áradat fn 3A2

1. (ritk) ’folyó(víz) szintjének emelkedése, es. medréből történő kilépése, áradás’ ❖ [a folyó] a számos havasi patakok áradata által felduzzadva, igen gyakran tulhajt medrén s az egész vidéket elönti (1869 Orbán Balázs 8340006, 2) | Hétfő délutánra a hirtelen áradat a folyón lassulni kezdett (1996 Magyar Hírlap CD09).

2. (hirtelen) megnövekedett mennyiségű, (medréből kilépő,) erős sodrással áramló, hömpölygő víztömeg’ ❖ borzasztó felhő-szakadássá változott a vihar, diónyi pattogó jéggel vegyes záporömlés, hömpölygő áradatok (1818 k. Fáy András¹ 8139004, 350) | a’ zajló áradat … gátszakadva ront (1845 Karácson János C2489, 85) | egy hajdani gát roncsai látszottak, amit valamikor elvihetett az áradat (1941 Wass Albert 2041002, 522) | A város okosai […] úgy gondolták, hogy az áradat a folyó balpartján fog kitörni a mederből (1989 Panek Zoltán 2015011, 10) | két napja szakadatlanul zuhog az eső. Az áldozatok zöme a hullámtengerben lelte halálát, miután gépkocsijaikat elsodorta az áradat (1994 Magyar Hírlap CD09).

2a. (rég) ’gyors folyású (hegyi) patak, folyó(víz)’ ❖ Áradat […] Torrens (1803 Sándor István C3667, 13) | [a forrás] indúl’ s növekedik bujdosó patakká, Patakból dagadoz sebes áradattá (1825 Vörösmarty Mihály 8524381, 42) | jön árja zápor-öntözött görgeteges hegyi pataknak. Haragos, szennyes áradat, a medrét örvény-karmok ássák (1921 Áprily Lajos 9008007, 56).

2b. ’folyó(víz) szintjének emelkedése következtében fellépő árvíz’ ❖ Ár: Áradás, özön, a’ víznek árja … Áradat (1792 Baróti Szabó Dávid C0816, 12) | Volt, ki […] lóháton a magas áradatot keresztülusztatván, a bennszorultakat éhenhalástól menté meg (1844 Sárosi Gyula 8404072, 338) | nőtt-e vagy apadt az áradat (1869–1872 Déryné Széppataki Róza 8102008, 261) | a lakosság időben észlelte a fenyegető áradatot (1995 Magyar Hírlap CD09).

2c. (rég, irod) ’〈tengeren〉 dagály, ill. a dagály idején növekvő víztömeg’ ❖ duzzadt tenger visz most minket is, Használni kell, mig áradatja tart (1839 Vörösmarty Mihály ford.–Shakespeare C4537, 243) | Tűrd hát békével a Zajgó hullámokat – Szigetnek partihoz Tolúl az áradat (1844 Kerényi Frigyes 8236003, 33) | Tenger zúgó áradatját a hajós bátran hasitja (1866 Ormódy Bertalan C3361, 62) | [az élet] sohase pihenő váltakozása az apadás- és áradatnak (1881 Vajkay Károly C4676, 151).

3. ’Kifogyhatatlannak látszó(, áramló) sokasága, tömege vminek.’

3a. ’hang, fény stb. bőséges áradása, özöne’ ❖ bő áradatban ömlött le a dal (1886 Jakab Ödön C2194, 18) | az első délelőtti nap ragyogó áradatában szinte kigyúlni látszik az egész utca (1909 Szilasi Vilmos CD10) | [Mahler VII. szimfóniájában] öntötték magukból a hangok áradatát a kürtök, vonók, ütő, fúvó hangszerek (1916 Bálint Aladár CD10) | A nyitott oltár […] a ragyogó színeknek egész áradatával lep meg (1973 Entz Géza² 9124003, 194).

3b. ’beszéd, szavak, kérdések stb. szűnni nem akaró özöne’ ❖ ajkán a gyöngéd, kedves szavak áradata (1908 Krúdy Gyula C2830, 51) | kínos kérdések egész áradata (1928 Színi Gyula CD10) | [Rejtő] próbálta megállítani […] a patetikus, drámai hangon nekizúduló áradatot; de hiába: Zsombory már elemében volt: már szavalt (1957 Rónay György C3638, 240) | A cár a káromlások áradatával gyalázza a magyarokat, amiért jogaikat merik követelni (1975 Hamza András 2042047, 56).

3c. (birtokszóként) ’tárgyak, jelenségek, művek stb. nagy mennyisége, szakadatlan sora’ ❖ az ember hétköznapi, gyakorlati élete jelenségeit […] kiemeli a jelenségek öntudatlan áradatából, hogy ne legyen a sok közül egy (1909 Balázs Béla CD10) | Emlékiratok, önéletrajzok, valódi és fiktív levelek, lírai regények áradata lepi el az irodalmat (1920 Király György CD10) | a minisztérium megelégszik az utasítások, rendelkezések áradatával (1953 Szabad Nép aug. 5. C0400, 1) | [szobájában] a képek egyre növekvő áradata veszi körül (1977 e. Almási Miklós 1002003, 283) | az individualizmus őrei nem tudták megvédeni a régi viseletet az új, olcsó, városi termékek áradatával szemben (1982 Klaniczay Gábor ford.–Bogatirjov 1080002, 102) | csökkenthetnénk a csomagolóanyagok áradatát (1995 Magyar Hírlap CD09).

4. ’nagyszámú (fegyveres) ember alkotta mozgó tömeg’ ❖ Mátyás király hatalma feltartóztatá […] a török áradat berohanását (1850 Vahot Imre C4628, 94) | Dák, gepida haddal, roppant áradattal Megtámadá, s omlik már a székely hadfal (1881 Hegedűs István C2048, 117) | búcsújárók áradata (1931 Herczeg Ferenc 9241006, 97) | úttesten menetelő fegyveres áradat (1950 Illés Béla 9272001, 44) | török vendégmunkások áradatát (1991 Beszélő 2003023, 4) | turisták áradatát (1996 Magyar Hírlap CD09).

5. (birtokszóként) ’magával ragadó lendülete, ellenállhatatlan sodra vminek’ ❖ a mit forró szívünk mélye szűlt, Mi félve szállt a rebegő ajakra, Mi néha gyarló, néha sikerűlt: Mind elsodorja a percz áradatja (1873 Dóczi Lajos ford.–Goethe C1428, 2) | a menet eltűnt, […] csak gyönge tömjénszag érzett utána. Engem pedig elkapott az utca ünnepi áradata és vitt magával ellenállhatatlanul (1910 Elek Artúr CD10) | mind Babits személyét, mind művét az élet forró, háborgó, felemelő és pusztító áradata vette körül (1970 Keresztury Dezső 9326025, 369).

5a. ’szellemi, művészi, politikai irányzat, áramlat’ ❖ minden ellentétes áradatok daczára (1878 Asbóth János C0669, 75) | Az akkor hihetetlen magasságra hágott pánszláv áradat hajtotta bele Sándor cárt a keleti háborúba (1911 Halász Imre CD10) | A párizsi izmusok áradatába én is belesodródtam (1968 Mokry-Mészáros Dezső 1111002, 57) | [a] nacionalizmus egyre hangosabb és féktelenebb áradatával (1995 Magyar Hírlap CD09).

5b. ’a közszellem, a közhangulat sodró ereje’ ❖ Rákóczit a … nemesség … Magyarország fejedelmévé kiáltotta, s így neki az áradattal mennie kellett (1857 Mészáros Károly² C0685, 43) | Szinlelték a nótázást, az áradattal nem akartak szembekerülni (1977 Végh Antal 9768002, 45).

6. ’heves érzelem, indulat (erőteljes megnyilvánulása)’ ❖ a lelkesedés, amivel beszélt, bennem is megindította a rajongás áradatát (1927 Kassák Lajos CD10) | Geffert kapitány tehetetlenül nézte a legénység indulatának áradatát (1930 Sebesi Ernő CD10) | [Petőfi] a hirtelen támadt szerelem olyan áradatát borítja a lányra, hogy az soha többé nem tér magához (1936 Illyés Gyula 9274067, 173) | ebben az érzelmi áradatban minden szerelmes magára ismerhet (1961 Földes Anna 9154002, 30).

J: ár².

Ö: ember~, szenny~, szó~.

ÖU: fény~, hang~, hír~, információ~, kérdés~, könny~, nép~, panasz~, tenger~, víz~.

Sz: áradatos.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ár²; ÉKsz.

áradat főnév 3A2
1. (ritk)
folyó(víz) szintjének emelkedése, es. medréből történő kilépése, áradás
[a folyó] a számos havasi patakok áradata által felduzzadva, igen gyakran tulhajt medrén s az egész vidéket elönti
(1869 Orbán Balázs)
Hétfő délutánra a hirtelen áradat a folyón lassulni kezdett
(1996 Magyar Hírlap)
2.
(hirtelen) megnövekedett mennyiségű, (medréből kilépő,) erős sodrással áramló, hömpölygő víztömeg
borzasztó felhő-szakadássá változott a vihar, diónyi pattogó jéggel vegyes záporömlés, hömpölygő áradatok
(1818 k. Fáy András¹)
a’ zajló áradat … gátszakadva ront
(1845 Karácson János)
egy hajdani gát roncsai látszottak, amit valamikor elvihetett az áradat
(1941 Wass Albert)
A város okosai […] úgy gondolták, hogy az áradat a folyó balpartján fog kitörni a mederből
(1989 Panek Zoltán)
két napja szakadatlanul zuhog az eső. Az áldozatok zöme a hullámtengerben lelte halálát, miután gépkocsijaikat elsodorta az áradat
(1994 Magyar Hírlap)
2a. (rég)
gyors folyású (hegyi) patak, folyó(víz)
Áradat […] Torrens
(1803 Sándor István)
[a forrás] indúl’ s növekedik bujdosó patakká, Patakból dagadoz sebes áradattá
(1825 Vörösmarty Mihály)
jön árja zápor-öntözött görgeteges hegyi pataknak. Haragos, szennyes áradat, a medrét örvény-karmok ássák
(1921 Áprily Lajos)
2b.
folyó(víz) szintjének emelkedése következtében fellépő árvíz
Ár: Áradás, özön, a’ víznek árja … Áradat
(1792 Baróti Szabó Dávid)
Volt, ki […] lóháton a magas áradatot keresztülusztatván, a bennszorultakat éhenhalástól menté meg
(1844 Sárosi Gyula)
nőtt-e vagy apadt az áradat
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
a lakosság időben észlelte a fenyegető áradatot
(1995 Magyar Hírlap)
2c. (rég, irod)
〈tengeren〉 dagály, ill. a dagály idején növekvő víztömeg
duzzadt tenger visz most minket is, Használni kell, mig áradatja tart
(1839 Vörösmarty Mihály ford.Shakespeare)
Tűrd hát békével a Zajgó hullámokat – Szigetnek partihoz Tolúl az áradat
(1844 Kerényi Frigyes)
Tenger zúgó áradatját a hajós bátran hasitja
(1866 Ormódy Bertalan)
[az élet] sohase pihenő váltakozása az apadás- és áradatnak
(1881 Vajkay Károly)
3.
Kifogyhatatlannak látszó(, áramló) sokasága, tömege vminek.
3a.
hang, fény stb. bőséges áradása, özöne
áradatban ömlött le a dal
(1886 Jakab Ödön)
az első délelőtti nap ragyogó áradatában szinte kigyúlni látszik az egész utca
(1909 Szilasi Vilmos)
[Mahler VII. szimfóniájában] öntötték magukból a hangok áradatát a kürtök, vonók, ütő, fúvó hangszerek
(1916 Bálint Aladár)
A nyitott oltár […] a ragyogó színeknek egész áradatával lep meg
(1973 Entz Géza²)
3b.
beszéd, szavak, kérdések stb. szűnni nem akaró özöne
ajkán a gyöngéd, kedves szavak áradata
(1908 Krúdy Gyula)
kínos kérdések egész áradata
(1928 Színi Gyula)
[Rejtő] próbálta megállítani […] a patetikus, drámai hangon nekizúduló áradatot; de hiába: Zsombory már elemében volt: már szavalt
(1957 Rónay György)
