báróság fn 3A8

1. (Tört is) ’vmely ()hivatalt, ()méltóságot betöltő v. a királytól közvetlen (hűbéri) függésben levő, nagy vagyonnal rendelkező báró (örökletes) címe, rangja, ill. a bárói méltóság intézménye’ ❖ Jeszenák Pál Tanáts Ur […] Báróságra emeltetett (1782 Magyar Hírmondó C0270, 25) | a kis keresztesek [ti. a Szent István vitézi rend tagjai] pedig kérőlevél mellett díjmentesen grófságot, vagy báróságot nyerhetnek (1847 Ramóczy Valerián 8388005, 171) | [Zrínyi Miklós] ősapja, aztán György is, az ő apja, viselte a büszke méltóságot [ti. a báni címet], mely az ország báróságai közt a harmadik helyen áll (1896 Széchy Károly CD55) | [IV. László idején] kialakulásnak indult az a tartományúri oligarchia, az örökös báróságnak az a formája, mely a nyugati államokban ezidőben már élethalálharcát vívta a folyton erősbödő királyi hatalommal (1930 Hóman Bálint CD42) | Lényeges különbség volt a kétféle báróság között az is, hogy a rangemelés az adott oklevélben meghatározott módon öröklődött, míg a méltósággal járó báróság soha [nem öröklődött] (1994 Péter Katalin CD17).

2. (Tört) ’〈Nyugat-Európában:〉 vmely báró (hűbéri) birtokát képező, általa vezetett jogi, közigazgatási, ill. területi egység’ ❖ Pierres Papin, az Utrique báróságok tulajdonosa (1875 Győry Vilmos ford.–Cervantes Saavedra 8170015, 73) | IX. Lajos a bárói veretek érvényét a báróság területére korlátozza, amivel a partikuláris pénzverőműhelyeket egy csapásra megbénította (1936 Váczy Péter CD42) | A Habsburg-monarchia 1848 márciusában számtalan királyságból, fejedelemségből, hercegségből, őrgrófságból, grófságból, báróságból és nemesi uradalomból állt (1992 Deák István 2058005, 223).

3. (rendsz. birt szjellel) ’〈bárói rangú férfi megnevezéseként v. megszólításaként〉’ ❖ Azt érezte magában, hogy ha most onnan a nádasból vagy egy báróság talál kijönni eléje, vagy egy szép menyasszony, hát azt ő – megeszi (1885 Jókai Mór CD18) | Báróságod azzal tisztelt meg – mondta a parancsnoki sátornál a tábornok Geldberg ezredesnek –, hogy az újoncok gyors és tökéletes kiképzését ajánlotta fel (1976 Sándor Iván 9582002, 67).

ÖU: ország~.

Sz: bárósági.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

báróság főnév 3A8
1. (Tört is)
vmely ()hivatalt, ()méltóságot betöltő v. a királytól közvetlen (hűbéri) függésben levő, nagy vagyonnal rendelkező báró (örökletes) címe, rangja, ill. a bárói méltóság intézménye
Jeszenák Pál Tanáts Ur […] Báróságra emeltetett
(1782 Magyar Hírmondó)
a kis keresztesek [ti. a Szent István vitézi rend tagjai] pedig kérőlevél mellett díjmentesen grófságot, vagy báróságot nyerhetnek
(1847 Ramóczy Valerián)
[Zrínyi Miklós] ősapja, aztán György is, az ő apja, viselte a büszke méltóságot [ti. a báni címet], mely az ország báróságai közt a harmadik helyen áll
(1896 Széchy Károly)
[IV. László idején] kialakulásnak indult az a tartományúri oligarchia, az örökös báróságnak az a formája, mely a nyugati államokban ezidőben már élethalálharcát vívta a folyton erősbödő királyi hatalommal
(1930 Hóman Bálint)
Lényeges különbség volt a kétféle báróság között az is, hogy a rangemelés az adott oklevélben meghatározott módon öröklődött, míg a méltósággal járó báróság soha [nem öröklődött]
(1994 Péter Katalin)
2. (Tört)
〈Nyugat-Európában:〉 vmely báró (hűbéri) birtokát képező, általa vezetett jogi, közigazgatási, ill. területi egység
Pierres Papin, az Utrique báróságok tulajdonosa
(1875 Győry Vilmos ford.Cervantes Saavedra)
IX. Lajos a bárói veretek érvényét a báróság területére korlátozza, amivel a partikuláris pénzverőműhelyeket egy csapásra megbénította
(1936 Váczy Péter)
A Habsburg-monarchia 1848 márciusában számtalan királyságból, fejedelemségből, hercegségből, őrgrófságból, grófságból, báróságból és nemesi uradalomból állt
(1992 Deák István)
3. (rendsz. birt szjellel)
〈bárói rangú férfi megnevezéseként v. megszólításaként〉
Azt érezte magában, hogy ha most onnan a nádasból vagy egy báróság talál kijönni eléje, vagy egy szép menyasszony, hát azt ő – megeszi
(1885 Jókai Mór)
Báróságod azzal tisztelt meg – mondta a parancsnoki sátornál a tábornok Geldberg ezredesnek –, hogy az újoncok gyors és tökéletes kiképzését ajánlotta fel
(1976 Sándor Iván)
ÖU: országbáróság
Sz: bárósági
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások