amiért von hsz 0 (ksz-ként)

1. ’a vele kapcsolt mellékmondatban meghatározott okból, mert’ ❖ Szétszaggatják rajtam takarómat S tüskékkel tömik meg vánkosom; Reggelenként aztán kinevetnek, Amiért rémekkel álmodom (1847 Petőfi Sándor 8366329, 150) | Mátyás király nagyon megharagudott Toldy Miklósra, amiért az nehány vitézét agyonverte (1882 Mikszáth Kálmán 8312033, 183) | Utálok hazamenni, éppen amiért a főúr is még ott lesz nyilván (1910 Szomory Dezső 9683006, 53) | Hellát kitagadták, amiért feleségül ment az egyébként csöppet sem gazdag Grab úrhoz (1964 Vas István 9760019, 17).

2. (nem valódi alárendelésben) amiért is ’ezért, ennek következtében’ ❖ dietánk, coordinálva nem lévén, oly sok jeles, s az értelmi tehetségben naponként inkáb nevekedő polgártársaink voksa tisztában nincsen, a miért is ők méltán el keseredvén a tanácskozásokbani részvéttől magokat szerényen viszatartóztatják (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | [A köpcös legény] járásközben ki-begörbült lőcslábait kacsamódra veti szélylyel, a miért is a Récze név ragadt reá (1857 Szegfi Mór 8430005, 2) | [A novellában] a hős egy szegény útépítő munkás, aki keresetének nagyrészét egy hirhedt gésára pazarolja, amiért is felesége szemrehányásokkal illeti (1937 Szerb Antal CD10) | A lányok […] az elkábított kliensektől szerzett bizalmas értesüléseket, az édes órákról készült fényképeket zsarolásra használták fel, amiért is egy szép nap lebuktak, a bordélyt pedig a tulajjal együtt be –, illetve lecsukták (1997 Magyar Hírlap CD09).

ÖU: azért-~.

ÖE: ~hogy.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

amiért vonatkozó névmási határozószó 0 (ksz-ként)
1.
a vele kapcsolt mellékmondatban meghatározott okból, mert
Szétszaggatják rajtam takarómat S tüskékkel tömik meg vánkosom; Reggelenként aztán kinevetnek, Amiért rémekkel álmodom
(1847 Petőfi Sándor)
Mátyás király nagyon megharagudott Toldy Miklósra, amiért az nehány vitézét agyonverte
(1882 Mikszáth Kálmán)
Utálok hazamenni, éppen amiért a főúr is még ott lesz nyilván
(1910 Szomory Dezső)
Hellát kitagadták, amiért feleségül ment az egyébként csöppet sem gazdag Grab úrhoz
(1964 Vas István)
2. (nem valódi alárendelésben)
(csak az alábbi szókapcsolatokban)
amiért is
ezért, ennek következtében
dietánk, coordinálva nem lévén, oly sok jeles, s az értelmi tehetségben naponként inkáb nevekedő polgártársaink voksa tisztában nincsen, a miért is ők méltán el keseredvén a tanácskozásokbani részvéttől magokat szerényen viszatartóztatják
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
[A köpcös legény] járásközben ki-begörbült lőcslábait kacsamódra veti szélylyel, a miért is a Récze név ragadt reá
(1857 Szegfi Mór)
[A novellában] a hős egy szegény útépítő munkás, aki keresetének nagyrészét egy hirhedt gésára pazarolja, amiért is felesége szemrehányásokkal illeti
(1937 Szerb Antal)
A lányok […] az elkábított kliensektől szerzett bizalmas értesüléseket, az édes órákról készült fényképeket zsarolásra használták fel, amiért is egy szép nap lebuktak, a bordélyt pedig a tulajjal együtt be –, illetve lecsukták
(1997 Magyar Hírlap)
ÖU: azért-amiért
ÖE: amiérthogy
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások