arameus mn és fn (kissé rég, Tud is)

I. mn 14A1

1. ’arámi 〈törzsek (egy) csoportja〉, ill. e népességhez tartozó 〈személy〉’ ❖ arameus törzsek (1897 PallasLex. CD02) | babyloni, arameus és elamita katonákból álló seregét (1899 Nagy képes világtörténet CD03) | Izsák negyven éves volt, amikor feleségül vette Rebekát, az arameus Betuél leányát (1939 Hertz-Biblia ford. CD1204) | arameus vagy szír nép (1939 Hertz-Biblia jegyzetei ford. CD1205).

1a. ’e népességgel kapcs., ez által végzett, ill. ehhez tartozó v. ennek területén levő, folyó’ ❖ arameus birodalom (1893 PallasLex. CD02) | e furcsa teremtmények a köteles ajándékok közé tartoznak, amiket Musri országa, egy arameus tartomány küld a nagy királynak (1942 Várkonyi Nándor 9758004, 501) | arameus hullám (1995 Jubileumi kommentár CD1206) | Gád: a szerencse arameus istenségének neve (1996 Katolikus Biblia jegyzetei CD1202).

2. (Nyelvt is) ’arámi 〈nyelv(járás)〉’ ❖ arameus nyelven (1893 PallasLex. CD02) | [Bar Kohba levelei közül] 14 papiruszra és 1 fatáblára volt írva héber, arameus és görög nyelven (1961 Scheiber Sándor 9588001, 201) | [a] részben héber, részben arameus nyelven írt babilóniai Talmudból (1990 Magyar néprajz CD47) | arab, arameus és más keleti nyelvek analógiájával (1998 Természet Világa CD50).

2a. (-ul raggal, hsz-szerűen) ’arámi nyelven’ ❖ No és ön tud arameusul? (1961 Füst Milán 9161044, 85) | Az iskolában nem tanultunk sem latinul, sem arameusul (1973 Császár István 9084001, 80).

2b. ’az arámi nyelvhez tartozó, ill. ilyen nyelvű 〈szó, szöveg stb.〉’ ❖ a pentateuchus palesztinai arameus fordításai (1893 PallasLex. CD02) | [Azráél] Arameus szó, s annyit jelent, mint a halál istene (1961 Füst Milán 9161044, 85) | [az örmény] ábécé az addig használt görög és arameus írást váltotta fel (1990 Rubicon CD17) | arameus név (2000 Szigethy Jenő CD17).

II. fn 4A

1. (hat ne-vel, tbsz-ban) ’az arámi nép’ ❖ A görögök később az arameusokat sziroknak nevezték (1893 PallasLex. CD02) | a bevándorló nomád arameusok terjeszkedése következtében Mezopotámia babiloniai-asszir nyelvű lakossága csakhamar kipusztult, illetőleg nyelvet cserélt (1937 Zsirai Miklós C4981, 20) | [Szíriát] az ÓSZ „Arám”-nak is nevezi, Sém fiának, Arámnak leszármazottai, az arameusok után (1988 Bibliai nevek és fogalmak CD1209).

1a. ’arámi személy’ ❖ ÉKsz.

2. (Nyelvt is) ’az arámi nyelv’ ❖ [a] talmud-midrási irodalom nyelve […] részben új-héber, részben pedig keleti, illetve nyugati arameus (1897 PallasLex. CD02) | A palesztinai arameus egyik tájnyelvi változata a samaritán, másik pedig a galileai, amelyen Jézus is beszélt (1937 Zsirai Miklós C4981, 20) | a héber lett minden időkre Izráel irodalmi nyelve; a mindennapi nyelvben ezt felváltotta az arameus (1988 Bibliai nevek és fogalmak CD1209).

Vö. ÉKsz.; IdSz. arameus · arámi

arameus melléknév és főnév (kissé rég, Tud is)
I. melléknév 14A1
1.
arámi 〈törzsek (egy) csoportja〉, ill. e népességhez tartozó 〈személy〉
arameus törzsek
(1897 PallasLex.)
babyloni, arameus és elamita katonákból álló seregét
(1899 Nagy képes világtörténet)
Izsák negyven éves volt, amikor feleségül vette Rebekát, az arameus Betuél leányát
(1939 Hertz-Biblia ford.)
arameus vagy szír nép
(1939 Hertz-Biblia jegyzetei ford.)
1a.
e népességgel kapcs., ez által végzett, ill. ehhez tartozó v. ennek területén levő, folyó
arameus birodalom
(1893 PallasLex.)
e furcsa teremtmények a köteles ajándékok közé tartoznak, amiket Musri országa, egy arameus tartomány küld a nagy királynak
(1942 Várkonyi Nándor)
arameus hullám
(1995 Jubileumi kommentár)
Gád: a szerencse arameus istenségének neve
(1996 Katolikus Biblia jegyzetei)
2. (Nyelvt is)
arámi 〈nyelv(járás)
arameus nyelven
(1893 PallasLex.)
[Bar Kohba levelei közül] 14 papiruszra és 1 fatáblára volt írva héber, arameus és görög nyelven
(1961 Scheiber Sándor)
[a] részben héber, részben arameus nyelven írt babilóniai Talmudból
(1990 Magyar néprajz)
arab, arameus és más keleti nyelvek analógiájával
(1998 Természet Világa)
2a. (-ul raggal, hsz-szerűen)
arámi nyelven
No és ön tud arameusul?
(1961 Füst Milán)
Az iskolában nem tanultunk sem latinul, sem arameusul
(1973 Császár István)
2b.
az arámi nyelvhez tartozó, ill. ilyen nyelvű 〈szó, szöveg stb.〉
a pentateuchus palesztinai arameus fordításai
(1893 PallasLex.)
[Azráél] Arameus szó, s annyit jelent, mint a halál istene
(1961 Füst Milán)
[az örmény] ábécé az addig használt görög és arameus írást váltotta fel
(1990 Rubicon)
arameus név
(2000 Szigethy Jenő)
II. főnév 4A
1. (hat ne-vel, tbsz-ban)
az arámi nép
A görögök később az arameusokat sziroknak nevezték
(1893 PallasLex.)
a bevándorló nomád arameusok terjeszkedése következtében Mezopotámia babiloniai-asszir nyelvű lakossága csakhamar kipusztult, illetőleg nyelvet cserélt
(1937 Zsirai Miklós)
[Szíriát] az ÓSZÓszövetség „Arám”-nak is nevezi, Sém fiának, Arámnak leszármazottai, az arameusok után
(1988 Bibliai nevek és fogalmak)
1a.
arámi személy
ÉKsz.
2. (Nyelvt is)
az arámi nyelv
[a] talmud-midrási irodalom nyelve […] részben új-héber, részben pedig keleti, illetve nyugati arameus
(1897 PallasLex.)
A palesztinai arameus egyik tájnyelvi változata a samaritán, másik pedig a galileai, amelyen Jézus is beszélt
(1937 Zsirai Miklós)
a héber lett minden időkre Izráel irodalmi nyelve; a mindennapi nyelvben ezt felváltotta az arameus
(1988 Bibliai nevek és fogalmak)
Vö. ÉKsz.; IdSz. arameus · arámi

Beállítások