arámi mn és fn 1A3 (Tud)

I. mn

1. ’az i. e. 13. századtól a mai Szíria, az ószövetségi Arám területén élő nomád sémi 〈törzsek (egy) csoportja〉, ill. e népességhez tartozó v. e területen élő 〈személy, kül. férfi〉’ ❖ nomád arámi törzseket (1935 Az ókor története CD42) | És Isten eljött az arámi Lábánhoz éjjeli álmában (1939 Hertz-Biblia ford. CD1204) | Magas rangú arámi hivatalnok (1993–1995 BibliaiLex. CD1207) | az arámi csapatok (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

1a. ’e népességgel kapcs., ez által végzett, ill. ehhez tartozó v. ennek területén levő, folyó’ ❖ arámi betörések (1935 Az ókor története CD42) | az arámi függetlenségi harcok (1989 HaagLex. ford. CD1208) | az arámi Gesúrban lakott (1995 Protestáns Biblia ford. CD1203).

2. (Nyelvt is) ’e népesség által beszélt, a sémi nyelvcsalád északnyugati ágába tartozó 〈nyelv(járás)〉’ ❖ arámi nyelvjárást (1904 ÓkoriLex. CD28) | Mind az arámi, mind a héber nyelv a sémi (afroázsiai) nyelvcsaládba tartozik (1995 Jubileumi kommentár CD1206) | arámi nyelvű tekercsszövegeket (1998 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’e nyelvhez tartozó, ill. ilyen nyelvű 〈szó, szöveg stb.〉’ ❖ [az ékírást] kiszorított az arámi mássalhangzóírás (1935 Az ókor története CD42) | arámi Genezis (1993–1995 BibliaiLex. CD1207) | A bibliai arámi részletek (1995 Jubileumi kommentár CD1206) | a héber ’ereb, az arab gharb, az arámi ’erbá szavak nemcsak a naplementét jelölik, hanem többnyire a nyugatra levőt, a nyugaton fekvőt is (2000 Németh Pál CD17).

II. fn

1. (hat ne-vel, tbsz-ban) ’az i. e. 13. századtól a mai Szíria, az ószövetségi Arám területén élő nomád sémi törzs(ek csoportja)’ ❖ az arámiak beözönlése az ország [ti. Asszíria] etnográfiai képét teljesen megváltoztatta (1935 Az ókor története CD42) | a király megkérdezte a prófétát, hogy harcba induljon-e […] az arámiak ellen (1993–1995 BibliaiLex. CD1207) | az arámiak őshazája (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

1a. ’e népességhez tartozó v. e területen élő személy’ ❖ a szövetség megpecsételésére feleségül veszi a lenézett arámi leányát (1935 Az ókor története CD42) | Vándor arámi volt az atyám (1939 Hertz-Biblia jegyzetei ford. CD1205) | Ábrahám bolyongó arámi volt (1993–1995 BibliaiLex. CD1207).

2. (Nyelvt is) ’e népesség nyelve’ ❖ Astarte […] egy phoeniciai fő istennő, a hold és a szerelem istennője, a kit a görögök főleg Aphroditével azonosítottak. […] az arámiban Atar és Atargatis (1902 ÓkoriLex. CD28) | asszírból és arámiból keletkezett keveréknyelven (1935 Az ókor története CD42) | Kürosz perzsa király Babilon meghódítása után birodalma hivatalos nyelvévé az arámit teszi (1995 Jubileumi kommentár CD1206) | [Jézusnak] az arámi egyik változata volt az anyanyelve (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13) | [a kabbala] szent nyelve a héber mellett az arámi volt (2000 Új Könyvek CD29).

J: arám, arameus.

Vö. ÉKsz.; IdSz. arameus, arámi

arámi melléknév és főnév 1A3 (Tud)
I. melléknév
1.
az i. e. 13. századtól a mai Szíria, az ószövetségi Arám területén élő nomád sémi 〈törzsek (egy) csoportja〉, ill. e népességhez tartozó v. e területen élő 〈személy, kül. férfi〉
nomád arámi törzseket
(1935 Az ókor története)
És Isten eljött az arámi Lábánhoz éjjeli álmában
(1939 Hertz-Biblia ford.)
Magas rangú arámi hivatalnok
(1993–1995 BibliaiLex.)
az arámi csapatok
(1995 Jubileumi kommentár)
1a.
e népességgel kapcs., ez által végzett, ill. ehhez tartozó v. ennek területén levő, folyó
arámi betörések
(1935 Az ókor története)
az arámi függetlenségi harcok
(1989 HaagLex. ford.)
az arámi Gesúrban lakott
(1995 Protestáns Biblia ford.)
2. (Nyelvt is)
e népesség által beszélt, a sémi nyelvcsalád északnyugati ágába tartozó 〈nyelv(járás)
arámi nyelvjárást
(1904 ÓkoriLex.)
Mind az arámi, mind a héber nyelv a sémi (afroázsiai) nyelvcsaládba tartozik
(1995 Jubileumi kommentár)
arámi nyelvű tekercsszövegeket
(1998 Magyar Hírlap)
2a.
e nyelvhez tartozó, ill. ilyen nyelvű 〈szó, szöveg stb.〉
[az ékírást] kiszorított az arámi mássalhangzóírás
(1935 Az ókor története)
arámi Genezis
(1993–1995 BibliaiLex.)
A bibliai arámi részletek
(1995 Jubileumi kommentár)
a héber ’ereb, az arab gharb, az arámi ’erbá szavak nemcsak a naplementét jelölik, hanem többnyire a nyugatra levőt, a nyugaton fekvőt is
(2000 Németh Pál)
II. főnév
1. (hat ne-vel, tbsz-ban)
az i. e. 13. századtól a mai Szíria, az ószövetségi Arám területén élő nomád sémi törzs(ek csoportja)
az arámiak beözönlése az ország [ti. Asszíria] etnográfiai képét teljesen megváltoztatta
(1935 Az ókor története)
a király megkérdezte a prófétát, hogy harcba induljon-e […] az arámiak ellen
(1993–1995 BibliaiLex.)
az arámiak őshazája
(1995 Jubileumi kommentár)
1a.
e népességhez tartozó v. e területen élő személy
a szövetség megpecsételésére feleségül veszi a lenézett arámi leányát
(1935 Az ókor története)
Vándor arámi volt az atyám
(1939 Hertz-Biblia jegyzetei ford.)
Ábrahám bolyongó arámi volt
(1993–1995 BibliaiLex.)
2. (Nyelvt is)
e népesség nyelve
Astarte […] egy phoeniciai fő istennő, a hold és a szerelem istennője, a kit a görögök főleg Aphroditével azonosítottak. […] az arámiban Atar és Atargatis
(1902 ÓkoriLex.)
asszírból és arámiból keletkezett keveréknyelven
(1935 Az ókor története)
Kürosz perzsa király Babilon meghódítása után birodalma hivatalos nyelvévé az arámit teszi
(1995 Jubileumi kommentár)
[Jézusnak] az arámi egyik változata volt az anyanyelve
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
[a kabbala] szent nyelve a héber mellett az arámi volt
(2000 Új Könyvek)
Vö. ÉKsz.; IdSz. arameus, arámi

Beállítások