beajánl ts ige 3a2

1. (vmely minőségben) vhova felvételre javasol vkit’ ❖ a’ T(ekintetes) Ur érdemes Személyétis Társul ajánlhassam bé, tudos vélekedéseit adhassam elé (1794 Aranka György CD58) | Én kedves Biankám iránti szerelmemből minden áron kerítek valami ügyes embert, ki őt kedvencz tanulmányaiban oktassa, s be fogom ajánlani atyjához (1866 Lévay József ford.–Shakespeare CD11) | ön jóismerőse Mihail Ilarionovics Kutuzovnak, ajánlja be hozzá Boriszt segédtisztnek (1954 Makai Imre ford.–Tolsztoj² 9418007, 26).

1a. beajánlja magát (rég) ’vmely feladat elvégzésére késznek mutatkozik, szolgálatra ajánlkozik vki’ ❖ barátság szinye [!] alatt magokat bé-ajánlók, vagy-is inkább hizelkedk (1777 Bornemisza János C1151, 6) | Vékony János volt az, ki Pálffy Jánosnak értesítéseket küldött a török nagyvezér táborából, akinél olyan ügyesen tudta beajánlani magát, hogy az a legmerészebb kiküldetésekkel mindig őt bízta meg (1860 Jókai Mór CD18) | Luka az öreg paraszt bejön, mélyen meghajolván keresztet vet s kifújja orrát, hogy hangos ünnepélyességgel köszönhessen s beajánlja magát (1925 Szívós Zsigmond CD10).

2. ’figyelmébe ajánl vkinek vmit’ ❖ [Glencairn gróf] vezette és ajánlotta be az ügyet a „Caledonian Hunt” [= Kaledóniai Vadászat] czimű körbe (1891 Lévay József C2914, 34) | [Rimay] levélben kérte meg Rákóczit, hogy ügyét ajánlja be a fejedelemnek [ti. Bethlen Gábornak] (1911 Ferenczi Zoltán CD55) | [a tanácsadó cég] az induló vállalkozást beajánlja egy-két kockázati tőketársaságnak, mellé teszi az Andersen nevet, így sokkal nagyobb esélyük a kedvező elbírálásra (2000 Figyelő CD2601).

2a. ’használatra, fogyasztásra, publikálásra stb. javasol vmit’ ❖ A’ mi a’ bé-ajánlott blts modokat és jó tanátsokat illeti (1795 Erdélyi Nyelvmívelő Társaság iratai 7451001, 10) | Beajánlotta a jóizü turót, a mely már egyik kiegészitő része volt az étlapnak (1902 Budapesti Hírlap nov. 25. C4690, 5) | Pecz Vilmos első dolgozatát ő [ti. Ponori Thewrewk Emil] ajánlotta be egy tekintélyes osztrák szakfolyóiratnak (1993 Ritoók Zsigmond CD30).

3. ’〈vkinek a jóindulatára, pártfogására〉 rábíz vkit’ ❖ Az eddigi vezető beajánlotta a hadfiakat a juhásznak a további kalauzolásra (1869 Jókai Mór CD18) | örülnék, ha algíri ösmerőséhez beajánlana, esetleg hasznomra volna (1913 Bartók Béla 2005030, 152) | Isten kegyelmébe név szerint beajánlták a nagymamákat, az Éva anyót, a Reginát (1947 Hajnal Anna 2005099, 15).

3a. beajánl vkinek (rég) ’〈művet〉 tiszteletet kifejező v. pártfogást kérő ajánlással lát el’ ❖ Pásztori dal Archilochus’ rendi szerint, mellyet Felső-Szopori Szily János úrnak, … midőn püspöki méltóságába emeltetett, mély alázatossággal bé-ajánlott (1775 Magyar írók élete CD27) | Örvendeztető alagya melyet Tokody György urnak neve napja alkalmatosságával bé ajánlott (1790 Magyar írók élete CD27).

4. (rég) ’〈tárgyat, pénzösszeget〉 lemondva róla felajánl, felkínál’ ❖ [A szepességi polgárok] be ajánlottak  Felségének 8000 forint hadi segittséget (1793 Magyar Hírmondó 7444086, 851) | az eredeti kéz iratot a levél tárombul a Társágnak [!] bé ajánlom (1835 Guary Miklós CD40) | a beajánlott összeget nem fogadta el, mert kevésnek tartotta (1942 Déli Hírlap 2121001, 4).

