〈annak kif-ére, hogy vmely jelenség, tevékenység stb. továbbterjedésében (meg)akadályozva egy bizonyos (szűkebb) területre korlátozódik〉’ ❖ Alig bírjuk már az úri hecceket. […] Milyen nyugodtak voltunk, mikor mindezek a parlamentben szigetelődtek el (1905 Ady Endre CD0801) | [Aehrenthal külügyminiszter] figyelmeztette az olaszokat (noha az abruzzói herceg már albán kikötőket bombázott), hogy a tripoliszi akciónak a Közép-tengerre [= Földközi-tengerre] kell elszigetelődnie (1913 Blaskovich Sándor CD10) | a szocializmus nem szigetelődik el csak a munkásmozgalom területére (1930 Népszava jan. 5. C7498, 2) | A tomizmus fokozatosan kiszorult az európai gondolkodásból, és elszigetelődött az egyházon belül, az egyházi egyetemek és főiskolák falai között (1977 Gecse Gusztáv 1057007, 360).

2. ’〈annak kif-ére, hogy vkinek, vminek a világgal, környezetével v. más hasonló személlyel, dologgal stb. való kapcsolata megszűnik, ill. külön fejlődve attól elválik, elszakad〉’ ❖ Az egyes tudományok pozitiv tárgyalása nem véd meg bennünket ama veszély ellen, hogy a tudományok elszigetelődnek egymástól s elvesztik az egymással való kapcsolatokat (1893 PallasLex. CD02) | Imrus magára maradt ezekkel a gondolataival, s mindjobban elszigetelődött környezetében (1926 Babits Mihály CD10) | Berendezkedett rá, hogy elszigetelődik a világtól, megvetésreméltó embertársaitól (1934 Kolozsvári Grandpierre Emil 9343001, 160) | a földigénylő bizottság végérvényesen elszigetelődött a parasztoktól, fölébe nőtt, mint az új rendszer új bizalmi szervezete (1947 Sarkadi Imre 2055014, 82) | E táncok a történeti hajdútánc egymástól elszigetelődött, külön ágon fejlődött, területi-etnikus színezetű elágazásai (1990 Magyar néprajz CD47) | Jugoszlávia 1940 folyamán diplomáciailag elszigetelődött (1991 Kemenes Egon 2037018, 1518).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

elszigetelődik tárgyatlan ige 12c
1.
〈vmely terület, hely, ill. az ott tartózkodók, élők csoportja a környezetétől v. más hasonlóktól〉 a fizikai összeköttetés, kapcsolat megszűnte miatt elkülönül v. elválik
[a cári csapatok hadmozdulatai miatt] Kazinczy ezredes hadosztálya elszigetelődött a többi magyar seregtől
(1849 Kossuth Lajos összes munkái)
[a Bécsi-medencét borító egykori tenger megváltozásának] okáúl azt tartják, hogy a Bécsi medenczének a Földközi-tengerrel való összeköttetése teljesen megszűnt, vagy igen csekély részben maradt meg, hogy tőle elszigetelődött és sótartalma csökkent
(1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Amikor egy élőhelyfolt már elszigetelődött a többitől, érdemes megfigyelni az ott bekövetkező változásokat
(2002 Természet Világa)
[100 milliárd év múlva] a galaxisok kiszakadnak halmazaikból, a világegyetem szappanhabszerű, nagy léptékű szerkezete szétfoszlik, a galaxisok egymástól elszigetelődve, magányosan lebegnek a térben
(2004 Természet Világa)
1a.
〈annak kif-ére, hogy vmely jelenség, tevékenység stb. továbbterjedésében (meg)akadályozva egy bizonyos (szűkebb) területre korlátozódik〉
Alig bírjuk már az úri hecceket. […] Milyen nyugodtak voltunk, mikor mindezek a parlamentben szigetelődtek el
(1905 Ady Endre)
[Aehrenthal külügyminiszter] figyelmeztette az olaszokat (noha az abruzzói herceg már albán kikötőket bombázott), hogy a tripoliszi akciónak a Közép-tengerre [= Földközi-tengerre] kell elszigetelődnie
(1913 Blaskovich Sándor)
a szocializmus nem szigetelődik el csak a munkásmozgalom területére
(1930 Népszava jan. 5.)
A tomizmus fokozatosan kiszorult az európai gondolkodásból, és elszigetelődött az egyházon belül, az egyházi egyetemek és főiskolák falai között
(1977 Gecse Gusztáv)
2.
〈annak kif-ére, hogy vkinek, vminek a világgal, környezetével v. más hasonló személlyel, dologgal stb. való kapcsolata megszűnik, ill. külön fejlődve attól elválik, elszakad〉
Az egyes tudományok pozitiv tárgyalása nem véd meg bennünket ama veszély ellen, hogy a tudományok elszigetelődnek egymástól s elvesztik az egymással való kapcsolatokat
(1893 PallasLex.)
Imrus magára maradt ezekkel a gondolataival, s mindjobban elszigetelődött környezetében
(1926 Babits Mihály)
Berendezkedett rá, hogy elszigetelődik a világtól, megvetésreméltó embertársaitól
(1934 Kolozsvári Grandpierre Emil)
a földigénylő bizottság végérvényesen elszigetelődött a parasztoktól, fölébe nőtt, mint az új rendszer új bizalmi szervezete
(1947 Sarkadi Imre)
E táncok a történeti hajdútánc egymástól elszigetelődött, külön ágon fejlődött, területi-etnikus színezetű elágazásai
(1990 Magyar néprajz)
Jugoszlávia 1940 folyamán diplomáciailag elszigetelődött
(1991 Kemenes Egon)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások