amily von nm 22B5 (ksz-ként, tárgyrag nélküli alakban: irod)

1. (mn-i értékben) ’a vele kapcsolt mellékmondatban meghatározott nagyságú, mértékű 〈dolog〉’ ❖ [Kármán József] a nemzet csínosodásáról szóló elmélkedésében szintoly mély belátást […] bizonyít a köz állapotok s azok okainak megitélésében, amily bátorságot azok elmondásában (1843 Toldy Ferenc 8481027, 148) | amily fokban halad és fejlik az ethikai elem, a szabadság, az önelhatározás, az individualitás, abban a mérvben [= mértékben] finomodik az emberanyag (1903 Prohászka Ottokár 8378005, 301) | Amily mértékben nőtt a láthatáron a Bükk hegytömege, úgy virult ki ábrázatán a derű (1937 Szentiványi Jenő 1145004, 222).

1a. (elliptikus szerkezetben, kül. jelzői utalószós főmondat mellékmondatában) ’ua.’ ❖ olly bv borbeli termésre még nem emlékezik, a’ milyet az idén reménylenek (1795 Bécsi Magyar Merkurius 7396021, 681) | Ha Carthago mindég olly kétségbenesési ellenvédelmet mutatott volna, mint amíllyel végpusztulását egyideig tartóztatta, nehezebb lett volna Rómának győzelme (1825–1827 Kossuth Lajos CD32) | [a csizma] két számmal kisebb volt, mint amilyet viselni szokott (1958 Münnich Ferenc 2025077, 638) | a valóságban eddig tapasztalt globális melegedés miért nem olyan mérvű, mint amilyet az ez idő szerint legjobbnak vélt számítógépes éghajlat-szimulációs modellek előre jeleztek (1998 Természet Világa CD50).

2. (mn-i értékben) (ritk) ’a vele kapcsolt mellékmondatban meghatározott minőségű, tulajdonságú 〈dolog〉’ ❖ Görgei nem áruló, a mily értelemben annak őt Kossuth hirdette (1852 Szemere Bertalan 8437003, 164) | Az olyan hadi kalandhoz […], mint amily Szinyei Merse Pál müncheni bemutatása [= kiállítása] volt, csak egy, az ő merészségével, temperamentumával bíró ember vállalkozhatott (1911 Feleky Géza CD10).

2a. (elliptikus szerkezetben, kül. jelzői utalószós főmondat mellékmondatában) ’ilyen 〈dolog v. személy〉’ ❖ a’ király kertjében Sétálván, egy fát lát a’ kert’ közepében, A’ millyet még soha nem látott éltében (1781 Piskolti István 7269001, A4) | eggy ollyan betsületes ember vagy, a’ millyet életemben találhattam (1790 Kazinczy Ferenc ford.–Shakespeare C2546, 67) | [a szék] hasonlitott ama hintálódzó falovakhoz, a milyeken a gyermekek katonásdit játszanak (1862 Szokoly Viktor 8452003, 73) | valami furcsa, új nyelven beszéltek, amilyet azelőtt sohase hallottam (1936 Veres Péter 9771027, 326) | Minden élő olyan világban létezik, amilyet az érzékszervei észlelni tudnak és az agya felfog (1988 Lengyel Péter 9397006, 174).

3. (hsz-i értékben) ’a vele kapcsolt mellékmondatban meghatározott fokban, mértékben’ ❖ a’ pénz olly könnyen dobatik el, mint a’ milly könnyen jöve a’ ládába (1830 Széchenyi István CD1501) | Akként áldja meg isten Életedet s unokáidat is, Amily őszinte leszen E kérdésemre a válasz, Amelyet adandasz! (1844 Petőfi Sándor 8366067, 132) | amily otthon van egy kereskedelmi mérleg elkészítésében, annyira hiányzik a kritikája az igazi művészet értékének megítélésében (1921 Surányi Miklós 9618002, 70) | a kép a kedvest éppolyan melegen találja, amily forrón a megrendelést tette (1956 Németh László² ford.–Lessing 9485063, 13).

3a. ’a lehető legnagyobb fokban, mértékben’ ❖ Végezd be legfontosabb ügyeit, amily rövid idő alatt lehet (1862–1863 Jókai Mór 8209010, 377) | amilly hamar teheted, ez levelemet olvasván, sietten-sietve térj vissza (1954 Benedek Marcell ford.–Rabelais 9042010, 48) | Amily gyorsan csak lehetett, igyekeztem túljutni ezen a galambetetésen (1956 Lengyel József 9395005, 85).

3b. (rég) ’〈ok v. magyarázat bevezetésére:〉 mivel annyira’ ❖ A’ milly merészeknek látszanak a’ mi szép uraink, meglehet, hogy az ismeretséghez nem igen tekervényes útat fognak választani (1834 Vörösmarty Mihály 8524402, 106) | Amily kegyességes [ti. Isten], maga szólít, hogy bízodalommal hozzá folyamodjunk (1887 Nogáll János 8336004, 237).

J: amilyen.

Sz: amilyes.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

amily vonantkozó névmás 22B5 (ksz-ként, tárgyrag nélküli alakban: irod)
1. (mn-i értékben)
a vele kapcsolt mellékmondatban meghatározott nagyságú, mértékű 〈dolog〉
[Kármán József] a nemzet csínosodásáról szóló elmélkedésében szintoly mély belátást […] bizonyít a köz állapotok s azok okainak megitélésében, amily bátorságot azok elmondásában
(1843 Toldy Ferenc)
amily fokban halad és fejlik az ethikai elem, a szabadság, az önelhatározás, az individualitás, abban a mérvben [= mértékben] finomodik az emberanyag
(1903 Prohászka Ottokár)
Amily mértékben nőtt a láthatáron a Bükk hegytömege, úgy virult ki ábrázatán a derű
(1937 Szentiványi Jenő)
1a. (elliptikus szerkezetben, kül. jelzői utalószós főmondat mellékmondatában)
ua.
olly bv borbeli termésre még nem emlékezik, a’ milyet az idén reménylenek
(1795 Bécsi Magyar Merkurius)
Ha Carthago mindég olly kétségbenesési ellenvédelmet mutatott volna, mint amíllyel végpusztulását egyideig tartóztatta, nehezebb lett volna Rómának győzelme
(1825–1827 Kossuth Lajos)
[a csizma] két számmal kisebb volt, mint amilyet viselni szokott
(1958 Münnich Ferenc)
a valóságban eddig tapasztalt globális melegedés miért nem olyan mérvű, mint amilyet az ez idő szerint legjobbnak vélt számítógépes éghajlat-szimulációs modellek előre jeleztek
(1998 Természet Világa)
2. (mn-i értékben) (ritk)
a vele kapcsolt mellékmondatban meghatározott minőségű, tulajdonságú 〈dolog〉
Görgei nem áruló, a mily értelemben annak őt Kossuth hirdette
(1852 Szemere Bertalan)
Az olyan hadi kalandhoz […], mint amily Szinyei Merse Pál müncheni bemutatása [= kiállítása] volt, csak egy, az ő merészségével, temperamentumával bíró ember vállalkozhatott
(1911 Feleky Géza)
2a. (elliptikus szerkezetben, kül. jelzői utalószós főmondat mellékmondatában)
ilyen 〈dolog v. személy〉
a’ király kertjében Sétálván, egy fát lát a’ kert’ közepében, A’ millyet még soha nem látott éltében
(1781 Piskolti István)
eggy ollyan betsületes ember vagy, a’ millyet életemben találhattam
(1790 Kazinczy Ferenc ford.Shakespeare)
[a szék] hasonlitott ama hintálódzó falovakhoz, a milyeken a gyermekek katonásdit játszanak
(1862 Szokoly Viktor)
valami furcsa, új nyelven beszéltek, amilyet azelőtt sohase hallottam
(1936 Veres Péter)
Minden élő olyan világban létezik, amilyet az érzékszervei észlelni tudnak és az agya felfog
(1988 Lengyel Péter)
3. (hsz-i értékben)
a vele kapcsolt mellékmondatban meghatározott fokban, mértékben
a’ pénz olly könnyen dobatik el, mint a’ milly könnyen jöve a’ ládába
(1830 Széchenyi István)
Akként áldja meg isten Életedet s unokáidat is, Amily őszinte leszen E kérdésemre a válasz, Amelyet adandasz!
(1844 Petőfi Sándor)
amily otthon van egy kereskedelmi mérleg elkészítésében, annyira hiányzik a kritikája az igazi művészet értékének megítélésében
(1921 Surányi Miklós)
a kép a kedvest éppolyan melegen találja, amily forrón a megrendelést tette
(1956 Németh László² ford.Lessing)
3a.
a lehető legnagyobb fokban, mértékben
Végezd be legfontosabb ügyeit, amily rövid idő alatt lehet
(1862–1863 Jókai Mór)
amilly hamar teheted, ez levelemet olvasván, sietten-sietve térj vissza
(1954 Benedek Marcell ford.Rabelais)
Amily gyorsan csak lehetett, igyekeztem túljutni ezen a galambetetésen
(1956 Lengyel József)
3b. (rég)
〈ok v. magyarázat bevezetésére:〉 mivel annyira
A’ milly merészeknek látszanak a’ mi szép uraink, meglehet, hogy az ismeretséghez nem igen tekervényes útat fognak választani
(1834 Vörösmarty Mihály)
Amily kegyességes [ti. Isten], maga szólít, hogy bízodalommal hozzá folyamodjunk
(1887 Nogáll János)
J: amilyen
Sz: amilyes
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások