amikoron von hsz 0 (ksz-ként) (rég, ritk)

1. ’a vele kapcsolt mellékmondatban kifejezett cselekvéssel, folyamattal egy időben’ ❖ [a halott madár] már Nem rebeg, a’ mikoron verſedet énekeled (1778 Révai Miklós 7283015, 14) | Engemis a’ Múzsák buzdító Ösztöne szorgat A’ mikoron mindent éjnek homálya borít (1817 Vörösmarty Mihály 8524020, 52) | tudnunk kell a magyar ember viszonyát a madarakhoz abban a régi időben, amikoron Magyarország kicsiny és nagy folyója nem ismerte a szabályozást (1901 Herman Ottó 8183001, 8).

2. ’〈mellérendelő mondatok kötőszavaként, egyidejűség kif-ére:〉 ekkor’ ❖ A felírás azonban csak egy hónap múlva (september 9-én) lőn hitelesítőleg felolvasva, amikoron ismét némi vitatások keletkeztek (1836 Kossuth Lajos CD32) | Mészáros Nándor meg lesz választva, de képviselősége csak másfél évig fog tartani, amikoron Tisza Lajost választja meg Szeged egyhangúlag (1882 Mikszáth Kálmán CD04).

Vö. ÉrtSz. amikor; SzT. amikor · amikoron

amikoron vonatkozó névmási határozószó 0 (ksz-ként) (rég, ritk)
1.
a vele kapcsolt mellékmondatban kifejezett cselekvéssel, folyamattal egy időben
[a halott madár] már Nem rebeg, a’ mikoron verſedet énekeled
(1778 Révai Miklós)
Engemis a’ Múzsák buzdító Ösztöne szorgat A’ mikoron mindent éjnek homálya borít
(1817 Vörösmarty Mihály)
tudnunk kell a magyar ember viszonyát a madarakhoz abban a régi időben, amikoron Magyarország kicsiny és nagy folyója nem ismerte a szabályozást
(1901 Herman Ottó)
2.
〈mellérendelő mondatok kötőszavaként, egyidejűség kif-ére:〉 ekkor
A felírás azonban csak egy hónap múlva (september 9-én) lőn hitelesítőleg felolvasva, amikoron ismét némi vitatások keletkeztek
(1836 Kossuth Lajos)
Mészáros Nándor meg lesz választva, de képviselősége csak másfél évig fog tartani, amikoron Tisza Lajost választja meg Szeged egyhangúlag
(1882 Mikszáth Kálmán)
Vö. ÉrtSz. amikor; SzT. amikor · amikoron

Beállítások