bábeli mn és fn 1B3

I. mn

1. ’〈a Bábellel való vmilyen összefüggésnek, kapcsolatnak mint tulajdonságnak a kif-ére〉’ ❖ sem a’ Scytha, sem a’ China s Atyák […] nem vóltak ott a’ Bábeli zavarodáson, vagy széllyel oszláson (1815 Pálóczi Horváth Ádám C2121, 53).

2. (vál, túlzó) ’a bibliai Bábel tornyának építésekor kialakult helyzetre emlékeztető, ahhoz hasonló 〈(nyelvi) sokféleség, zűrzavar〉, ill. olyan 〈hely, közösség stb.〉, amelyre ilyen sokféleség v. zavar jellemző’ ❖ [az országgyűlésben] két nyelv nem divatozhatik. Ez … bábeli zavart okozna (1843 Wesselényi Miklós C4686, 273) | vélemények bábeli zürében (1876 Kossuth Lajos CD32) | [A nagybányai festők közt] valami hihetetlen bábeli nyelvzavar uralkodott, de általában mégis leginkább a rossz németség összes lehető árnyalatai szerepeltek (1931 Ferenczy Valér CD10) | Munkát kerestem Galac városában. Keresztül-kasul jártam ezt a bábeli, hegyre föl-lezavargó kikötővárost (1943 Nagy István⁴ 9471001, 127) | az egykori Jugoszlávia „bábeli” világának mindennapi abszurdja (1995 Új Könyvek CD29) | [a gyógyfürdőben] a vendégkör nemzetközi, a hangzavar bábeli (1997 Magyar Hírlap CD09).

3. (irod) ’Bábel tornyához hasonló(an monumentális, nagyra törő)’ ❖ a kastély valóban meglepő külsejű; építészének talentummal kellett bírnia ízlés dolgában; e bábeli mintaképen azonban az építőnek is nem kis tanácsadási érdemeit vehetni észre (1846 Jókai Mór CD18) | Ős, buta tornyok bábelien esnek (1912 Ady Endre 9003326, 100) | bábeli kastélyok hullafaló vízárkai körül (1959 Szentkuthy Miklós 9664005, 96).

II. fn

’〈a Bábelben élő lakosság, ill. az ott élő, onnan származó személy megnevezéseként〉’ ❖ [az asszírok pillanatnyi győzelmei] inkább megerősítették, mint megtörték a bábeliek nemzeti ellenállását (1935 Hóman Bálint munkái CD42).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz. bábeli zűrzavar

bábeli melléknév és főnév 1B3
I. melléknév
1.
〈a Bábellel való vmilyen összefüggésnek, kapcsolatnak mint tulajdonságnak a kif-ére〉
sem a’ Scytha, sem a’ China s Atyák […] nem vóltak ott a’ Bábeli zavarodáson, vagy széllyel oszláson
(1815 Pálóczi Horváth Ádám)
2. (vál, túlzó)
a bibliai Bábel tornyának építésekor kialakult helyzetre emlékeztető, ahhoz hasonló (nyelvi) sokféleség, zűrzavar〉, ill. olyan 〈hely, közösség stb.〉, amelyre ilyen sokféleség v. zavar jellemző
[az országgyűlésben] két nyelv nem divatozhatik. Ez … bábeli zavart okozna
(1843 Wesselényi Miklós)
vélemények bábeli zürében
(1876 Kossuth Lajos)
[A nagybányai festők közt] valami hihetetlen bábeli nyelvzavar uralkodott, de általában mégis leginkább a rossz németség összes lehető árnyalatai szerepeltek
(1931 Ferenczy Valér)
Munkát kerestem Galac városában. Keresztül-kasul jártam ezt a bábeli, hegyre föl-lezavargó kikötővárost
(1943 Nagy István)
az egykori Jugoszlávia „bábeli” világának mindennapi abszurdja
(1995 Új Könyvek)
[a gyógyfürdőben] a vendégkör nemzetközi, a hangzavar bábeli
(1997 Magyar Hírlap)
3. (irod)
Bábel tornyához hasonló(an monumentális, nagyra törő)
a kastély valóban meglepő külsejű; építészének talentummal kellett bírnia ízlés dolgában; e bábeli mintaképen azonban az építőnek is nem kis tanácsadási érdemeit vehetni észre
(1846 Jókai Mór)
Ős, buta tornyok bábelien esnek
(1912 Ady Endre)
bábeli kastélyok hullafaló vízárkai körül
(1959 Szentkuthy Miklós)
II. főnév
〈a Bábelben élő lakosság, ill. az ott élő, onnan származó személy megnevezéseként〉
[az asszírok pillanatnyi győzelmei] inkább megerősítették, mint megtörték a bábeliek nemzeti ellenállását
(1935 Hóman Bálint munkái)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz. bábeli zűrzavar

Beállítások