bántatlan mn és hsz (/vál)

I. mn 14A1 (-ul határozórag n.: rég)

’sérüléstől, háborgatástól, ártalomtól, ill. büntetéstől mentes 〈élőlény, ill. állapot〉’ ❖ ha például [gyermekek] lopáson kapatnak is, a körülállók többnyire engesztelőleg közbelépnek […]. Így a gyermek csaknem mindég biztos, hogy bántatlanúl megmenekszik, sőt gyakran büntetés helyett még jutalmat nyer (1837 Kossuth Lajos ford.–Wilderspin CD32) | a gyenge idegzetnek a bántatlan ép lélek kölcsönze erőt (1852 Bérczy Károly C1038, 54) | Klapka feladta Komárom várát; önmaguk iránt kikötvén azt, hogy bántatlanok legyenek, vagy ha külföldre kimennek, útlevelet kapnak (1881 Madarász József 8282006, 274) | Bornemiszáék foglyaikkal, a parton ácsorgó császáriak nagy bánatára, bántatlanul átladikáztak a vízen (1936 Herczeg Ferenc 9241004, 275) | a szendrői bég végigdúlja a Temesközt, kirabolja s felgyújtja Váradot mélyen az országban, s bántatlanul elvonul (1983 Cs. Szabó László 9093002, 170).

a. (rég) ’változatlan, érintetlen, külső erők befolyásától mentes 〈állapot〉’ ❖ a hús és szalonna bántatlanul megvolt a padláson (1828 Deák Ferenc munkái CD51) | az első hetek szinmézzel folyó édene bántatlan eredetiségében örökké nem tarthat (1846 Kovács Pál² C2767, 50) | ha a lekaszált fűvet, mig tökéletesen megszárad, bántatlanul a rendben hagyják, sok munkát és költséget megkimélnek (1856 Benkő Dániel ford.–Stephens 8045012, 170).

II. hsz 0 (rég)

’sértetlenül, háborítatlanul’ ❖ a’ mely Isten tégedet bántatlan az Oroszlányoktól meg-tartott, engem-is tartson meg (1776 Boldog halálra készítő kalendárium ford. C1140, 149) | Mint egy kis pokol, úgy zúgottak az éktelen öblök […]: Rajtok ment még is ’s bántatlan tére közűlök (1826 Vörösmarty Mihály 8524382, 60) | a kísértet bántatlan eleresztett (1936 Reichard Piroska 9559001, 7).

a. ’változatlan állapotban’ ❖ a földes uri örökösödés bántatlan felmarad (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | mind azon nemzetek’ nemzetisége, mellyek nemzetűl ’s polgárilag külön léteznek, nem csak bántatlan hagyassék, sőt oltalmat nyerjen és ápolást (1843 Wesselényi Miklós 8528007, 108) | azt hittem egykor, gyermekem, hogy e drága ereklyét, melly egy herczegséggel felér, fiaimnak s unokáimnak adhatom át bántatlan, miként én és eleim megőriztük azt (1853 Jósika Miklós 8212012, 23).

Vö. CzF. ~, bántatlanul; ÉrtSz.; TESz. bánt; ÉKsz.

bántatlan melléknév és határozószó (/vál)
I. melléknév 14A1 (-ul határozórag n.: rég)
sérüléstől, háborgatástól, ártalomtól, ill. büntetéstől mentes 〈élőlény, ill. állapot〉
ha például [gyermekek] lopáson kapatnak is, a körülállók többnyire engesztelőleg közbelépnek […]. Így a gyermek csaknem mindég biztos, hogy bántatlanúl megmenekszik, sőt gyakran büntetés helyett még jutalmat nyer
(1837 Kossuth Lajos ford.Wilderspin)
a gyenge idegzetnek a bántatlan ép lélek kölcsönze erőt
(1852 Bérczy Károly)
Klapka feladta Komárom várát; önmaguk iránt kikötvén azt, hogy bántatlanok legyenek, vagy ha külföldre kimennek, útlevelet kapnak
(1881 Madarász József)
Bornemiszáék foglyaikkal, a parton ácsorgó császáriak nagy bánatára, bántatlanul átladikáztak a vízen
(1936 Herczeg Ferenc)
a szendrői bég végigdúlja a Temesközt, kirabolja s felgyújtja Váradot mélyen az országban, s bántatlanul elvonul
(1983 Cs. Szabó László)
a. (rég)
változatlan, érintetlen, külső erők befolyásától mentes 〈állapot〉
a hús és szalonna bántatlanul megvolt a padláson
(1828 Deák Ferenc munkái)
az első hetek szinmézzel folyó édene bántatlan eredetiségében örökké nem tarthat
(1846 Kovács Pál²)
ha a lekaszált fűvet, mig tökéletesen megszárad, bántatlanul a rendben hagyják, sok munkát és költséget megkimélnek
(1856 Benkő Dániel ford.Stephens)
II. határozószó 0 (rég)
sértetlenül, háborítatlanul
a’ mely Isten tégedet bántatlan az Oroszlányoktól meg-tartott, engem-is tartson meg
(1776 Boldog halálra készítő kalendárium ford.)
Mint egy kis pokol, úgy zúgottak az éktelen öblök […]: Rajtok ment még is ’s bántatlan tére közűlök
(1826 Vörösmarty Mihály)
a kísértet bántatlan eleresztett
(1936 Reichard Piroska)
a.
változatlan állapotban
a földes uri örökösödés bántatlan felmarad
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
mind azon nemzetek’ nemzetisége, mellyek nemzetűl ’s polgárilag külön léteznek, nem csak bántatlan hagyassék, sőt oltalmat nyerjen és ápolást
(1843 Wesselényi Miklós)
azt hittem egykor, gyermekem, hogy e drága ereklyét, melly egy herczegséggel felér, fiaimnak s unokáimnak adhatom át bántatlan, miként én és eleim megőriztük azt
(1853 Jósika Miklós)
Vö. CzF. ~, bántatlanul; ÉrtSz.; TESz. bánt; ÉKsz.

Beállítások