áramlás fn 4A

1. ’az áramlik igével kifejezett folyamat’ ❖ szíved hevét, szereteted áramlását nem szorítom a családiság szűk korlátai közé (1867 Tompa Mihály C4233, 86).

2. ’azonos irányba mozgó levegő, víz stb.’ ❖ a szigetek és földnyelvek tünedezése nyomán a tengeri áramlások mindjobban fölvehették mozgásuk akadálytalan, természetes irányát (1942 Várkonyi Nándor 9758003, 362) | Mintha félelmes atyám árnyéka állott volna közénk a félhomályos, illatos áramlásokkal és fényekkel teli teremben (1952 Márai Sándor 9421019, 118) | Kievezett hát a nyílt tóra, s a megtalált kenukat az áramlásra bízta, hadd vigye a kastély felé. A könnyű déli szél is arra fújt (1956 Réz Ádám ford.–Cooper 9567001, 49).

3. ’politikai, szellemi stb. áramlat’ ❖ a kor, a divat áramlásainak van alávetve (1892 Ethnographia C0131, 313) | Mostani elszigeteltségében, új áramlások hatásaitól menten (1918 Bálint Aladár CD10) | A századforduló tudományában már különös áramlás észlelhető (1931 Németh László² 9485027, 58) | e két út az európai dráma fejlődésében csak tendenciaként van jelen, olyan áramlásként, melyben sokszor a legellentétesebb formai-stílusalakzatokat találhatjuk (1969 Almási Miklós 1002001, 22).

Ö: információ~, ki~, lég~, tőke~.

ÖU: energia~, hír~, levegő~, pénz~, szél~, tenger~, tovább~, vér~.

Vö. ÉrtSz.; TESz. áramlik; ÉKsz.

áramlás főnév 4A
1.
az áramlik igével kifejezett folyamat
szíved hevét, szereteted áramlását nem szorítom a családiság szűk korlátai közé
(1867 Tompa Mihály)
2.
azonos irányba mozgó levegő, víz stb.
a szigetek és földnyelvek tünedezése nyomán a tengeri áramlások mindjobban fölvehették mozgásuk akadálytalan, természetes irányát
(1942 Várkonyi Nándor)
Mintha félelmes atyám árnyéka állott volna közénk a félhomályos, illatos áramlásokkal és fényekkel teli teremben
(1952 Márai Sándor)
Kievezett hát a nyílt tóra, s a megtalált kenukat az áramlásra bízta, hadd vigye a kastély felé. A könnyű déli szél is arra fújt
(1956 Réz Ádám ford.Cooper)
3.
politikai, szellemi stb. áramlat
a kor, a divat áramlásainak van alávetve
(1892 Ethnographia)
Mostani elszigeteltségében, új áramlások hatásaitól menten
(1918 Bálint Aladár)
A századforduló tudományában már különös áramlás észlelhető
(1931 Németh László²)
e két út az európai dráma fejlődésében csak tendenciaként van jelen, olyan áramlásként, melyben sokszor a legellentétesebb formai-stílusalakzatokat találhatjuk
(1969 Almási Miklós)
ÖU: energiaáramlás, híráramlás, levegőáramlás, pénzáramlás, széláramlás, tengeráramlás, továbbáramlás, véráramlás
Vö. ÉrtSz.; TESz. áramlik; ÉKsz.

Beállítások