balítélet fn 3B (/vál)

1. ’tévesen, helytelenül kialakított, hibás (értékelő) vélemény, tévítélet’ ❖ azt tartják, hogy a’ Nátha ſoha ſem ártalmas. E’ bal itélet minden eſztendn ſokakat meg-l (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 127) | a’ pásztor életben is találunk bal-itéleteket, babonát, és a’ tsudálatosra való hajlandóságot (1817 Pucz Antal ford.–Eberhard C3543, 183) | annak az Europaszerte uralkodó balitéletnek ignorálását hozták magukkal, melyszerint csak a lovas tekinthető harcosnak (1895 Bárczay Oszkár C0793, 56) | Még a művelt közönség körében is gyakran terjed el egy-egy téves természettudományi felfogás vagy balítélet, […] pl. gyakran hallunk barlangokról, amelyek „kincseket” rejtenek (1941 Kotsis Tivadar CD52) | Arra, hogy a [Magyarországgal kapcsolatos] történelmi tájékozatlanságból hogyan lesz történelmi balítélet, elegendő felütni egy francia, angol vagy amerikai középiskolás történelemkönyvet (1996 Magyar Hírlap CD09).

2. ’előítélet’ ❖ ? Az értelmes emberek nem fogják tſudálni, hogy a’ forró hidegleléſekben, a’ gymltſket ajánljuk […]. Ezen tanáts tſak azokat botránkoztathatja-meg, a’ kik még a’ régi bé-vett bal iteleteket kvetik (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 56) | feladatja azon közfalakat lerontani, mellyeket ember és ember közt balítélet emel (1833 Teleki László² 8473006, 334) | [Wagner] Triebschenbe költözik […] s ide követi őt, dacolva polgári balítélettel, férje és apja ellenkezésével, szerelmese: Cosima (1931 ZeneiLex. CD49) | [fontos, hogy a szülők] az előítélet helyett az ítélőképességet erősítsék benne [ti. a gyermekben], melyre éppúgy hajlamos, mint az ellenkezőjére, a balítéletek képzésére (1986 Csepeli György 1029002, 81).

ÖE: ~tétel.

Sz: balítéletes.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bal-; ÉKsz.; SzT.

balítélet főnév 3B (/vál)
1.
tévesen, helytelenül kialakított, hibás (értékelő) vélemény, tévítélet
azt tartják, hogy a’ Nátha ſoha ſem ártalmas. E’ bal itélet minden eſztendn ſokakat meg-l
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
a’ pásztor életben is találunk bal-itéleteket, babonát, és a’ tsudálatosra való hajlandóságot
(1817 Pucz Antal ford.Eberhard)
annak az Europaszerte uralkodó balitéletnek ignorálását hozták magukkal, melyszerint csak a lovas tekinthető harcosnak
(1895 Bárczay Oszkár)
Még a művelt közönség körében is gyakran terjed el egy-egy téves természettudományi felfogás vagy balítélet, […] pl.például gyakran hallunk barlangokról, amelyek „kincseket” rejtenek
(1941 Kotsis Tivadar)
Arra, hogy a [Magyarországgal kapcsolatos] történelmi tájékozatlanságból hogyan lesz történelmi balítélet, elegendő felütni egy francia, angol vagy amerikai középiskolás történelemkönyvet
(1996 Magyar Hírlap)
2.
?
Az értelmes emberek nem fogják tſudálni, hogy a’ forró hidegleléſekben, a’ gymltſket ajánljuk […]. Ezen tanáts tſak azokat botránkoztathatja-meg, a’ kik még a’ régi bé-vett bal iteleteket kvetik
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
feladatja azon közfalakat lerontani, mellyeket ember és ember közt balítélet emel
(1833 Teleki László²)
[Wagner] Triebschenbe költözik […] s ide követi őt, dacolva polgári balítélettel, férje és apja ellenkezésével, szerelmese: Cosima
(1931 ZeneiLex.)
[fontos, hogy a szülők] az előítélet helyett az ítélőképességet erősítsék benne [ti. a gyermekben], melyre éppúgy hajlamos, mint az ellenkezőjére, a balítéletek képzésére
(1986 Csepeli György)
ÖE: balítélettétel
Sz: balítéletes
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bal-; ÉKsz.; SzT.

Beállítások