bársony- (előtagként)

’bársonyból készült 〈dolog, kül. ruhadarab〉’ ❖ bársonyfüggöny fn 4C | [55 000 könyv] selyem és bársony kötésekben, czédrusfa rekeszekben, aranynyal hímzett bársony függönyökkel védve por és légy ellen (1837 Péczely József 8359006, 352) | a csillagok egész közelre jönnek, mint színésznők egy nagy fekete bársony függöny mögül (1927 Babits Mihály 9014163, 7) | arany hímzéssel ékített zöld bársony függöny (1996 Magyar Hírlap CD09)  bársonykabát fn 3A1 | világos kék bársony kabátban (1860 Vasárnapi Újság CD56) | Még ráérek agglegénnyé válni, szürke napernyő alatt, bársonykabátban sétálgatni (1921 Krúdy Gyula CD54) | Az egyik [útitárs] kövér kereskedő volt, vörös arccal, hosszú bársonykabátban (1960 Gyergyai Albert ford.–Flaubert 9202003, 114)  bársonykalap fn 3A9 | A’ második gyászra már lehet selyem ruhákat garniturákkal venni, gazéből vagy tullból gallérokat, selyem vagy bársony kalapokat (1830 Némethy József ford. 8333003, 62) | A brit Nemzeti Galéria például a németalföldi Frans Hals egyik festményén látható strucctollas bársonykalap másolatait készíttette el (1996 Magyar Hírlap CD09)  bársonyköntös fn 4C | kldeni fognak te hozzád olly klns drága bársony kntst, melly olly nagy fényesség lészen, hogy még a’ setétben-is tndklni fog (1780 Patay Sámuel ford. C0710, 277) | hosszu bársonyköntösben szoktak a fejedelemnék [ülni] (1859 Kemény Zsigmond C2611, 56) | a források a szűr- és abaköntösök mellett gránát, karazsia, purgamál és bársony köntösöket is említenek (1980 NéprajziLex. CD47)  bársonynadrág fn 3A10 | rövid sárga bársonynadrágjára (1843 Gondol Dániel ford.–Dickens C1888, 45) | Nagy diák létére mindig röstelkedve ment az iskolába s ha egyszer leült a padjába, meg se mozdult az előadás végéig. A mult télen, mikor bársony nadrágja volt, bezzeg mutogatta magát (1884 Reviczky Gyula 8392097, 243) | Az asszonyok fehér gubában mennek a templomba. A férfiak is megőrizték ősi viseletüket. Bársony nadrágban, zsinóros fekete kabátban járnak (1941 Nemzeti Figyelő 2135001, 2)  bársonyruha fn 6A | fejekrl a’ Koronát, Testekrl a’ bársony ruhát le-huzod (1785 Lethenyei János ford. C2909, 58) | Adél nem szereti, sőt utálja a gazdag pénzüzért, kinek kezére játszatott, s a pompás bársonyruhát mégis elfogadja tőle (1846 Pesti Divatlap C5839, 773) | Már majdnem erotikus ez a kigombolkozás, mint amikor a filmdíva háta fehéren bontakozik a fekete bársonyruhából, miközben a szívdöglesztő kani sztár fejti elő a kívánatos testet (1998 Magyar Hírlap CD09)  bársonyszalag fn 3A4 | félpiperéhez használtatnak olly főkötőcskék mellyek egészen keskeny bársony szalagokból és selyemcsipkékből állanak (1848 Életképek C0106, 87) | [A leányok régebben] hajukat hátra simították, homlokuk fölött fekete bársonyszalaggal lekötötték (1909 Malonyay Dezső 8292011, 39) | [A csengő] ott lóg a pinceajtóban egy bársonyszalagon, amit az Ancsur kötött rá (1980 Janikovszky Éva 1071001, 38)  bársonyszoknya fn 6A | Csípejéig nyult a páncél, attól fogva Földig ért tengerzöld nehéz bársony szoknya – Nehéz már magában a nagybecsü kelme, Nehezebb, arannyal pazarul terhelve (1847 Arany János CD01) | Nyolc-tíz udvarló leánynak hétköznapi és ünneplő ruhája, aranypaszomántos bársonyszoknyája, tafotaköntöse, prémmel bélelt kamuka subája még a nagybirtokos háztartásában is kiadási tételt képezett (1928 Szekfű Gyula CD42) | [Sárközben a posztószoknyákat] a múlt század második felében váltották fel az alul két sor selyemszalagos szövet, selyem, kasmír és bársony szoknyák (1981 NéprajziLex. CD47)  bársonytakaró fn 1A (átv is) | Pokróczon hevertél, nem bársonytakarón (1788 Gvadányi József C1936, 128) | elkezdődött az ünnepélyes bevonúlás, aranynyal hímzett bársony takarókkal díszített öszvéreken (1877 Wertheimer Ede CD57) | Midőn az est, e lágyan takaró fekete, sima bársonytakaró, melyet terit egy óriási dajka, a féltett földet lassan eltakarja (1911 Babits Mihály 9014025, 10) | [Zrínyi Miklós levágott fejét] a pasa piros bársony takaróba téve Salm grófnak küldé a győri táborba (1940 Bánlaky József CD16).

a. ’bársonnyal borított v. bevont 〈tárgy〉’ ❖ bársonykerevet fn 3B2 (kissé rég) | A falak mellett körös-körül metszett bársonykerevetek nyúlnak, hengerded virágos kasmírpárnákkal (1851 Jókai Mór CD18) | Lázban van a várnép, végső dühe dúl, En-kincsei ellen lázad ma vadúl, Letépik a díszét bársonykerevetnek, Sok aranyat, selymet máglyára temetnek (1895 Palágyi Lajos 8348001, 5) | A nagyvezir pedig szőnyegsátorában ül, bejáratát arannyal, ezüsttel szőtt függöny fedi el, bent padló, falak, tetőzet csupa virágos perzsaszőnyeg, középütt vörös bársony kerevet (1928 Szekfű Gyula CD42)  bársonytok fn 3A1 | Hármasával az órája Bársonytokba takarva (1794–1795 Csokonai Vitéz Mihály C1328, 22) | A fegyvernek valódi érdeme pedig nem gyémántos markolatban, nem bársony tokban, hanem abban áll: hogy vasa jó éles legyen (1835 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | [Vera] különösen csodálkozott egy vastag aranypénzen, mely lila bársonytokba volt elrejtve (1907 Kosztolányi Dezső 9359187, 104) | [a brit látogatók] népitánc-bemutatóban gyönyörködhetnek. Végül bársonytokban mindegyikük metszett üvegpoharat kap (1997 Magyar Hírlap CD09).

bársony- (előtagként)
bársonyból készült 〈dolog, kül. ruhadarab〉
bársonyfüggöny főnév 4C
[55 000 könyv] selyem és bársony kötésekben, czédrusfa rekeszekben, aranynyal hímzett bársony függönyökkel védve por és légy ellen
(1837 Péczely József)
a csillagok egész közelre jönnek, mint színésznők egy nagy fekete bársony függöny mögül
(1927 Babits Mihály)
arany hímzéssel ékített zöld bársony függöny
(1996 Magyar Hírlap)
bársonykabát főnév 3A1
világos kék bársony kabátban
(1860 Vasárnapi Újság)
Még ráérek agglegénnyé válni, szürke napernyő alatt, bársonykabátban sétálgatni
(1921 Krúdy Gyula)
Az egyik [útitárs] kövér kereskedő volt, vörös arccal, hosszú bársonykabátban
(1960 Gyergyai Albert ford.Flaubert)
bársonykalap főnév 3A9
A’ második gyászra már lehet selyem ruhákat garniturákkal venni, gazéből vagy tullból gallérokat, selyem vagy bársony kalapokat
(1830 Némethy József ford.)
A brit Nemzeti Galéria például a németalföldi Frans Hals egyik festményén látható strucctollas bársonykalap másolatait készíttette el
(1996 Magyar Hírlap)
bársonyköntös főnév 4C
kldeni fognak te hozzád olly klns drága bársony kntst, melly olly nagy fényesség lészen, hogy még a’ setétben-is tndklni fog
(1780 Patay Sámuel ford.)
hosszu bársonyköntösben szoktak a fejedelemnék [ülni]
(1859 Kemény Zsigmond)
a források a szűr- és abaköntösök mellett gránát, karazsia, purgamál és bársony köntösöket is említenek
(1980 NéprajziLex.)
bársonynadrág főnév 3A10
rövid sárga bársonynadrágjára
(1843 Gondol Dániel ford.Dickens)
Nagy diák létére mindig röstelkedve ment az iskolába s ha egyszer leült a padjába, meg se mozdult az előadás végéig. A mult télen, mikor bársony nadrágja volt, bezzeg mutogatta magát
(1884 Reviczky Gyula)
Az asszonyok fehér gubában mennek a templomba. A férfiak is megőrizték ősi viseletüket. Bársony nadrágban, zsinóros fekete kabátban járnak
(1941 Nemzeti Figyelő)
bársonyruha főnév 6A
fejekrl a’ Koronát, Testekrl a’ bársony ruhát le-huzod
(1785 Lethenyei János ford.)
