árucsarnok fn 3A (rég)

1. ’napi szükségleti cikkek, kül. élelmiszerek árusítására való, nagy fedett csarnok; vásárcsarnok’ ❖ [Berlin] élelmezésének könnyítésére első sorban a központi nagy […] és másodsorban 11 kisebb árucsarnok szolgál (1893 PallasLex. CD02) | Ma már a legtöbb nagyvárosban az egykori piactereken árucsarnokot építettek és az árusítás ezekben folyik (1981 NéprajziLex. CD47).

1a. ’nagy mennyiségű áru tárolására és árusítására haszn. csarnok’ ❖ [Széchenyi] nem csupán […] egy fényes, egy gyorsan fejlő várost kíván látni, mely […] palotáival, árucsarnokaival, iparrakhelyeivel […] a’ nyugot-europai régibb testvérekkel versenyezhessen (1851 Kemény Zsigmond C2605, 56) | a lisztes árucsarnokba mehetnek (1880 Arany János ford.–Arisztophanész C0660, 135) | Törvényjavaslat az árverési árucsarnokokról (1888 Minisztertanácsi ülések CD24) | A széles és tágas étterem (mely ma egy porczellán-kereskedőnek roppant áru-csarnokát képezi) így esti nyolcz óra után már telni kezdett (1891 Pálffy Albert C3403, 156) | [a szövetkezetek] a tagok által előállított cikkek elárusítására raktárakat, árucsarnokokat tartanak fenn és ott […] mint bizományosok az egyes tagok számlájára adják el a készítményeket (1897 PallasLex. CD02).

2. (kis)kereskedés céljára kialakított boltokból álló épület(rész), ill. abban egy bolt’ ❖ e nemesi paloták mindegyikének az elejét a földszint hosszában árucsarnokok foglalják el (1884 Jókai Mór CD18) | A beszterczei ágostai evangelikus templom és a főtér árucsarnokai (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

árucsarnok főnév 3A (rég)
1.
napi szükségleti cikkek, kül. élelmiszerek árusítására való, nagy fedett csarnok; vásárcsarnok
[Berlin] élelmezésének könnyítésére első sorban a központi nagy […] és másodsorban 11 kisebb árucsarnok szolgál
(1893 PallasLex.)
Ma már a legtöbb nagyvárosban az egykori piactereken árucsarnokot építettek és az árusítás ezekben folyik
(1981 NéprajziLex.)
1a.
nagy mennyiségű áru tárolására és árusítására haszn. csarnok
[Széchenyi] nem csupán […] egy fényes, egy gyorsan fejlő várost kíván látni, mely […] palotáival, árucsarnokaival, iparrakhelyeivel […] a’ nyugot-europai régibb testvérekkel versenyezhessen
(1851 Kemény Zsigmond)
a lisztes árucsarnokba mehetnek
(1880 Arany János ford.Arisztophanész)
Törvényjavaslat az árverési árucsarnokokról
(1888 Minisztertanácsi ülések)
A széles és tágas étterem (mely ma egy porczellán-kereskedőnek roppant áru-csarnokát képezi) így esti nyolcz óra után már telni kezdett
(1891 Pálffy Albert)
[a szövetkezetek] a tagok által előállított cikkek elárusítására raktárakat, árucsarnokokat tartanak fenn és ott […] mint bizományosok az egyes tagok számlájára adják el a készítményeket
(1897 PallasLex.)
2.
(kis)kereskedés céljára kialakított boltokból álló épület(rész), ill. abban egy bolt
e nemesi paloták mindegyikének az elejét a földszint hosszában árucsarnokok foglalják el
(1884 Jókai Mór)
A beszterczei ágostai evangelikus templom és a főtér árucsarnokai
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások