artikulus fn 4A (kissé rég)

1. ’beszéd- v. írásmű kisebb része, szakasza, pontja’ ❖ Ötödik Articulus. A’ Juhoknak nyári és Téli étetéſekröl, tartáſokról, és egyébb gondviſeléſekröl. §. 1. Ennek az matériának méltósága ’s érdemes vólta (1774 Tapasztalásból merétett oktatás 7462002, 102) | a’ Vádnak minden Árticuluſsai hamiſsak (1794 Bécsi Magyar Merkurius 7396013, 1160) | [Cserey Farkasnak] a’ leveleiben van eggy articulus, melly ide tartozik (1806 Kazinczy Ferenc C2557, 433) | Ez a keresztény tanítás, amelyet Aquinói Tamás hosszú artikulusokon keresztül tárgyal, a Biblia bűnbeesés-mítoszán alapul (1977 Gecse Gusztáv 1057008, 372).

1a. ’törvény, szabályzat (cikke, paragrafusa)’ ❖ Az Usorát meg-enged Articulus (1788 Magyar Merkurius C0340, 91) | [a törvénytudó] felnyitotta előtte a tripartitumot [= a három részből álló törvénykönyvet], s megmutatta neki a rettenetes artikulust, mely a nőrablás ellen van hozva (1886 Jókai Mór CD18) | gyakran a törvény megjelölésére is egyszerüen az Artikulus szót használták (1893 PallasLex. CD02) | a füleki szabók artikulusában szigorú büntetéssel sujtják azt a mestert, aki mezitláb megyen temetésre (1922 A magyar nép művészete CD07).

1b. ’tételesen megfogalmazott keresztény hitvallás egy szakasza, ágazata’ ❖ az Isten, Teremtés’ artikulusán kellene kezdeni [a vizsgálódást] (1812 Kazinczy Ferenc C2563, 138) | [az anglikánok] elfogadták a Cranmer által írásba tett 10 hitcikkelyt (artikulus), melyek a reformáció tanfelfogásának szellemében a Szentírásról, mint a hit alapjáról, hét helyett három sakramentomról [= szentségről], az isten kegyelme által való megigazulásról beszélnek (1893 PallasLex. CD02) | [a meghatározás] az Apostoli Hitvallás első két artikulusára emlékeztet (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

2. (rég) ’árucikk, árufajta (tétele)’ ❖ A’ gyertyának való fagygyúval is nagy kereskedést szoktak űzni. Főképen Orosz Országból efféle artikulust felette jót és sokat hordanak ki (1818 Mokry Benjámin ford.–Möller² 8315021, 380) | a’ fejér ruha artikulusok már egyenként fel vannak jegyezve, azért tehát tsak e’ szerént kell kiválogatni (1830 Némethy József ford. 8333007, 141).

3. (Nyelvt) ’névelő’ ❖ Az artikulust mindenkor [kiteszed] (1804 Kis János¹ C2556, 147) | A’ névmutató ſzócska, avvagy articulus a’ Magyarban háromféle, úgymint az, ez és eggy (1818 Verseghy Ferenc 7373028, 117) | Egy némber, egy özvegy, egy hősködő asszony […] az egy itt artikulus, tehát semmi esetre sem kaphat hangsúlyt (1923 Gábor Ignác CD10).

ÖU: céh~.

Vö. ÉKsz.; SzT.; IdSz.

artikulus főnév 4A (kissé rég)
1.
beszéd- v. írásmű kisebb része, szakasza, pontja
Ötödik Articulus. A’ Juhoknak nyári és Téli étetéſekröl, tartáſokról, és egyébb gondviſeléſekröl. §. 1. Ennek az matériának méltósága ’s érdemes vólta
(1774 Tapasztalásból merétett oktatás)
a’ Vádnak minden Árticuluſsai hamiſsak
(1794 Bécsi Magyar Merkurius)
[Cserey Farkasnak] a’ leveleiben van eggy articulus, melly ide tartozik
(1806 Kazinczy Ferenc)
Ez a keresztény tanítás, amelyet Aquinói Tamás hosszú artikulusokon keresztül tárgyal, a Biblia bűnbeesés-mítoszán alapul
(1977 Gecse Gusztáv)
1a.
törvény, szabályzat (cikke, paragrafusa)
Az Usorát meg-enged Articulus
(1788 Magyar Merkurius)
[a törvénytudó] felnyitotta előtte a tripartitumot [= a három részből álló törvénykönyvet], s megmutatta neki a rettenetes artikulust, mely a nőrablás ellen van hozva
(1886 Jókai Mór)
gyakran a törvény megjelölésére is egyszerüen az Artikulus szót használták
(1893 PallasLex.)
a füleki szabók artikulusában szigorú büntetéssel sujtják azt a mestert, aki mezitláb megyen temetésre
(1922 A magyar nép művészete)
1b.
tételesen megfogalmazott keresztény hitvallás egy szakasza, ágazata
az Isten, Teremtés’ artikulusán kellene kezdeni [a vizsgálódást]
(1812 Kazinczy Ferenc)
[az anglikánok] elfogadták a Cranmer által írásba tett 10 hitcikkelyt (artikulus), melyek a reformáció tanfelfogásának szellemében a Szentírásról, mint a hit alapjáról, hét helyett három sakramentomról [= szentségről], az isten kegyelme által való megigazulásról beszélnek
(1893 PallasLex.)
[a meghatározás] az Apostoli Hitvallás első két artikulusára emlékeztet
(1995 Jubileumi kommentár)
2. (rég)
árucikk, árufajta (tétele)
A’ gyertyának való fagygyúval is nagy kereskedést szoktak űzni. Főképen Orosz Országból efféle artikulust felette jót és sokat hordanak ki
(1818 Mokry Benjámin ford.Möller²)
a’ fejér ruha artikulusok már egyenként fel vannak jegyezve, azért tehát tsak e’ szerént kell kiválogatni
(1830 Némethy József ford.)
3. (Nyelvt)
Az artikulust mindenkor [kiteszed]
(1804 Kis János¹)
A’ névmutató ſzócska, avvagy articulus a’ Magyarban háromféle, úgymint az, ez és eggy
(1818 Verseghy Ferenc)
Egy némber, egy özvegy, egy hősködő asszony […] az egy itt artikulus, tehát semmi esetre sem kaphat hangsúlyt
(1923 Gábor Ignác)
ÖU: céhartikulus
Vö. ÉKsz.; SzT.; IdSz.

Beállítások