amnesztia fn 6A

1. (Jog, Közig) ’〈rendsz. állami esemény alkalmából, politikai megfontolásból〉 bűncselekményért elítélt v. eljárás alá vont személyek büntetésének törvény(erejű rendelet) által kimondott, az érintettek nagy tömegére kiterjedő (teljes v. részleges) elengedése; közkegyelem’ ❖ Tanátsolja vala néki, hogy közönséges amnessiát [!] adna-ki (1778 Cyrus nyugodalma C4548, 237) | Pius egy amnestiával kezdé uralkodását (1870 Barátfülek C0783, 82) | A komité-uralom […] eltörölte a hadbiróságokat, általános és teljes amnesztiát adott a politikai elitélteknek (1932 e. Németh Andor 9480002, 107) | amnesztiát hirdet a fegyveres harc minden résztvevőjének, aki pénteken este 10 óráig leteszi a fegyvert (1958 Méray Tibor 9434003, 204) | Az első amnesztiával kiszabadult, ez még Papandreu előtt volt; hisz olyan semmiség volt a bűne! (1969 Szőllősy Klára 9685001, 78) | [1953.] III. 27. Sztálin halálának alkalmából széles körű amnesztiát hirdetnek, amely azonban nem terjed ki a politikai elítéltekre (1990 Tények könyve CD37) | részleges amnesztiáról tudósítanak (1997 Rózsa Mária CD40) | Utalt arra: a közkegyelemre vonatkozó törvény parlamenti átfutásának ideje amúgy is mintegy két hónap lenne, így teljesen kizárt, hogy az új köztársasági elnök hivatalba lépése vagy augusztus 20. alkalmából amnesztiát hirdessenek (2000 Magyar Hírlap CD09).

1a. (átv is) ’büntetés elengedése, ill. (büntetés alóli) felmentés, kegyelem, megkegyelmezés’ ❖ Rósa Sándor, az utólérhetlen rabló amnestiát kér, becsületes életet igér, … az amnestiát feltételesen megadtam neki (1848 Kossuth Lajos C2749, 77) | Szegény fiu azt hitte, hogy amnestiát kapott, s jött a hirnök a fehér asztalkendővel, hogy felhíjja vacsorálni (1865 Jókai Mór C2267, 44) | A cár arra számított, hogy Görgey majd orosz szolgálatba lép s ezért amnesztiát ajánl föl neki birodalmában (1909 Hatvany Lajos CD10) | Tövétől hegyéig amnesztiát kapott a fa. De egy ágát mégis csak le kell mesni (1925 Móra Ferenc 9459022, 59) | Mátyás 1462-ben, amnesztiát adva a Szentgyörgyi és Bazini grófoknak, ezért biztosította őket, hogy szabadon jöhetnek a királyi udvarba és tartózkodhatnak ott a többi báró módjára (1939 Magyar művelődéstörténet CD43) | A történelemtanároknak nem tetszik, hogy az érettségiző diákok esetleg amnesztiát kapnának történelemből (1996 Magyar Hírlap CD09).

2. (rég, Tört) ’〈az ókorban:〉 a politikai pártok közötti harcok, ill. forradalmak, lázadások után az érintett felek közötti kiegyezés jeleként meghirdetett megbocsátás, (köz)kegyelem’ ❖ az az amnestia, mely a harminczak elűzetése után a még mindig fenyegetett egyetértés helyreállítása végett az athenaei polgárság közt jött létre (1902 ÓkoriLex. CD28) | [Horatius] a Brutus-féle hadban Augustus ellen harcolt. Igaz hogy megfutott a csatából, mint hajdan Archilochos, s mindenesetre az általános amnesztiában részesült (1934 Babits Mihály CD10) | [Caesar] amnesztiát adott az ellenfeleinek (1935 Az ókor története CD42).

ÖE: ~levél, ~rendelet, ~törvény.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

amnesztia főnév 6A
1. (Jog, Közig)
〈rendsz. állami esemény alkalmából, politikai megfontolásból〉 bűncselekményért elítélt v. eljárás alá vont személyek büntetésének törvény(erejű rendelet) által kimondott, az érintettek nagy tömegére kiterjedő (teljes v. részleges) elengedése; közkegyelem
Tanátsolja vala néki, hogy közönséges amnessiát [!] adna-ki
(1778 Cyrus nyugodalma)
Pius egy amnestiával kezdé uralkodását
(1870 Barátfülek)
A komité-uralom […] eltörölte a hadbiróságokat, általános és teljes amnesztiát adott a politikai elitélteknek
(1932 e. Németh Andor)
amnesztiát hirdet a fegyveres harc minden résztvevőjének, aki pénteken este 10 óráig leteszi a fegyvert
(1958 Méray Tibor)
Az első amnesztiával kiszabadult, ez még Papandreu előtt volt; hisz olyan semmiség volt a bűne!
(1969 Szőllősy Klára)
[1953.] III. 27. Sztálin halálának alkalmából széles körű amnesztiát hirdetnek, amely azonban nem terjed ki a politikai elítéltekre
(1990 Tények könyve)
részleges amnesztiáról tudósítanak
(1997 Rózsa Mária)
Utalt arra: a közkegyelemre vonatkozó törvény parlamenti átfutásának ideje amúgy is mintegy két hónap lenne, így teljesen kizárt, hogy az új köztársasági elnök hivatalba lépése vagy augusztus 20. alkalmából amnesztiát hirdessenek
(2000 Magyar Hírlap)
1a. (átv is)
büntetés elengedése, ill. (büntetés alóli) felmentés, kegyelem, megkegyelmezés
Rósa Sándor, az utólérhetlen rabló amnestiát kér, becsületes életet igér, … az amnestiát feltételesen megadtam neki
(1848 Kossuth Lajos)
Szegény fiu azt hitte, hogy amnestiát kapott, s jött a hirnök a fehér asztalkendővel, hogy felhíjja vacsorálni
(1865 Jókai Mór)
A cár arra számított, hogy Görgey majd orosz szolgálatba lép s ezért amnesztiát ajánl föl neki birodalmában
(1909 Hatvany Lajos)
Tövétől hegyéig amnesztiát kapott a fa. De egy ágát mégis csak le kell mesni
(1925 Móra Ferenc)
Mátyás 1462-ben, amnesztiát adva a Szentgyörgyi és Bazini grófoknak, ezért biztosította őket, hogy szabadon jöhetnek a királyi udvarba és tartózkodhatnak ott a többi báró módjára
(1939 Magyar művelődéstörténet)
A történelemtanároknak nem tetszik, hogy az érettségiző diákok esetleg amnesztiát kapnának történelemből
(1996 Magyar Hírlap)
2. (rég, Tört)
〈az ókorban:〉 a politikai pártok közötti harcok, ill. forradalmak, lázadások után az érintett felek közötti kiegyezés jeleként meghirdetett megbocsátás, (köz)kegyelem
az az amnestia, mely a harminczak elűzetése után a még mindig fenyegetett egyetértés helyreállítása végett az athenaei polgárság közt jött létre
(1902 ÓkoriLex.)
[Horatius] a Brutus-féle hadban Augustus ellen harcolt. Igaz hogy megfutott a csatából, mint hajdan Archilochos, s mindenesetre az általános amnesztiában részesült
(1934 Babits Mihály)
[Caesar] amnesztiát adott az ellenfeleinek
(1935 Az ókor története)
ÖE: amnesztialevél, amnesztiarendelet, amnesztiatörvény
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások