aminemű von nm 1C3 (ksz-ként) (rég)aminémű

1. (mn-i értékben) ’a vele kapcsolt mellékmondatban meghatározott minőségű, tulajdonságú 〈dolog〉’ ❖ kinek kinek ollyan öreg kora, A minémü vala annak kitny kora (1775 Molnár János 7232027, 141) | A’ minéműek az oskolák, ollyan leszsz a’ Város vagy Hellység is (1808 Diószegi Sámuel 8105001, 23) | a minémű változtatás lenne a szerkezetben [ti. a kiáltvány szövegének szerkezetében] szükséges, […] tisztelt Minister Úr szíveskednék azt megváltoztatni (1848 Csányi László¹ CD32).

1a. (elliptikus szerkezetben, kül. jelzői utalószós főmondat mellékmondatában) ’ua.’ ❖ [ami] a’ ſzerentsének moſtohaságát illeti, nem ollyanok azok mindenkor, a’ minémeknek az emberi elmének tettzenek (1775 Kovács Ferenc¹ ford. 7193001, 46) | magyarok vezér fejedelme, […] Külde ajándékot, amineműt egy sem (1863 Arany János CD01).

2. (mn-i értékben) ’a vele kapcsolt mellékmondatban kifejtett mennyiségű, nagyságú, mértékű 〈dolog〉’ ❖ Aminémü erőt hozzánk rendelni jónak tartasz, egyelőre az Szöny körül összpontosulhatna (1848 Csányi László¹ C2749, 105) | A férj aminemű jóval tartozik az ő feleségének, azt megadja annak, hasonlóképp a feleség is az ő férjének (1917 Móricz Zsigmond CD10).

3. (mn-i értékben) ’amilyen nagy, amilyen sok’ ❖ A’ miném örömmel meg irtam az Úrnak a’ kégyességnek ezen remek munkáját, ſzinte ollyan ſzomorúsággal jelenthetem, az Istennek azt a’ nagy tsapását, mellyel […] helységnket meg látogatta (1794 Magyar Kurír 7446086, 182).

3a. (elliptikus szerkezetben, jelzői utalószós főmondat mellékmondatában) ’ua.’ ❖ az én jóſzágotskámnak ſem vehetném ollyan haſznát, a’ minémüt belöle reménylhetnék, ha hüséges munkám volnának (1776 Weszprémi István ford.–Wood 7384016, 37) | bizonyos, hogy Latium az  anyanyelve által ſzinte olly nagy dütſöségre juthatna, a’ minémre vitézsége és fegyvere által jutott (1793 Verseghy Ferenc ford.–Horatius 7373026, 67).

4. (hsz-i értékben) ’a vele kapcsolt mellékmondatban meghatározott mértékben, fokban, amennyire’ ❖ Ketsmir Vároſsában hajdon uralkodott vala egy Király, a’ ki a’ minémü igaz, ſzint’ ollyan hatalmas-is vala (1781 Csehi András ford.–Tchelebi-Ben Saleh 7362006, 413) | A’ minémü bizonyos, hogy Magyar Orſzág terméſzet-ſzerént igen jó, termékeny, gazdag, és áldott föld, ſzintén ugy bizonyítja azt a’ minden napi tapaſztalás, hogy az  jósága, termékenysége, gazdagsága és áldáſa a’ Lakóſoktul nem fordíttatik illendképpen haſzonra (1786 Kónyi János ford.–Tessedik 7190036, 68).

J: amilyen, aminő.

aminemű vonantkozó névmás 1C3 (ksz-ként) (rég)
aminémű 1C3
1. (mn-i értékben)
a vele kapcsolt mellékmondatban meghatározott minőségű, tulajdonságú 〈dolog〉
kinek kinek ollyan öreg kora, A minémü vala annak kitny kora
(1775 Molnár János)
A’ minéműek az oskolák, ollyan leszsz a’ Város vagy Hellység is
(1808 Diószegi Sámuel)
a minémű változtatás lenne a szerkezetben [ti. a kiáltvány szövegének szerkezetében] szükséges, […] tisztelt Minister Úr szíveskednék azt megváltoztatni
(1848 Csányi László¹)
1a. (elliptikus szerkezetben, kül. jelzői utalószós főmondat mellékmondatában)
ua.
[ami] a’ ſzerentsének moſtohaságát illeti, nem ollyanok azok mindenkor, a’ minémeknek az emberi elmének tettzenek
(1775 Kovács Ferenc¹ ford.)
magyarok vezér fejedelme, […] Külde ajándékot, amineműt egy sem
(1863 Arany János)
2. (mn-i értékben)
a vele kapcsolt mellékmondatban kifejtett mennyiségű, nagyságú, mértékű 〈dolog〉
Aminémü erőt hozzánk rendelni jónak tartasz, egyelőre az Szöny körül összpontosulhatna
(1848 Csányi László¹)
A férj aminemű jóval tartozik az ő feleségének, azt megadja annak, hasonlóképp a feleség is az ő férjének
(1917 Móricz Zsigmond)
3. (mn-i értékben)
amilyen nagy, amilyen sok
A’ miném örömmel meg irtam az Úrnak a’ kégyességnek ezen remek munkáját, ſzinte ollyan ſzomorúsággal jelenthetem, az Istennek azt a’ nagy tsapását, mellyel […] helységnket meg látogatta
(1794 Magyar Kurír)
3a. (elliptikus szerkezetben, jelzői utalószós főmondat mellékmondatában)
ua.
az én jóſzágotskámnak ſem vehetném ollyan haſznát, a’ minémüt belöle reménylhetnék, ha hüséges munkám volnának
(1776 Weszprémi István ford.Wood)
bizonyos, hogy Latium az  anyanyelve által ſzinte olly nagy dütſöségre juthatna, a’ minémre vitézsége és fegyvere által jutott
(1793 Verseghy Ferenc ford.Horatius)
4. (hsz-i értékben)
a vele kapcsolt mellékmondatban meghatározott mértékben, fokban, amennyire
Ketsmir Vároſsában hajdon uralkodott vala egy Király, a’ ki a’ minémü igaz, ſzint’ ollyan hatalmas-is vala
(1781 Csehi András ford.Tchelebi-Ben Saleh)
A’ minémü bizonyos, hogy Magyar Orſzág terméſzet-ſzerént igen jó, termékeny, gazdag, és áldott föld, ſzintén ugy bizonyítja azt a’ minden napi tapaſztalás, hogy az  jósága, termékenysége, gazdagsága és áldáſa a’ Lakóſoktul nem fordíttatik illendképpen haſzonra
(1786 Kónyi János ford.Tessedik)

Beállítások