amolyan mut nm és partikula 

I. mut nm 24A13

1. (mn-i értékben) ’〈kül. az ilyen v. olyan mut nm-sal szembeállítva:〉 ettől különböző, a távolabbihoz v. az előbb említetthez hasonló, másfajta’ ❖ A’ mi, a’ Bölts Lélek az Ember teſtében: Az, a’ Király, az ö tulajdon Népében. Ez ád annak eröt, ez ád munkáſságot, Illyen vagy amollyan köz tulajdonságot (1785 Göböl Gáspár 7121008, 51) | Nyáronn eggyik kertbl, télenn pedig eggyik borházbúl a’ másikba megyek, ’s már ennek már amannak ajánlom illyen vagy amollyan ſzolgálatomot (1804 Verseghy Ferenc 7373020, 96) | typus szerint mondjuk […] a nemzetet ilyen vagy amolyan fajnak és beszélünk például angol faju önérzetről, ámbár tudjuk, hogy az angol félben szász, félben normán (1877 Kossuth Lajos 8250009, 180) | a törvény miért ilyen s nem amolyan norma tiszteletét parancsolja (1907 Vámbéry Rusztem 9752001, 116) | mivel már hasonló bűncselekményér [!] voltam is büntetve, visszaesőnek vettek, ilyen paragrafus, olyan cikkely, amolyan bekezdés: négy hónap (1989 Csalog Zsolt 1024021, 19).

1a. (rendsz. középfokban) (rég) ’az átlagostól, az elvárttól, ill. az említettől (negatív) irányban eltérő’ ❖ Az asszony csak asszony, ha egy kissé ilyenebb is vagy amolyanabb is a képe (1874 Vértesi Arnold C4459, 8) | még amolyanabb dolgot is fel tudnék találni mint a puskapor (1878 Degré Alajos C1388, 116) | a bárónő még a férjénél is amolyanabb, labanczabb vala (1884 Kvassay Ede C2870, 8).

2. (fn-i értékben) (kissé rég) ’romlott, rosszhírű nő; rosszféle’ ❖ vannak férfiak, kik az amolyanokat is azzal a szerelemmel szeretik, mint a tisztességes nőket kéne (1893 Justh Zsigmond C2456, 130) | drága tiszta úri nők és kihívóan viruló amolyanok (1928 Laczkó Géza CD10).

II. partikula 0

(hangsúlytalanul) ’a megjelölt személy, tárgy, dolog jellegzetes tulajdonságaival bíró’ ❖ egygymáshoz nem amollyan közömbös formán viseltetnek (1787 Barczafalvi Szabó Dávid C0790, 432) | írmázom – mint amollyan szegény embereké – igen fakó (1835 Hasznos Mulatságok 8629001, 83) | az apa csak amolyan vászonöltözetü, közönséges gazdaember, a fiu mégis olyan uriás kinézésü, nyalka iu legyen? (1857 Szegfi Mór 8430009, 220) | ez is csak amolyan legenda volt, a milyent messzi földről jött emberek kitalálni szoktak (1906 Krúdy Gyula C2831) | Mindenki elhitte már róla, hogy nemcsak amolyan úri tengerész (1910 Ady Endre C0533, 36) | döngölt út vezetett egy keskeny fahídra. Nem is híd volt az, látta később Losteiner, inkább csak amolyan rozzant bürü (1985 Bodor Ádám 1020007, 52) | a darabban Aston amolyan gondnokféleség (1992 Csáki Judit 2027039, 42).

Ö: ilyen-~.

ÖU: imilyen-~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. am-; ÉKsz.

amolyan mutató névmás és partikula
I. mutató névmás 24A13
1. (mn-i értékben)
〈kül. az ilyen v. olyan mut nm-sal szembeállítva:〉 ettől különböző, a távolabbihoz v. az előbb említetthez hasonló, másfajta
A’ mi, a’ Bölts Lélek az Ember teſtében: Az, a’ Király, az ö tulajdon Népében. Ez ád annak eröt, ez ád munkáſságot, Illyen vagy amollyan köz tulajdonságot
(1785 Göböl Gáspár)
Nyáronn eggyik kertbl, télenn pedig eggyik borházbúl a’ másikba megyek, ’s már ennek már amannak ajánlom illyen vagy amollyan ſzolgálatomot
(1804 Verseghy Ferenc)
typus szerint mondjuk […] a nemzetet ilyen vagy amolyan fajnak és beszélünk például angol faju önérzetről, ámbár tudjuk, hogy az angol félben szász, félben normán
(1877 Kossuth Lajos)
a törvény miért ilyen s nem amolyan norma tiszteletét parancsolja
(1907 Vámbéry Rusztem)
mivel már hasonló bűncselekményér [!] voltam is büntetve, visszaesőnek vettek, ilyen paragrafus, olyan cikkely, amolyan bekezdés: négy hónap
(1989 Csalog Zsolt)
1a. (rendsz. középfokban) (rég)
az átlagostól, az elvárttól, ill. az említettől (negatív) irányban eltérő
Az asszony csak asszony, ha egy kissé ilyenebb is vagy amolyanabb is a képe
(1874 Vértesi Arnold)
még amolyanabb dolgot is fel tudnék találni mint a puskapor
(1878 Degré Alajos)
a bárónő még a férjénél is amolyanabb, labanczabb vala
(1884 Kvassay Ede)
2. (fn-i értékben) (kissé rég)
romlott, rosszhírű nő; rosszféle
vannak férfiak, kik az amolyanokat is azzal a szerelemmel szeretik, mint a tisztességes nőket kéne
(1893 Justh Zsigmond)
drága tiszta úri nők és kihívóan viruló amolyanok
(1928 Laczkó Géza)
II. partikula 0
(hangsúlytalanul)
a megjelölt személy, tárgy, dolog jellegzetes tulajdonságaival bíró
egygymáshoz nem amollyan közömbös formán viseltetnek
(1787 Barczafalvi Szabó Dávid)
írmázom – mint amollyan szegény embereké – igen fakó
(1835 Hasznos Mulatságok)
az apa csak amolyan vászonöltözetü, közönséges gazdaember, a fiu mégis olyan uriás kinézésü, nyalka iu legyen?
(1857 Szegfi Mór)
ez is csak amolyan legenda volt, a milyent messzi földről jött emberek kitalálni szoktak
(1906 Krúdy Gyula)
Mindenki elhitte már róla, hogy nemcsak amolyan úri tengerész
(1910 Ady Endre)
döngölt út vezetett egy keskeny fahídra. Nem is híd volt az, látta később Losteiner, inkább csak amolyan rozzant bürü
(1985 Bodor Ádám)
a darabban Aston amolyan gondnokféleség
(1992 Csáki Judit)
ÖU: imilyen-amolyan
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. am-; ÉKsz.

Beállítások