A cár a káromlások áradatával gyalázza a magyarokat, amiért jogaikat merik követelni
(1975 Hamza András)
3c. (birtokszóként)
tárgyak, jelenségek, művek stb. nagy mennyisége, szakadatlan sora
az ember hétköznapi, gyakorlati élete jelenségeit […] kiemeli a jelenségek öntudatlan áradatából, hogy ne legyen a sok közül egy
(1909 Balázs Béla)
Emlékiratok, önéletrajzok, valódi és fiktív levelek, lírai regények áradata lepi el az irodalmat
(1920 Király György)
a minisztérium megelégszik az utasítások, rendelkezések áradatával
(1953 Szabad Nép aug. 5.)
[szobájában] a képek egyre növekvő áradata veszi körül
(1977 e. Almási Miklós)
az individualizmus őrei nem tudták megvédeni a régi viseletet az új, olcsó, városi termékek áradatával szemben
(1982 Klaniczay Gábor ford.Bogatirjov)
csökkenthetnénk a csomagolóanyagok áradatát
(1995 Magyar Hírlap)
4.
nagyszámú (fegyveres) ember alkotta mozgó tömeg
Mátyás király hatalma feltartóztatá […] a török áradat berohanását
(1850 Vahot Imre)
Dák, gepida haddal, roppant áradattal Megtámadá, s omlik már a székely hadfal
(1881 Hegedűs István)
búcsújárók áradata
(1931 Herczeg Ferenc)
úttesten menetelő fegyveres áradat
(1950 Illés Béla)
török vendégmunkások áradatát
(1991 Beszélő)
turisták áradatát
(1996 Magyar Hírlap)
5. (birtokszóként)
magával ragadó lendülete, ellenállhatatlan sodra vminek
a mit forró szívünk mélye szűlt, Mi félve szállt a rebegő ajakra, Mi néha gyarló, néha sikerűlt: Mind elsodorja a percz áradatja
(1873 Dóczi Lajos ford.Goethe)
a menet eltűnt, […] csak gyönge tömjénszag érzett utána. Engem pedig elkapott az utca ünnepi áradata és vitt magával ellenállhatatlanul
(1910 Elek Artúr)
mind Babits személyét, mind művét az élet forró, háborgó, felemelő és pusztító áradata vette körül
(1970 Keresztury Dezső)
5a.
szellemi, művészi, politikai irányzat, áramlat
minden ellentétes áradatok daczára
(1878 Asbóth János)
Az akkor hihetetlen magasságra hágott pánszláv áradat hajtotta bele Sándor cárt a keleti háborúba
(1911 Halász Imre)
A párizsi izmusok áradatába én is belesodródtam
(1968 Mokry-Mészáros Dezső)
[a] nacionalizmus egyre hangosabb és féktelenebb áradatával
(1995 Magyar Hírlap)
5b.
a közszellem, a közhangulat sodró ereje
Rákóczit a … nemesség … Magyarország fejedelmévé kiáltotta, s így neki az áradattal mennie kellett
(1857 Mészáros Károly²)
Szinlelték a nótázást, az áradattal nem akartak szembekerülni
(1977 Végh Antal)
6.
heves érzelem, indulat (erőteljes megnyilvánulása)
a lelkesedés, amivel beszélt, bennem is megindította a rajongás áradatát
(1927 Kassák Lajos)
Geffert kapitány tehetetlenül nézte a legénység indulatának áradatát
(1930 Sebesi Ernő)
[Petőfi] a hirtelen támadt szerelem olyan áradatát borítja a lányra, hogy az soha többé nem tér magához
(1936 Illyés Gyula)
ebben az érzelmi áradatban minden szerelmes magára ismerhet
(1961 Földes Anna)
J: ár²
ÖU: fényáradat, hangáradat, híráradat, információáradat, kérdésáradat, könnyáradat, népáradat, panaszáradat, tengeráradat, vízáradat
Sz: áradatos
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ár²; ÉKsz.

Beállítások