amicske von nm 6B (fn-i értékben, ksz-ként) (/nyj)

’a vele kapcsolt mellékmondatban meghatározott kevés (vagyon)tárgy, dolog (mind)’ ❖ amicskéje marad szegény fiamnak, […] a nemes város árvái inspectora [= felügyelője] gondviselése alá adják csekély capitálisocskáját [= tőkécskéjét] (1780 Hatvani István¹ 7277002, 33) | a’ mitskénk terem-is, kedvetlen íz nagyobb részént (1791 Nagyváthy János C3296, 487) | Azután amicskét Az élő meghagyott: Szegény vagyonából Elviszi a halott (1853 Tompa Mihály CD01) | már nem igen erőltette magát komoly és tartalmas beszédekre az amerikai viszonyokról, az életről, a családjáról, a világi rendről, amicskét tudott vagy valaha gondolt, kiadta a legelső, ünnepieskedő idejében a barátságnak (1916 Kaffka Margit 9290041, 23) | Amicske […] világszerte kilátszik a hatalom tetteiből, szinte sosem marad a történelem része (1997 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF. micske¹; SzT.; ÚMTsz.

amicske vonantkozó névmás 6B (fn-i értékben, ksz-ként) (/nyj)
a vele kapcsolt mellékmondatban meghatározott kevés (vagyon)tárgy, dolog (mind)
amicskéje marad szegény fiamnak, […] a nemes város árvái inspectora [= felügyelője] gondviselése alá adják csekély capitálisocskáját [= tőkécskéjét]
(1780 Hatvani István¹)
a’ mitskénk terem-is, kedvetlen íz nagyobb részént
(1791 Nagyváthy János)
Azután amicskét Az élő meghagyott: Szegény vagyonából Elviszi a halott
(1853 Tompa Mihály)
már nem igen erőltette magát komoly és tartalmas beszédekre az amerikai viszonyokról, az életről, a családjáról, a világi rendről, amicskét tudott vagy valaha gondolt, kiadta a legelső, ünnepieskedő idejében a barátságnak
(1916 Kaffka Margit)
Amicske […] világszerte kilátszik a hatalom tetteiből, szinte sosem marad a történelem része
(1997 Magyar Hírlap)
Vö. CzF. micske¹; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások