árad tn ige 1a3

1. ’〈folyó- v. állóvíz〉 tömegében növekedik, duzzad, magasabb szintűvé válik’ ❖ a’ hirtelen áradó ſzebes fojó-viz, a’ déli tartományokra ki-öntvén, azokat el-borittya (1774 Trattner Mátyás 7031006, [I]) | [a kiváltságok tengere] nem úgy tett, mint az igazi tenger, amely hol árad, hol apad, hanem mindíg áradt, mindíg terjedt (1894 Löw Immánuel 8278003, 150) | a folyó áradt, a mező víz alá került a szakadatlan esőtől (1964 Áprily Lajos ford.–Tagore 9008080, 50).

2. ’〈folyadék〉 bőven folyik, ömlik’ ❖ orrán s fülén vére egyre áradt (1788 Péczeli József ford.–Aiszóposz 7267003, 74) | A nagy bádoglavórba zuhogón áradt a víz (1931 Kassák Lajos 9314010, 12) | az Ivan-tóba erősebben árad majd a víz a föld alól (1969 Makai Imre ford.–Platonov 9418003, 48).

2a. ’〈beszéd, szó〉 megakadás nélkül folyik vkiből’ ❖ gyorsan, áradva mesélte el a dolgot (1893 Abonyi Árpád C0478, 25) | Anyjából árad a jóízű beszéd (1975 Fodor András 9148024, 55).

2b. ’〈vmilyen, rendsz. hasznos, jó dolog〉 ered, származik vmiből’ ❖ a bőjtölésből áradó lelki haszonnak (1778–1781 Révai Miklós 7283022, 44) | minden fenség, minden ujjongás, minden rettenet […] innen áradt (1933 Kerényi Károly 9325001, 112) | a gyerekeket-fiatalokat körülvevő személyekből és személyközi kapcsolatokból indirekt módon áradó nevelőhatásokat (1992 Hortobágyi Katalin 2050011, 78).

2c. árad vkire (rég) ’háramlik, száll vkire vmi, osztályrészül jut vkinek vmi’ ❖ minden felöl reád árad a’ ſzerentſe (1772 Zechenter Antal ford.–Voltaire 7386008, 30) | Fohászkodjál hozzá a’ vész óráján, hogy haragja reánk ne áradjon (1842 Athenaeum C0024, 187) | fejedelmi kegy özönnel áradt reá (1876 Asbóth János C0672, 55).

3. (átv is) ’〈légnemű anyag, fény, hang stb.〉 nagy erővel terjed, áramlik’ ❖ Csarnokában minden éjjel, Élet árad, úszik a fény (1852 Tompa Mihály 8484074, 381) | A kilencvenes években északról – új levegő áradt a kulisszák közé (1919 Juhász Gyula¹ 9284860, 186) | A meleg a szagokkal együtt a konyhából áradt (1956 Móricz Virág 2005032, 161) | Késő délután van, a szobába bőséges napfény árad (1981 Grendel Lajos 1060002, 87).

3a. ’〈emberek, állatok tömege〉 tódul, özönlik vhova’ ❖ Hagyjuk itt e várat: Míg Budáról a törökhad Nyakunkba nem árad (1859 Thaly Kálmán C4130, 147) | Milanoban a kenyér és liszt olcsó volt, a szomszéd falvak népe természetesen Milanoba áradt, hogy vásároljon (1892 Beksics Gusztáv ford.–Manzoni 8036002, 363) | Kos, kecske, birka, juh, mind árad a határnak (1943 Radnóti Miklós ford.–La Fontaine 9543230, 31).

3b. (rég) ’terjeszkedik, tért hódít vhol’ ❖ Ki fogom nyomozni, hogy a’ lótenyésztés hazánkban árad e, apad e? (1828 Széchenyi István C3887, 10) | a magyar szó árad itten Mindenütt, a merre járok (1847 Petőfi Sándor C3502, 210).

3c. ’jut, terjed vhova’ ❖ Erköltstelenség, ’s minden utálatos Fertelmek áradnak hazánkra (1796 k. Berzsenyi Dániel 8054001, 8) | Felénk a szegénység Fejér megyéből áradt (1936 Illyés Gyula 9274057, 146) | A kontraszelekció, láttuk, mindent beborít, és terjed és árad, fölfelé az általános iskolából, majd a felsőoktatásból újra vissza (1982 Beke Kata 1012001, 82).

4. ’〈érzelem, hangulat, felfogás stb.〉 erőteljesen megnyilvánul, sugárzik’ ❖ Futnak ezen közben réműlt Jancsárai viszsza. Halvány arczaikon szomorú hír, ’s félelem árad (1822 Vörösmarty Mihály 8524373, 19) | [a könyvekből] francia ész, francia világosság árad (1919 Szabó Dezső 9623004, 228) | életerő, humor, valódi kifinomultság árad a nyolcvanhét éves fekete jazz-énekesnő […] személyéből (1990 Létay Vera 2011015, 57).

