árulás fn 4A

1. ’az árul igével kifejezett cselekvés, tevékenység’ ❖ Bétsbenn a liſztnek s darának árra-ſzabáſa, és annak árúláſáról való adózás el-töröltetett (1781 Magyar Hírmondó 7444014, 245).

2. ’az a tett, cselekedet, amellyel vki elárul vkit v. vmely ügyet, hitszegés’ ❖ a’ kegyetlen Roksána […] parantsola Nagy Sándor neve alatt […], hogy Babillonban jöjjenek [ti. az asszonyok] nagy ſietséggel. Hogy pedig ezen árúlásnak valóságát bizonyoſabban el-hitetheſsék, Nagy Sándor gyürüjével petsételték-bé (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède 7031008, 9) | Meg kell a hazát minden pártütéstül, minden árulástul szabaditanunk (1848 Kossuth Lajos C2749, 97) | [Isten] az igazságot védi és megbünteti az árulást (1935 Hegedűs Lóránt 9234003, 104) | [Macchiavelli szerint] az új fejedelemnek, ha hatalmát meg akarja szilárdítani, nem szabad visszarettennie semmiféle kegyetlenségtől, árulástól, szószegéstől, sőt mindez kötelessége, mert ha gyenge, kihull kezéből a hatalom (1941 Szerb Antal 9668024, 170).

Ö: felség~, haza~.

ÖU: hon~, nemzet~, újság~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ár¹; ÉKsz.; SzT.

árulás főnév 4A
1.
az árul igével kifejezett cselekvés, tevékenység
Bétsbenn a liſztnek s darának árra-ſzabáſa, és annak árúláſáról való adózás el-töröltetett
(1781 Magyar Hírmondó)
2.
az a tett, cselekedet, amellyel vki elárul vkit v. vmely ügyet, hitszegés
a’ kegyetlen Roksána […] parantsola Nagy Sándor neve alatt […], hogy Babillonban jöjjenek [ti. az asszonyok] nagy ſietséggel. Hogy pedig ezen árúlásnak valóságát bizonyoſabban el-hitetheſsék, Nagy Sándor gyürüjével petsételték-bé
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
Meg kell a hazát minden pártütéstül, minden árulástul szabaditanunk
(1848 Kossuth Lajos)
[Isten] az igazságot védi és megbünteti az árulást
(1935 Hegedűs Lóránt)
[Macchiavelli szerint] az új fejedelemnek, ha hatalmát meg akarja szilárdítani, nem szabad visszarettennie semmiféle kegyetlenségtől, árulástól, szószegéstől, sőt mindez kötelessége, mert ha gyenge, kihull kezéből a hatalom
(1941 Szerb Antal)
ÖU: honárulás, nemzetárulás, újságárulás
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ár¹; ÉKsz.; SzT.

Beállítások