amiképpen von hsz 0 (ksz-ként) (vál)

1. ’a vele kapcsolt mellékmondatban megjelölt módon’ ❖ [a kígyómarás halálos volta] tſak attol függ egéſzſzen, a’ miképpen közölheti a’ mérget a’ marásban [a kígyó] (1775 Szeli Károly ford.–Haen 7315001, 40) | De a miképen mi bánunk vélük, ugy bánnak ők mivelünk (1835 Széchenyi István CD1501) | amiképpen eltávoztam volt a házból, azon a módon szerecsésen vissza is jöttem (1932 Tamási Áron 9701004, 144) | Kutatandó kérdés, hogy amiképpen a keresztes hadjáratok nyomán a nyugati mesekincs megtelt keleti elemekkel, vajon a Nyugatról kimutatható párhuzamok nem ugyanilyen módon kerültek bele a nyugati mese- és mondavilágba? (1985 László Gyula¹ 2007011, 347).

1a. (kül. verbális v. mentális cselekvést kifejező igék módhatározói bővítményeként) ’vmely észlelés, értesülés, kijelentés szerint, ill. vmely tanácsnak, parancsnak stb. megfelelő módon’ ❖ a’ miképpen Angliának egy nevezetes Püspökje ſzólott, „Nemdenem minden ember eltt kívánatos dolog lehet e annak el hívése, hogy van egy f Valóſág, a’ melly külön külön mindnyájunkra gondot visel […]” (1788 Őri Fülep Gábor ford.–Pictet 7252017, 27) | Amiképpen előre megírtam, rovatom csakugyan királyi leirattal lett beszüntetve (1883 Mikszáth Kálmán CD04) | akkor tettem azt a meglepő fölfedezést, hogy a zsidóknak, úgy látszik, nem csupán a héber a nyelvük, amiképpen ez ideig hittem (1975 Kertész Imre² CD41).

1b. ’〈nem valódi alárendelésben vmely kiegészítő megjegyzés bevezetésére〉’ ❖ A regény szociológiai mikrorealizmusa, amiképpen pszichológiai mikrorealizmusa is, elrejtett, késleltetett, hátravetett, lassan kibontakozó (1985 Radnóti Sándor 1127002, 277).

2. ’a vele kapcsolt mellékmondatban megjelölt állapotban’ ❖ [a metamorf kőzetek] eredetileg nem olyan szerkezetüek és összetételüek voltak, mint amiképen látni őket (1895 PallasLex. CD02) | arccal a kapunak s háttal a sátornak tájékozódtunk, amiképpen én is álltam (1975 Kertész Imre² 1078002, 146).

3. ’a vele kapcsolt mellékmondatban megjelölt mértékben, amennyire’ ❖ az én ſzivem nintsen úgy meg-illetdve, mint a’ miképpen kellene (1788 Őri Fülep Gábor ford.–Pictet 7252014, 580) | De amiképpen ő szerette Szegedet, nem kevésbé szerette őt Szeged (1883 Mikszáth Kálmán CD04) | Amiképpen Margit áldozatosan szerette bátyját, Istvánt, úgy a másik nővér: Anna sötét ármánykodással intrikált István ellen (1992 Nemeskürty István 2020003, 70).

J: ahogy, amiként.

Vö. CzF. mikép · miképen; ÉrtSz.; TESz. a-; ÉKsz.; SzT.

amiképpen vonatkozó névmási határozószó 0 (ksz-ként) (vál)
1.
a vele kapcsolt mellékmondatban megjelölt módon
[a kígyómarás halálos volta] tſak attol függ egéſzſzen, a’ miképpen közölheti a’ mérget a’ marásban [a kígyó]
(1775 Szeli Károly ford.Haen)
De a miképen mi bánunk vélük, ugy bánnak ők mivelünk
(1835 Széchenyi István)
amiképpen eltávoztam volt a házból, azon a módon szerecsésen vissza is jöttem
(1932 Tamási Áron)
Kutatandó kérdés, hogy amiképpen a keresztes hadjáratok nyomán a nyugati mesekincs megtelt keleti elemekkel, vajon a Nyugatról kimutatható párhuzamok nem ugyanilyen módon kerültek bele a nyugati mese- és mondavilágba?
(1985 László Gyula¹)
1a. (kül. verbális v. mentális cselekvést kifejező igék módhatározói bővítményeként)
vmely észlelés, értesülés, kijelentés szerint, ill. vmely tanácsnak, parancsnak stb. megfelelő módon
a’ miképpen Angliának egy nevezetes Püspökje ſzólott, „Nemdenem minden ember eltt kívánatos dolog lehet e annak el hívése, hogy van egy f Valóſág, a’ melly külön külön mindnyájunkra gondot visel […]
(1788 Őri Fülep Gábor ford.Pictet)
Amiképpen előre megírtam, rovatom csakugyan királyi leirattal lett beszüntetve
(1883 Mikszáth Kálmán)
akkor tettem azt a meglepő fölfedezést, hogy a zsidóknak, úgy látszik, nem csupán a héber a nyelvük, amiképpen ez ideig hittem
(1975 Kertész Imre²)
1b.
〈nem valódi alárendelésben vmely kiegészítő megjegyzés bevezetésére〉
A regény szociológiai mikrorealizmusa, amiképpen pszichológiai mikrorealizmusa is, elrejtett, késleltetett, hátravetett, lassan kibontakozó
(1985 Radnóti Sándor)
2.
a vele kapcsolt mellékmondatban megjelölt állapotban
[a metamorf kőzetek] eredetileg nem olyan szerkezetüek és összetételüek voltak, mint amiképen látni őket
(1895 PallasLex.)
arccal a kapunak s háttal a sátornak tájékozódtunk, amiképpen én is álltam
(1975 Kertész Imre²)
3.
a vele kapcsolt mellékmondatban megjelölt mértékben, amennyire
az én ſzivem nintsen úgy meg-illetdve, mint a’ miképpen kellene
(1788 Őri Fülep Gábor ford.Pictet)
De amiképpen ő szerette Szegedet, nem kevésbé szerette őt Szeged
(1883 Mikszáth Kálmán)
Amiképpen Margit áldozatosan szerette bátyját, Istvánt, úgy a másik nővér: Anna sötét ármánykodással intrikált István ellen
(1992 Nemeskürty István)
Vö. CzF. mikép · miképen; ÉrtSz.; TESz. a-; ÉKsz.; SzT.

Beállítások