Ö: be~, el~, ki~, meg~, szét~, túl~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ár²; ÉKsz.

árad tárgyatlan ige 1a3
1.
〈folyó- v. állóvíz〉 tömegében növekedik, duzzad, magasabb szintűvé válik
a’ hirtelen áradó ſzebes fojó-viz, a’ déli tartományokra ki-öntvén, azokat el-borittya
(1774 Trattner Mátyás)
[a kiváltságok tengere] nem úgy tett, mint az igazi tenger, amely hol árad, hol apad, hanem mindíg áradt, mindíg terjedt
(1894 Löw Immánuel)
a folyó áradt, a mező víz alá került a szakadatlan esőtől
(1964 Áprily Lajos ford.Tagore)
2.
〈folyadék〉 bőven folyik, ömlik
orrán s fülén vére egyre áradt
(1788 Péczeli József ford.Aiszóposz)
A nagy bádoglavórba zuhogón áradt a víz
(1931 Kassák Lajos)
az Ivan-tóba erősebben árad majd a víz a föld alól
(1969 Makai Imre ford.Platonov)
2a.
〈beszéd, szó〉 megakadás nélkül folyik vkiből
gyorsan, áradva mesélte el a dolgot
(1893 Abonyi Árpád)
Anyjából árad a jóízű beszéd
(1975 Fodor András)
2b.
〈vmilyen, rendsz. hasznos, jó dolog〉 ered, származik vmiből
a bőjtölésből áradó lelki haszonnak
(1778–1781 Révai Miklós)
minden fenség, minden ujjongás, minden rettenet […] innen áradt
(1933 Kerényi Károly)
a gyerekeket-fiatalokat körülvevő személyekből és személyközi kapcsolatokból indirekt módon áradó nevelőhatásokat
(1992 Hortobágyi Katalin)
2c. árad vkire (rég)
háramlik, száll vkire vmi, osztályrészül jut vkinek vmi
minden felöl reád árad a’ ſzerentſe
(1772 Zechenter Antal ford.Voltaire)
Fohászkodjál hozzá a’ vész óráján, hogy haragja reánk ne áradjon
(1842 Athenaeum)
fejedelmi kegy özönnel áradt reá
(1876 Asbóth János)
3. (átv is)
〈légnemű anyag, fény, hang stb.〉 nagy erővel terjed, áramlik
Csarnokában minden éjjel, Élet árad, úszik a fény
(1852 Tompa Mihály)
A kilencvenes években északról – új levegő áradt a kulisszák közé
(1919 Juhász Gyula¹)
A meleg a szagokkal együtt a konyhából áradt
(1956 Móricz Virág)
Késő délután van, a szobába bőséges napfény árad
(1981 Grendel Lajos)
3a.
〈emberek, állatok tömege〉 tódul, özönlik vhova
Hagyjuk itt e várat: Míg Budáról a törökhad Nyakunkba nem árad
(1859 Thaly Kálmán)
Milanoban a kenyér és liszt olcsó volt, a szomszéd falvak népe természetesen Milanoba áradt, hogy vásároljon
(1892 Beksics Gusztáv ford.Manzoni)
Kos, kecske, birka, juh, mind árad a határnak
(1943 Radnóti Miklós ford.La Fontaine)
3b. (rég)
terjeszkedik, tért hódít vhol
Ki fogom nyomozni, hogy a’ lótenyésztés hazánkban árad e, apad e?
(1828 Széchenyi István)
a magyar szó árad itten Mindenütt, a merre járok
(1847 Petőfi Sándor)
3c.
jut, terjed vhova
Erköltstelenség, ’s minden utálatos Fertelmek áradnak hazánkra
(1796 k. Berzsenyi Dániel)
Felénk a szegénység Fejér megyéből áradt
(1936 Illyés Gyula)
A kontraszelekció, láttuk, mindent beborít, és terjed és árad, fölfelé az általános iskolából, majd a felsőoktatásból újra vissza
(1982 Beke Kata)
4.
〈érzelem, hangulat, felfogás stb.〉 erőteljesen megnyilvánul, sugárzik
Futnak ezen közben réműlt Jancsárai viszsza. Halvány arczaikon szomorú hír, ’s félelem árad
(1822 Vörösmarty Mihály)
[a könyvekből] francia ész, francia világosság árad
(1919 Szabó Dezső)
életerő, humor, valódi kifinomultság árad a nyolcvanhét éves fekete jazz-énekesnő […] személyéből
(1990 Létay Vera)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ár²; ÉKsz.

Beállítások