ested (I. 0 II. 3B) l. estend

estend hsz és fn  ested (rég) , estöd (rég) , estönd (rég) , estvénd (rég)

I. hsz 0 (rég)

’estende’ ❖ drága itt term minden Gyümltsökkel Estend Vendégeiket szívesen fogadván múlattattyák (1814 Perecsényi Nagy László C3465, 66) | Ki lesném a’ helyet Estend hol szunnyad  [ti. a leány] (1829 Koszorú C5309, 190) | Reggelen ő a „nenézz-rám”! Délbe „szemérmike” lészen, Majd repkény s estend füzfa, reád boruló (1879 Borsszem Jankó márc. 30. C4998, 2).

II. fn 3B4 (kissé rég v. nyj, átv is)

’az este mint napszak (ideje)’ ❖ kétszer mutattatik-bé (az Óltári Áldozat) mind régvel tudniillik, mind estödön (1780 Molnár János ford.–Aurelius Augustinus C3201, 15) | Az Estend harmattya a’ fvekre lappadt (1801 Perecsényi Nagy László C3476, 190) | ott benn vóltam a’ városon ünnepön, Akkor monták a’ Templomba; Papszó után estöndönn, [hogy a kisasszony férjhez ment] (1804 k. Császári Losy Pál 7467003, 363) | Több mint ezer ember ment az nap estvénden Csenstochaun keresztűl (1831 Hazai és Külföldi Tudósítások C8283, 213) | ’S miként az alkonyi Szél esteden, Dal olvad ajkiról Édesdeden (1840 Athenaeum C0020, 237) | napi imákkal siratandom le éltem’ estendét! (1842 Zeyk János C4577, 76) | estendre aztán megvitatják a háborus hireket (1899 Hegedüs Sándor C2052, 125) | Estenden, mikor harangosztak (1952 Ormánysági szótár C6860, 137).

Sz: estendi.

Vö. CzF. estendön; ÉKsz. estenden; ÚMTsz. estenden

ested lásd estend
estend határozószó és főnév
ested I. 0 II. 3B (rég)
estöd I. 0 II. 3C (rég)
estönd I. 0 II. 3C4 (rég)
estvénd I. 0 II. 3B4 (rég)
I. határozószó 0 (rég)
drága itt term minden Gyümltsökkel Estend Vendégeiket szívesen fogadván múlattattyák
(1814 Perecsényi Nagy László)
Ki lesném a’ helyet Estend hol szunnyad  [ti. a leány]
(1829 Koszorú)
Reggelen ő a „nenézz-rám”! Délbe „szemérmike” lészen, Majd repkény s estend füzfa, reád boruló
(1879 Borsszem Jankó márc. 30.)
II. főnév 3B4 (kissé rég v. nyj, átv is)
az este mint napszak (ideje)
kétszer mutattatik-bé (az Óltári Áldozat) mind régvel tudniillik, mind estödön
(1780 Molnár János ford.Aurelius Augustinus)
Az Estend harmattya a’ fvekre lappadt
(1801 Perecsényi Nagy László)
ott benn vóltam a’ városon ünnepön, Akkor monták a’ Templomba; Papszó után estöndönn, [hogy a kisasszony férjhez ment]
(1804 k. Császári Losy Pál)
Több mint ezer ember ment az nap estvénden Csenstochaun keresztűl
(1831 Hazai és Külföldi Tudósítások)
’S miként az alkonyi Szél esteden, Dal olvad ajkiról Édesdeden
(1840 Athenaeum)
napi imákkal siratandom le éltem’ estendét!
(1842 Zeyk János)
estendre aztán megvitatják a háborus hireket
(1899 Hegedüs Sándor)
Estenden, mikor harangosztak
(1952 Ormánysági szótár)
Sz: estendi
Vö. CzF. estendön; ÉKsz. estenden; ÚMTsz. estenden

Beállítások