4a. (rég) ’〈vmit áldozatul, engesztelésül〉 felajánl, odaad vkinek’ ❖ a’ keresztény gylekezet Szent Fiadnak testét, vérét, vér-ontás nélkl bneiért minden nap Néked drága ajándék gyanánt -is ajánlaná (1782 Ama keresztény katona C0589, 35) | Kellyünk-fel Nemes Hazánknak érdemes Fiai és Leányai, és ajánlyunk-bé fejenként Áldozatot a’ Mindenhatónak (1791 Aranka György C0630, 36).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

beajánl tárgyas ige 3a2
1.
(vmely minőségben) vhova felvételre javasol vkit
a’ T(ekintetes) Ur érdemes Személyétis Társul ajánlhassam bé, tudos vélekedéseit adhassam elé
(1794 Aranka György)
Én kedves Biankám iránti szerelmemből minden áron kerítek valami ügyes embert, ki őt kedvencz tanulmányaiban oktassa, s be fogom ajánlani atyjához
(1866 Lévay József ford.Shakespeare)
ön jóismerőse Mihail Ilarionovics Kutuzovnak, ajánlja be hozzá Boriszt segédtisztnek
(1954 Makai Imre ford.Tolsztoj²)
1a. beajánlja magát (rég)
vmely feladat elvégzésére késznek mutatkozik, szolgálatra ajánlkozik vki
barátság szinye [!] alatt magokat bé-ajánlók, vagy-is inkább hizelkedk
(1777 Bornemisza János)
Vékony János volt az, ki Pálffy Jánosnak értesítéseket küldött a török nagyvezér táborából, akinél olyan ügyesen tudta beajánlani magát, hogy az a legmerészebb kiküldetésekkel mindig őt bízta meg
(1860 Jókai Mór)
Luka az öreg paraszt bejön, mélyen meghajolván keresztet vet s kifújja orrát, hogy hangos ünnepélyességgel köszönhessen s beajánlja magát
(1925 Szívós Zsigmond)
2.
figyelmébe ajánl vkinek vmit
[Glencairn gróf] vezette és ajánlotta be az ügyet a „Caledonian Hunt” [= Kaledóniai Vadászat] czimű körbe
(1891 Lévay József)
[Rimay] levélben kérte meg Rákóczit, hogy ügyét ajánlja be a fejedelemnek [ti. Bethlen Gábornak]
(1911 Ferenczi Zoltán)
[a tanácsadó cég] az induló vállalkozást beajánlja egy-két kockázati tőketársaságnak, mellé teszi az Andersen nevet, így sokkal nagyobb esélyük a kedvező elbírálásra
(2000 Figyelő)
2a.
használatra, fogyasztásra, publikálásra stb. javasol vmit
A’ mi a’ bé-ajánlott blts modokat és jó tanátsokat illeti
(1795 Erdélyi Nyelvmívelő Társaság iratai)
Beajánlotta a jóizü turót, a mely már egyik kiegészitő része volt az étlapnak
(1902 Budapesti Hírlap nov. 25.)
Pecz Vilmos első dolgozatát ő [ti. Ponori Thewrewk Emil] ajánlotta be egy tekintélyes osztrák szakfolyóiratnak
(1993 Ritoók Zsigmond)
3.
〈vkinek a jóindulatára, pártfogására〉 rábíz vkit
Az eddigi vezető beajánlotta a hadfiakat a juhásznak a további kalauzolásra
(1869 Jókai Mór)
örülnék, ha algíri ösmerőséhez beajánlana, esetleg hasznomra volna
(1913 Bartók Béla)
Isten kegyelmébe név szerint beajánlták a nagymamákat, az Éva anyót, a Reginát
(1947 Hajnal Anna)
3a. beajánl vkinek (rég)
〈művet〉 tiszteletet kifejező v. pártfogást kérő ajánlással lát el
Pásztori dal Archilochus’ rendi szerint, mellyet Felső-Szopori Szily János úrnak, … midőn püspöki méltóságába emeltetett, mély alázatossággal bé-ajánlott
(1775 Magyar írók élete)
Örvendeztető alagya melyet Tokody György urnak neve napja alkalmatosságával bé ajánlott
(1790 Magyar írók élete)
4. (rég)
〈tárgyat, pénzösszeget〉 lemondva róla felajánl, felkínál
[A szepességi polgárok] be ajánlottak  Felségének 8000 forint hadi segittséget
(1793 Magyar Hírmondó)
az eredeti kéz iratot a levél tárombul a Társágnak [!] bé ajánlom
(1835 Guary Miklós)
a beajánlott összeget nem fogadta el, mert kevésnek tartotta
(1942 Déli Hírlap)
4a. (rég)
〈vmit áldozatul, engesztelésül〉 felajánl, odaad vkinek
a’ keresztény gylekezet Szent Fiadnak testét, vérét, vér-ontás nélkl bneiért minden nap Néked drága ajándék gyanánt -is ajánlaná
(1782 Ama keresztény katona)
Kellyünk-fel Nemes Hazánknak érdemes Fiai és Leányai, és ajánlyunk-bé fejenként Áldozatot a’ Mindenhatónak
(1791 Aranka György)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások