báb¹ fn 3A1

1. ’emberalakot formázó(, ember nagyságú) bábu, baba’ ❖ a’ viaszból, képek, ábrázatok (Portraits) bábak … szoktak készíttetni (1818 Mokry Benjámin ford.–Möller² C3170, 466) | A tatárok szüntelen azon voltak, hogy félelemmel töltsék el a túlnan álló magyarok szíveit; egyszer óriás bábokat öltöztettek fel, hosszú dárdákat adtak kezeikbe, felkötözték őket lóhátára, úgy járatták a túlparton (1857 Jókai Mór CD18) | Ennek [ti. Reguly Antal etnográfiai gyűjteményének] alkotó részei: 1. különféle ruházatok […] 2. Bábok, nevezetesen szamojéd és cseremisz, férfi és nőalakok (1868 Toldy Ferenc 8481020, 381) | [Szegeden a télűző népszokás alkalmával] a Tisza partján meggyújtott [vénasszonyforma] bábot beledobták a folyóba (1968 Bálint Sándor 9022002, 164) | az elmúlt idők hangulatát idéző kosztümös bábok (1994 Magyar Hírlap CD09).

2. (rég) ’ember mint az érzékelhető, tapasztalható világ része’ ❖ a’ bábjaival katzagásig enyelg Férjfiak (1791 Verseghy Ferenc 7373035, 14) | Jaj ördög csinálta be szép báb vagy be szép vagy, be oda illenél N(agy) Iványi vitéznek (1795 Csokonai Vitéz Mihály C6227, 23) | vannak azonban olj bábaink, kik szerencséjeket abba lelik, ha Rhédey Lajos nekiek köszön (1810 Cserey Farkas² C2561, 48) | ez a szépnek alkotott földi báb legyőzte lelkének égi eredetét (1856 Jókai Mór C2259, 246) | A minap valami velenczeiekkel beszélgettem a kikötőnél, egyszer csak jő ez a báb, s lelkemre mondom, nyakamba esik (1864 Szász Károly² ford.–Shakespeare CD11) | A saját végtelen szenvedése, tragikuma megtanitotta szánni, szeretni a gyenge bábot: az embert (1889 Justh Zsigmond 8213009, 371).

3. (rég) ’kisgyermek emberi alakot utánzó játékszere, játék baba’ ❖ Alak Báb (1779 Baróti Szabó Dávid 7021009, 205) | beteg szívem gyönyörségét találta az aranytól ragyogó öltözetben, mint a’ kis gyermek a’ bábjában (1789 Kazinczy Ferenc ford.–Kayser C2517, 148) | a félénk lányka bábjaival játszott (1846 Pesti Divatlap C5839, 823) | „Élt tizennégy éveket!” … Mily virágkor! – épen csak alig Lett unottá még a báb (1876 Tamásfi Gyula C4083, 180).

3a. (rég) ’játéknak, játékszernek tekintett dolog’ ❖ Nem báb a’ korona (1790 Hadi és Más Nevezetes Történetek C0171, 321) | szeretsz, s a nőszokásként Nem báb szerelmed és nem tréfaság (1832 Vörösmarty Mihály C4535, 418) | [a nyelv] az nem báb, melylyel szabad kény szerint játszhatunk (1834 Toldy Ferenc 8481039, 374).

4. (Szính is) ’emberi v. állati alakot utánzó, kézre húzható v. zsinórral, rúddal mozgatható figura’ ❖ Marionette; dróton rángatott báb (1789 Kazinczy Ferenc ford.–Kayser C2517, 260) | Estve egy német bámultatá ügyességét. […] Szörnyűség az oly sok bábokat, oly különböző mozdulatokban, – irányban, egyszerre igazgatni tudni (1837 Tóth Péter 8491003, 284) | a hasbeszélő bábjai (1912 Szép Ernő CD10) | [Kövér Béla] készítette a bábokat és a díszletet, írt darabokat, rendezte az előadásokat, s bábozott maga is (1994 Magyar Hírlap CD09).

4a. (gyakr. birtokszóként) (pejor is) ’vki más által irányított, annak szándékát, érdekét érvényesítő(, annak szolgálatába szegődött) ember, hatalmi csoport’ ❖ ki pedig a’ nép bábja kiván lenni, azzal csalja magát, hogy ő a’ régi jó fentartása végett, hogy a’ nemzeti szellem ’s drága szabadság éljen, áldozza fel magát (1830 Széchenyi István CD1501) | A nép tudta, hogy Ferdinánd csak báb a trónon, s hogy neve alatt Lajos főherczeg, Metternich és Kolowrat kormányoznak (1880–1882 Pulszky Ferenc 8381002, 211) | a Heródes-dinasztia Róma bábja és kiszolgálója volt (1977 Gecse Gusztáv 1057001, 15) | [a nyilasvezérek] a német követségre menekültek, hogy […] a németek bábjaiként eljátsszák gyalázatos szerepüket Magyarország legújabb kori történelmében (1984 Vigh Károly 1162002, 281) | [a Kreml] meg akarja mutatni, hogy nem Amerika bábja (1996 Magyar Hírlap CD09).

4b. (gyakr. birtokszóként) (rég) ’vmely hatalomnak, önkénynek kiszolgáltatott személy v. dolog’ ❖ még ő Nem holt meg – a’ Szegény Szerentse Bábja (1815 Katona József 8226023, 11) | Nem mindig ember, aki sorsot intéz; Gyakran a bölcs is eszköz, puszta báb (1861 Arany János 8014105, 301) | élni, egy kicsit, végtelenben a véges: itt biztos igazán, hogy vagyunk bábjai valami vén, beteg akaratnak, aki élvezi hogy teremt s élvezi hogy kivégez (1930 Szabó Lőrinc 9629072, 28).

5. (kissé rég) ’emberi alakot, szívet stb. ábrázoló mézeskalács figura’ ❖ Oda megy […] vásár alkalmatosságával a’ mézes kalátsos sátor alá, fel ölel egy rakás bábot (1792 Magyar Hírmondó 7444077, 127) | Bábok, Mézes bábok. Pedites et equites dulciariorum (1803 Sándor István C3667, 18) | [a vásárról hazatérő ember] utközben megéhezvén a bábokat rendre majszolgatta (1857 Vasárnapi Újság CD56) | [A kiállításokon] bemutatták az óbányai Teimel és a kárászi Mezei fazekasok munkáit, Heckmann Jánosné helybeli mézeskalácsos bábjait (2000 Füzes Miklós CD36).

6. (átv is) ’〈sakkjátékban:〉 a meghatározott alakú figurák egyike’ ❖ III. Napoleon sakkjátékának bábjai (1885 Kossuth Lajos CD32) | A sorsolás Polgár Juditnak kedvezett, így a mai első játszmában ő vezeti a világos bábokat (1996 Magyar Hírlap CD09).

7. ’〈tekejátékban:〉 a tekegolyóval feldöntendő, stilizált emberi alakot formázó hengeres figurák egyike’ ❖ mind a kilenc bábot leütötte a sörházi kuglizón (1897 Mikszáth Kálmán CD04) | nincs az a vérbeli kuglizó a világon, aki arra a kéjes zörejre, amit a kilenc báb összeomlása kelt, el ne felejtené minden baját (1906–1907 Mikszáth Kálmán C3117, 14) | Lebovics a Radics-féle kocsma kuglizójában állogatta a bábokat (1988 Lengyel Péter 9397005, 27).

8. ’baluszter, korlátbáb’ ❖ az olasz renaissance-építészet oda [ti. a kőpillérek közé] egyes apró támaszokat, balusztereket vagy bábokat használ (1893 PallasLex. CD02) | balusztrád – bábokkal szegélyezett korlát, mellvéd (1995 Fenyő Ervin CD1501).

9. (jelzőként is) (nyj) ’a guzsalyra egyszerre felköthető, kender- v. lenrostból álló csomó, ill. ilyen egységnyi mennyiségű’ ❖ [Borcsa] lefon egy báb (kendercsomag) szöszt a guzsalyáról (1856 Jókai Mór C2230, 109) | lobogott a sok levágott üstök, … mint a rokka bábja (1886 Jókai Mór C2312, 146) | Fonás. Egysége az a mennyiség, amit egyszerre a guzsalyra, illetve rokkára kötnek. Ennek alakja a felül elvékonyodó kendercsomó, amit […] minőség szerint egy bábnak, egy makócának, és egy gongyolának (Szendrő, Varbóc) neveznek (1950 Szolnoky Lajos C6615, 47).

10. (rég) ’〈kubikoláskor:〉 a munka során meghagyott földoszlop, amely a terep eredeti szintjét mutatja’ ❖ Bábok v. kúpok a földmunkáknál. Kiásásoknál látható oszlopszerü földkihagyások, amelyek arra szolgálnak, hogy a teljesített földmunkának köbtartalma e kihagyások legfelsőbb pontjait összekötő síkok és ezekből lefelé lemért mélységek által biztosan megállapítható legyen (1893 PallasLex. CD02).

11. (rég) ’képzelet alkotta kép, képzelgés v. ábrándkép’ ❖ Ész’ tündér; az észben lebegdétselő képzett báb, képzelődés; Phantasma (1795 k. Takáts Rafael C4082, C[v]) | Én eggy bölcske azonyért háborgassam álmomat, a’ ki Plátós bábokért megtapodgya lángomat? (1806 Verseghy Ferenc 8518012, 49) | egy nemzetnek nyelv körülti aggodalma nem gyermeki velőnek bábja (1835 Széchenyi István CD1501) | Nyugszik durva kövén vagy selyem párnáin A test, tarka bábbal játszadoz a lélek (1847–1852 Arany János CD01) | Báb: kép (1892 Magyar Nyelvőr C0359, 380).

J: bábu¹.

Ö: déli~, divat~, fa~, korlát~, mézes~, sakk~, szalma~, teke~.

ÖU: játék~, kő~, kugli~, marionett~, viasz~.

ÖE: ~csoport, ~fejedelem, ~tánc, ~táncoltató.

Vö. CzF. báb¹; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. báb¹; ÉKsz.² báb¹.

báb¹ főnév 3A1
1.
emberalakot formázó(, ember nagyságú) bábu, baba
a’ viaszból, képek, ábrázatok (Portraits) bábak … szoktak készíttetni
(1818 Mokry Benjámin ford.Möller²)
A tatárok szüntelen azon voltak, hogy félelemmel töltsék el a túlnan álló magyarok szíveit; egyszer óriás bábokat öltöztettek fel, hosszú dárdákat adtak kezeikbe, felkötözték őket lóhátára, úgy járatták a túlparton
(1857 Jókai Mór)
Ennek [ti. Reguly Antal etnográfiai gyűjteményének] alkotó részei: 1. különféle ruházatok […] 2. Bábok, nevezetesen szamojéd és cseremisz, férfi és nőalakok
(1868 Toldy Ferenc)
[Szegeden a télűző népszokás alkalmával] a Tisza partján meggyújtott [vénasszonyforma] bábot beledobták a folyóba
(1968 Bálint Sándor)
az elmúlt idők hangulatát idéző kosztümös bábok
(1994 Magyar Hírlap)
2. (rég)
ember mint az érzékelhető, tapasztalható világ része
a’ bábjaival katzagásig enyelg Férjfiak
(1791 Verseghy Ferenc)
Jaj ördög csinálta be szép báb vagy be szép vagy, be oda illenél N(agy) Iványi vitéznek
(1795 Csokonai Vitéz Mihály)
vannak azonban olj bábaink, kik szerencséjeket abba lelik, ha Rhédey Lajos nekiek köszön
(1810 Cserey Farkas²)
ez a szépnek alkotott földi báb legyőzte lelkének égi eredetét
(1856 Jókai Mór)
A minap valami velenczeiekkel beszélgettem a kikötőnél, egyszer csak jő ez a báb, s lelkemre mondom, nyakamba esik
(1864 Szász Károly² ford.Shakespeare)
A saját végtelen szenvedése, tragikuma megtanitotta szánni, szeretni a gyenge bábot: az embert
(1889 Justh Zsigmond)
3. (rég)
kisgyermek emberi alakot utánzó játékszere, játék baba
Alak Báb
(1779 Baróti Szabó Dávid)
beteg szívem gyönyörségét találta az aranytól ragyogó öltözetben, mint a’ kis gyermek a’ bábjában
(1789 Kazinczy Ferenc ford.Kayser)
a félénk lányka bábjaival játszott
(1846 Pesti Divatlap)
„Élt tizennégy éveket!” … Mily virágkor! – épen csak alig Lett unottá még a báb
(1876 Tamásfi Gyula)
3a. (rég)
játéknak, játékszernek tekintett dolog
Nem báb a’ korona
(1790 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
szeretsz, s a nőszokásként Nem báb szerelmed és nem tréfaság
(1832 Vörösmarty Mihály)
[a nyelv] az nem báb, melylyel szabad kény szerint játszhatunk
(1834 Toldy Ferenc)
4. (Szính is)
emberi v. állati alakot utánzó, kézre húzható v. zsinórral, rúddal mozgatható figura
Marionette; dróton rángatott báb
(1789 Kazinczy Ferenc ford.Kayser)
Estve egy német bámultatá ügyességét. […] Szörnyűség az oly sok bábokat, oly különböző mozdulatokban, – irányban, egyszerre igazgatni tudni
(1837 Tóth Péter)
a hasbeszélő bábjai
(1912 Szép Ernő)
[Kövér Béla] készítette a bábokat és a díszletet, írt darabokat, rendezte az előadásokat, s bábozott maga is
(1994 Magyar Hírlap)
4a. (gyakr. birtokszóként) (pejor is)
vki más által irányított, annak szándékát, érdekét érvényesítő(, annak szolgálatába szegődött) ember, hatalmi csoport
ki pedig a’ nép bábja kiván lenni, azzal csalja magát, hogy ő a’ régi jó fentartása végett, hogy a’ nemzeti szellem ’s drága szabadság éljen, áldozza fel magát
(1830 Széchenyi István)
A nép tudta, hogy Ferdinánd csak báb a trónon, s hogy neve alatt Lajos főherczeg, Metternich és Kolowrat kormányoznak
(1880–1882 Pulszky Ferenc)
a Heródes-dinasztia Róma bábja és kiszolgálója volt
(1977 Gecse Gusztáv)
[a nyilasvezérek] a német követségre menekültek, hogy […] a németek bábjaiként eljátsszák gyalázatos szerepüket Magyarország legújabb kori történelmében
(1984 Vigh Károly)
[a Kreml] meg akarja mutatni, hogy nem Amerika bábja
(1996 Magyar Hírlap)
4b. (gyakr. birtokszóként) (rég)
vmely hatalomnak, önkénynek kiszolgáltatott személy v. dolog
még ő Nem holt meg – a’ Szegény Szerentse Bábja
(1815 Katona József)
Nem mindig ember, aki sorsot intéz; Gyakran a bölcs is eszköz, puszta báb
(1861 Arany János)
élni, egy kicsit, végtelenben a véges: itt biztos igazán, hogy vagyunk bábjai valami vén, beteg akaratnak, aki élvezi hogy teremt s élvezi hogy kivégez
(1930 Szabó Lőrinc)
5. (kissé rég)
emberi alakot, szívet stb. ábrázoló mézeskalács figura
Oda megy […] vásár alkalmatosságával a’ mézes kalátsos sátor alá, fel ölel egy rakás bábot
(1792 Magyar Hírmondó)
Bábok, Mézes bábok. Pedites et equites dulciariorum
(1803 Sándor István)
[a vásárról hazatérő ember] utközben megéhezvén a bábokat rendre majszolgatta
(1857 Vasárnapi Újság)
[A kiállításokon] bemutatták az óbányai Teimel és a kárászi Mezei fazekasok munkáit, Heckmann Jánosné helybeli mézeskalácsos bábjait
(2000 Füzes Miklós)
6. (átv is)
〈sakkjátékban:〉 a meghatározott alakú figurák egyike
III. Napoleon sakkjátékának bábjai
(1885 Kossuth Lajos)
A sorsolás Polgár Juditnak kedvezett, így a mai első játszmában ő vezeti a világos bábokat
(1996 Magyar Hírlap)
7.
〈tekejátékban:〉 a tekegolyóval feldöntendő, stilizált emberi alakot formázó hengeres figurák egyike
mind a kilenc bábot leütötte a sörházi kuglizón
(1897 Mikszáth Kálmán)
nincs az a vérbeli kuglizó a világon, aki arra a kéjes zörejre, amit a kilenc báb összeomlása kelt, el ne felejtené minden baját
(1906–1907 Mikszáth Kálmán)
Lebovics a Radics-féle kocsma kuglizójában állogatta a bábokat
(1988 Lengyel Péter)
8.
az olasz renaissance-építészet oda [ti. a kőpillérek közé] egyes apró támaszokat, balusztereket vagy bábokat használ
(1893 PallasLex.)
balusztrád – bábokkal szegélyezett korlát, mellvéd
(1995 Fenyő Ervin)
9. (jelzőként is) (nyj)
a guzsalyra egyszerre felköthető, kender- v. lenrostból álló csomó, ill. ilyen egységnyi mennyiségű
[Borcsa] lefon egy báb (kendercsomag) szöszt a guzsalyáról
(1856 Jókai Mór)
lobogott a sok levágott üstök, … mint a rokka bábja
(1886 Jókai Mór)
Fonás. Egysége az a mennyiség, amit egyszerre a guzsalyra, illetve rokkára kötnek. Ennek alakja a felül elvékonyodó kendercsomó, amit […] minőség szerint egy bábnak, egy makócának, és egy gongyolának (Szendrő, Varbóc) neveznek
(1950 Szolnoky Lajos)
10. (rég)
〈kubikoláskor:〉 a munka során meghagyott földoszlop, amely a terep eredeti szintjét mutatja
Bábok v.vagy kúpok a földmunkáknál. Kiásásoknál látható oszlopszerü földkihagyások, amelyek arra szolgálnak, hogy a teljesített földmunkának köbtartalma e kihagyások legfelsőbb pontjait összekötő síkok és ezekből lefelé lemért mélységek által biztosan megállapítható legyen
(1893 PallasLex.)
11. (rég)
képzelet alkotta kép, képzelgés v. ábrándkép
Ész’ tündér; az észben lebegdétselő képzett báb, képzelődés; Phantasma
(1795 k. Takáts Rafael)
Én eggy bölcske azonyért háborgassam álmomat, a’ ki Plátós bábokért megtapodgya lángomat?
(1806 Verseghy Ferenc)
egy nemzetnek nyelv körülti aggodalma nem gyermeki velőnek bábja
(1835 Széchenyi István)
Nyugszik durva kövén vagy selyem párnáin A test, tarka bábbal játszadoz a lélek
(1847–1852 Arany János)
Báb: kép
(1892 Magyar Nyelvőr)
J: bábu¹
ÖU: játékbáb, kőbáb, kuglibáb, marionettbáb, viaszbáb
ÖE: bábcsoport, bábfejedelem, bábtánc, bábtáncoltató
Vö. CzF. báb¹; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. báb¹; ÉKsz.² báb¹

Beállítások