Adél nem szereti, sőt utálja a gazdag pénzüzért, kinek kezére játszatott, s a pompás bársonyruhát mégis elfogadja tőle
(1846 Pesti Divatlap)
Már majdnem erotikus ez a kigombolkozás, mint amikor a filmdíva háta fehéren bontakozik a fekete bársonyruhából, miközben a szívdöglesztő kani sztár fejti elő a kívánatos testet
(1998 Magyar Hírlap)
bársonyszalag főnév 3A4
félpiperéhez használtatnak olly főkötőcskék mellyek egészen keskeny bársony szalagokból és selyemcsipkékből állanak
(1848 Életképek)
[A leányok régebben] hajukat hátra simították, homlokuk fölött fekete bársonyszalaggal lekötötték
(1909 Malonyay Dezső)
[A csengő] ott lóg a pinceajtóban egy bársonyszalagon, amit az Ancsur kötött rá
(1980 Janikovszky Éva)
bársonyszoknya főnév 6A
Csípejéig nyult a páncél, attól fogva Földig ért tengerzöld nehéz bársony szoknya – Nehéz már magában a nagybecsü kelme, Nehezebb, arannyal pazarul terhelve
(1847 Arany János)
Nyolc-tíz udvarló leánynak hétköznapi és ünneplő ruhája, aranypaszomántos bársonyszoknyája, tafotaköntöse, prémmel bélelt kamuka subája még a nagybirtokos háztartásában is kiadási tételt képezett
(1928 Szekfű Gyula)
[Sárközben a posztószoknyákat] a múlt század második felében váltották fel az alul két sor selyemszalagos szövet, selyem, kasmír és bársony szoknyák
(1981 NéprajziLex.)
bársonytakaró főnév 1A (átv is)
Pokróczon hevertél, nem bársonytakarón
(1788 Gvadányi József)
elkezdődött az ünnepélyes bevonúlás, aranynyal hímzett bársony takarókkal díszített öszvéreken
(1877 Wertheimer Ede)
Midőn az est, e lágyan takaró fekete, sima bársonytakaró, melyet terit egy óriási dajka, a féltett földet lassan eltakarja
(1911 Babits Mihály)
[Zrínyi Miklós levágott fejét] a pasa piros bársony takaróba téve Salm grófnak küldé a győri táborba
(1940 Bánlaky József)
a.
bársonnyal borított v. bevont 〈tárgy〉
bársonykerevet főnév 3B2 (kissé rég)
A falak mellett körös-körül metszett bársonykerevetek nyúlnak, hengerded virágos kasmírpárnákkal
(1851 Jókai Mór)
Lázban van a várnép, végső dühe dúl, En-kincsei ellen lázad ma vadúl, Letépik a díszét bársonykerevetnek, Sok aranyat, selymet máglyára temetnek
(1895 Palágyi Lajos)
A nagyvezir pedig szőnyegsátorában ül, bejáratát arannyal, ezüsttel szőtt függöny fedi el, bent padló, falak, tetőzet csupa virágos perzsaszőnyeg, középütt vörös bársony kerevet
(1928 Szekfű Gyula)
bársonytok főnév 3A1
Hármasával az órája Bársonytokba takarva
(1794–1795 Csokonai Vitéz Mihály)
A fegyvernek valódi érdeme pedig nem gyémántos markolatban, nem bársony tokban, hanem abban áll: hogy vasa jó éles legyen
(1835 Kossuth Lajos összes munkái)
[Vera] különösen csodálkozott egy vastag aranypénzen, mely lila bársonytokba volt elrejtve
(1907 Kosztolányi Dezső)
[a brit látogatók] népitánc-bemutatóban gyönyörködhetnek. Végül bársonytokban mindegyikük metszett üvegpoharat kap
(1997 Magyar Hírlap)

Beállítások