balközép fn és mn 5B5

I. fn

1. ’parlamenti ülésterem, nézőtér stb. középső széksorainak bal oldalon levő fele’ ❖ A többség tehát az országgyülésben, szokás szerint az elnök jobboldalán foglalt helyet, Deák Ferencz, Pulszky Ferencz, Zsedényi stb. és a miniszterek vezénylete mellett. A kisebbség a balközépet foglalta el (1872 Tóvölgyi Titusz 8492009, 52) | Az ön jegye nem ide szól, tessék átmenni – a balközépre (1928 Szini Gyula CD10) | Ha a nép nem tud a demokráciával helyesen bánni, az olyan, mint a kisgyermek kezében a borotva, mögvágja vele magát. (Taps balközépen.) Tisztelt Képviselőház! (1990 Országgyűlési Napló CD62).

1a. (Szính) ’〈gyakr. szerzői v. rendezői utasítás részeként:〉 színpad v. kulissza nézőtérről nézve bal oldali részének középső területe v. járása’ ❖ Kilenczedik jelenet. Tátrai Leonával, (karöltve bal-középről.) Tátrai.: Itt magunkra vagyunk (1855 Kövér Lajos 8256002, 103) | Megyek (Bőszen.) Tik is csak olyanok vagytok ti papok, hogy prédikáljátok a hetedik szentséget, de magatok ám… mért nem éltek vele, ha szentség? (El balközépen.) (1902 Gárdonyi Géza 9173012, 66) | István tábora, teljes színpad. István a színpad balközepén, elől, egyedül megvilágítva (1974 Boldizsár Miklós 1022001, 206).

1b. (ritk) ’vmely dolog bal oldalának a középső része’ ❖ [amíg] a balszárny és balközép diadalmasan nyomult előre, azalatt a török hadsereg színe-java, a janicsárság, a „Hadzsi Begtás virágai” hatalmas rohammal törték keresztül a jobbközép hadsorait (1860 Jókai Mór CD18) | [a kritikusok] kifejtették, hogy mért volt jobb [a festményen] a kisgyermeket secondplanban [= félközeliben] a balközépre helyezni, nem pedig jobbra, a hatásosabb világítási effektusok körében (1932 Szathmári Sándor 9641003, 253).

2. (Pol) ’mérsékelten baloldali nézeteket valló személy(ek), politikai párt(ok összessége), ill. ilyen párt parlamenti csoportja’ ❖ [A szavazásban a] 75 szó többség igen nagy eredmény, melly a’ baloldal ’s balközépnek a’ ministeri erők egy részéveli összeolvadásából származott (1841 Pesti Hírlap CD61) | [Pierre Lanfrey 1870-ben] a nemzetgyülésbe választatott, hol mint Thiers hive a balközéphez csatlakozott (1895 PallasLex. CD02) | 67-ben még alig váltak el egymástól a későbbi pártok: a balközép és a Deák-párt sokban megegyeztek egymással (1952 Balázs József² et al. C1565, 369) | két, állandó belső szerkezettel és pártösszetétellel rendelkező, jelentős erőcsoportot – lehetőleg egy jobbközepet és egy balközepet – létrehozni (1991 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’〈mérsékelten baloldali gondolkodás, szellemiség, politikai irányultság jelképeként〉’ ❖ a [Nobel-]díj a legtöbbször olyan íróknak jutott, akik a nemzeti ellentéteket hangsúlyozó, háborús tendenciákkal telített Európa szellemi életének baloldalán, vagy legalább is a balközépen foglaltak állást (1933 Schöpflin Aladár CD10) | Ambrus [Zoltán] finom stílusművész, sokoldalú elbeszélő s művelt elme volt a maga idején, vagyis a magyar századvégnek, a milleniumi Magyarországnak körülbelül a háborúig tartó korszakában, amikor középen – inkább balközépen – foglalt helyet (1936 Gyergyai Albert CD10) | azért kértem szót, hogy elmondjam azt, hogy a jelenlegi balközép és a reformkommunizmus nem ugyanaz a dolog (1992 Országgyűlési Napló CD62).

II. mn (Pol)

’mérsékelten baloldali nézeteket valló 〈személy, csoport(osulás)〉’ ❖ Thiers gyakran mondta, hogy Francziaország balközép, akarja a nyugalmat, de nem a mozdulatlanságot (1905 Nagy képes világtörténet CD03) | [a Szabad Demokraták Szövetsége] megmaradt balközép pártnak (1994 Magyar Hírlap CD09) | balközép koalíció (1995 Magyar Hírlap CD09) | a szociáldemokrata befolyás alatt álló EU-ban a kereszténydemokrata Santert balközép politikus váltja fel (1998 Magyar Hírlap CD09).

a. ’ilyen személyre, csoportosulásra jellemző, vele kapcs., tőle származó 〈nézet, cselekvés stb.〉’ ❖ 1985 júliusában az ország [ti. Peru] és a földrész legfiatalabb elnöke, Alan Garcia Pérez balközép irányultságú […] pártja 45,7%-kal először nyer választásokat (1987 Tények könyve CD37) | balközép értékeket (1995 Magyar Hírlap CD09) | ahogy teltek-múltak az évek, az olasz választók mindinkább […] balközép kormányzást sürgettek (1995 Magyar Hírlap CD09) | [Jurij Luzskov] balközép politikát hirdet (1998 Magyar Hírlap CD09).

ÖE: ~párt.

Sz: balközépi.

Vö. ÉKsz.

balközép főnév és melléknév 5B5
I. főnév
1.
parlamenti ülésterem, nézőtér stb. középső széksorainak bal oldalon levő fele
A többség tehát az országgyülésben, szokás szerint az elnök jobboldalán foglalt helyet, Deák Ferencz, Pulszky Ferencz, Zsedényi stb. és a miniszterek vezénylete mellett. A kisebbség a balközépet foglalta el
(1872 Tóvölgyi Titusz)
Az ön jegye nem ide szól, tessék átmenni – a balközépre
(1928 Szini Gyula)
Ha a nép nem tud a demokráciával helyesen bánni, az olyan, mint a kisgyermek kezében a borotva, mögvágja vele magát. (Taps balközépen.) Tisztelt Képviselőház!
(1990 Országgyűlési Napló)
1a. (Szính)
〈gyakr. szerzői v. rendezői utasítás részeként:〉 színpad v. kulissza nézőtérről nézve bal oldali részének középső területe v. járása
Kilenczedik jelenet. Tátrai Leonával, (karöltve bal-középről.) Tátrai.: Itt magunkra vagyunk
(1855 Kövér Lajos)
Megyek (Bőszen.) Tik is csak olyanok vagytok ti papok, hogy prédikáljátok a hetedik szentséget, de magatok ám… mért nem éltek vele, ha szentség? (El balközépen.)
(1902 Gárdonyi Géza)
István tábora, teljes színpad. István a színpad balközepén, elől, egyedül megvilágítva
(1974 Boldizsár Miklós)
1b. (ritk)
vmely dolog bal oldalának a középső része
[amíg] a balszárny és balközép diadalmasan nyomult előre, azalatt a török hadsereg színe-java, a janicsárság, a „Hadzsi Begtás virágai” hatalmas rohammal törték keresztül a jobbközép hadsorait
(1860 Jókai Mór)
[a kritikusok] kifejtették, hogy mért volt jobb [a festményen] a kisgyermeket secondplanban [= félközeliben] a balközépre helyezni, nem pedig jobbra, a hatásosabb világítási effektusok körében
(1932 Szathmári Sándor)
2. (Pol)
mérsékelten baloldali nézeteket valló személy(ek), politikai párt(ok összessége), ill. ilyen párt parlamenti csoportja
[A szavazásban a] 75 szó többség igen nagy eredmény, melly a’ baloldal ’s balközépnek a’ ministeri erők egy részéveli összeolvadásából származott
(1841 Pesti Hírlap)
[Pierre Lanfrey 1870-ben] a nemzetgyülésbe választatott, hol mint Thiers hive a balközéphez csatlakozott
(1895 PallasLex.)
67-ben még alig váltak el egymástól a későbbi pártok: a balközép és a Deák-párt sokban megegyeztek egymással
(1952 Balázs József² et al.)
két, állandó belső szerkezettel és pártösszetétellel rendelkező, jelentős erőcsoportot – lehetőleg egy jobbközepet és egy balközepet – létrehozni
(1991 Magyar Hírlap)
2a.
〈mérsékelten baloldali gondolkodás, szellemiség, politikai irányultság jelképeként〉
a [Nobel-]díj a legtöbbször olyan íróknak jutott, akik a nemzeti ellentéteket hangsúlyozó, háborús tendenciákkal telített Európa szellemi életének baloldalán, vagy legalább is a balközépen foglaltak állást
(1933 Schöpflin Aladár)
Ambrus [Zoltán] finom stílusművész, sokoldalú elbeszélő s művelt elme volt a maga idején, vagyis a magyar századvégnek, a milleniumi Magyarországnak körülbelül a háborúig tartó korszakában, amikor középen – inkább balközépen – foglalt helyet
(1936 Gyergyai Albert)
azért kértem szót, hogy elmondjam azt, hogy a jelenlegi balközép és a reformkommunizmus nem ugyanaz a dolog
(1992 Országgyűlési Napló)
II. melléknév (Pol)
mérsékelten baloldali nézeteket valló 〈személy, csoport(osulás)
Thiers gyakran mondta, hogy Francziaország balközép, akarja a nyugalmat, de nem a mozdulatlanságot
(1905 Nagy képes világtörténet)
[a Szabad Demokraták Szövetsége] megmaradt balközép pártnak
(1994 Magyar Hírlap)
balközép koalíció
(1995 Magyar Hírlap)
a szociáldemokrata befolyás alatt álló EUEurópai Unió-ban a kereszténydemokrata Santert balközép politikus váltja fel
(1998 Magyar Hírlap)
a.
ilyen személyre, csoportosulásra jellemző, vele kapcs., tőle származó 〈nézet, cselekvés stb.〉
1985 júliusában az ország [ti. Peru] és a földrész legfiatalabb elnöke, Alan Garcia Pérez balközép irányultságú […] pártja 45,7%-kal először nyer választásokat
(1987 Tények könyve)
balközép értékeket
(1995 Magyar Hírlap)
ahogy teltek-múltak az évek, az olasz választók mindinkább […] balközép kormányzást sürgettek
(1995 Magyar Hírlap)
[Jurij Luzskov] balközép politikát hirdet
(1998 Magyar Hírlap)
ÖE: balközéppárt
Sz: balközépi
Vö. ÉKsz.

Beállítások