beás¹ ige 4a8

1. tn (átv is) ’ásva behatol vhova’ ❖ a’ Szerelem minden hatalmával bé-ása szívembe (1806 Szabó Sámuel ford. C3784, 27) | Beások a föld közepéig (1846 Petőfi Sándor 8366202, 10) | a múltamba akartam beásni, a sötét múltamba, és álombeli anyámra, apámra emlékezni vissza (1913 Babits Mihály CD10) | Ölnyire ásott be a földbe egy vékányi agyag kedvéért (1935 Sellyei József 1140001, 24).

2. ts ’〈rendsz. földben v. kőben mélyedést v. vájatot〉 ásva létrehoz’ ❖ [a várat] a’ termés kövekbe nagy erővel ’s fáradsággal beásott árkokkal körűlvétette (1802 e. Budai Ferenc 7060008, 475) | [a folyók] magoknak mélyen beásott medret készitettek (1847 Hetilap CD61) | a domb hasába jó mélyen beásták sírjukat (1926 Krúdy Gyula CD54).

2a. (rég) ’〈természetes v. épített képződményt〉 megbontva üreget ás, váj vmibe v. vmi alá’ ❖ ollyan méllyen be-áſsák a’ hegyeket, hogy két vagy három ezer lépésnyire-is el-lehet menni a’ föld-alatt áſott üregekbe (1791 Szilvási Gábor ford.–Raff 7275001, 8) | Néhány csintalan, a lelkészre haragvó ficzkó beásta a szószék alját, s midőn következő vasárnap papjok ujból hévvel demonstrált s magát megvetve, be akart valamit bizonyitani, szószékestől kifordult hivei közé (1869 Orbán Balázs CD22).

3. ts ’gödröt ás, és ebbe (részben v. egészben) betemet vkit v. vmit’ ❖ [a szőlővesszőket] kötéſekben kell kötöztetni, és hogy ki ne ſzáradjanak Pintzében, vagy más hives helyre tenni, mint egy félig végeivel bé-áſni, ’s földel bé-hányatni, és gyakran vizzel öntöztetni (1780 Prónay Pál 7360001, 15) | A büntetés mely abban állott a bünöst elevenen beásni, a régieknél szokásos volt (1863 Lauka Gusztáv 8343006, 46) | kihányták a vermekből a beásott burgonyát (1937 Remenyik Zsigmond CD10) | Ellopták egy terhes asszony vedrét vagy bögréjét, és beásták a forrásba [ti. esővarázslásként] (1981 Dömötör Tekla 1039008, 200).

3a. beássa magát ’〈állat, ritk. ember〉 gödröt v. lyukat váj v. fúr vmiben, és elhelyezkedik benne’ ❖ Azért Septembernek már ötödikében, Bé ásták magokat a’ [sánc] kerületében, Nagy árkot vájtanak egygyik ſzegletében (1777 Kónyi János C2731, 165) | [a menekülő ember] egy boglyába ásta be magát, s ott várta végig a hosszú napot (1858 Jókai Mór CD18) | Az északi mérsékelt égöv hüllői a tél közeledtével mélyen beássák magukat a földbe (1933 Az állatok világa ford. CD46) | a tüdőshal beássa magát az iszap fenekére, ott gombóccá csavarodik össze (1988 Szilágyi Tibor ford.–Attenborough 1146003, 138).

4. ts (gyakr. magát tárggyal) ’〈katonát, fegyverzetet〉 ásott fedezékben elhelyez’ ❖ Kevés idő alatt a janicsár annyira beáshatta magát s annyi földet kihányhatott azon oldalra, mely felől a vár volt, hogy ülő helyzetében fedve legyen s nagyobb bátorsággal folytathassa a munkát (1865 Salamon Ferenc 8402011, 562) | Sohse hittük volna, milyen jól és milyen természetesen tudjuk magunkat puszta kézzel beásni a földbe (1916 Balázs Béla 9019048, 97) | Belőtt orosz lőtéren. Beásott, váró ellenséggel szemben [rohamoztak] (1932 Vass Tamás CD10) | a magyar határnál beásott szerb tankok (1999 Magyar Hírlap CD09).

4a. beássa magát ’tartósan olyan helyen tartózkodik v. cselekszik, ahol támadások ellen biztonságban érezheti magát’ ❖ [Nagy Lajos] jól beásta magát az irodalompolitika senkiföldjén (1994 Magyar Hírlap CD09) | Az ember azt várta, hogy a lettek majd beássák magukat a tizenhatosuk környékén a Népstadionban, hátha sikerül valahogy megőrizni előnyüket a rövid másfél óra alatt (2000 Magyar Hírlap CD09).

5. ts beássa magát ’vhol alapos kutatást kezd, ill. vmely tárggyal, témával elmélyülten foglalkozik(, miközben más dolgokat elhanyagol)’ ❖ [Berzsenyi] be tudta magát ásni a görög világba (1847 Erdélyi János² C1630, 71) | Ebbe a gondolatba beásta magát (1897 Petelei István C3491, 231) | [Kodolányi az 1930-as években] egyre távolodik jelenétől, beássa magát a magyar középkorba, majd kísérletet tesz a magyar mitológia regényének megalkotására (1966 Bodnár György CD53).

Vö. CzF. ~, beásott; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, beásott, beástat

beás¹ ige 4a8
1. tárgyatlan (átv is)
ásva behatol vhova
a’ Szerelem minden hatalmával bé-ása szívembe
(1806 Szabó Sámuel ford.)
Beások a föld közepéig
(1846 Petőfi Sándor)
a múltamba akartam beásni, a sötét múltamba, és álombeli anyámra, apámra emlékezni vissza
(1913 Babits Mihály)
Ölnyire ásott be a földbe egy vékányi agyag kedvéért
(1935 Sellyei József)
2. tárgyas
〈rendsz. földben v. kőben mélyedést v. vájatot〉 ásva létrehoz
[a várat] a’ termés kövekbe nagy erővel ’s fáradsággal beásott árkokkal körűlvétette
(1802 e. Budai Ferenc)
[a folyók] magoknak mélyen beásott medret készitettek
(1847 Hetilap)
a domb hasába jó mélyen beásták sírjukat
(1926 Krúdy Gyula)
2a. (rég)
〈természetes v. épített képződményt〉 megbontva üreget ás, váj vmibe v. vmi alá
ollyan méllyen be-áſsák a’ hegyeket, hogy két vagy három ezer lépésnyire-is el-lehet menni a’ föld-alatt áſott üregekbe
(1791 Szilvási Gábor ford.Raff)
Néhány csintalan, a lelkészre haragvó ficzkó beásta a szószék alját, s midőn következő vasárnap papjok ujból hévvel demonstrált s magát megvetve, be akart valamit bizonyitani, szószékestől kifordult hivei közé
(1869 Orbán Balázs)
3. tárgyas
gödröt ás, és ebbe (részben v. egészben) betemet vkit v. vmit
[a szőlővesszőket] kötéſekben kell kötöztetni, és hogy ki ne ſzáradjanak Pintzében, vagy más hives helyre tenni, mint egy félig végeivel bé-áſni, ’s földel bé-hányatni, és gyakran vizzel öntöztetni
(1780 Prónay Pál)
A büntetés mely abban állott a bünöst elevenen beásni, a régieknél szokásos volt
(1863 Lauka Gusztáv)
kihányták a vermekből a beásott burgonyát
(1937 Remenyik Zsigmond)
Ellopták egy terhes asszony vedrét vagy bögréjét, és beásták a forrásba [ti. esővarázslásként]
(1981 Dömötör Tekla)
3a. beássa magát
〈állat, ritk. ember〉 gödröt v. lyukat váj v. fúr vmiben, és elhelyezkedik benne
Azért Septembernek már ötödikében, Bé ásták magokat a’ [sánc] kerületében, Nagy árkot vájtanak egygyik ſzegletében
(1777 Kónyi János)
[a menekülő ember] egy boglyába ásta be magát, s ott várta végig a hosszú napot
(1858 Jókai Mór)
Az északi mérsékelt égöv hüllői a tél közeledtével mélyen beássák magukat a földbe
(1933 Az állatok világa ford.)
a tüdőshal beássa magát az iszap fenekére, ott gombóccá csavarodik össze
(1988 Szilágyi Tibor ford.Attenborough)
4. tárgyas (gyakr. magát tárggyal)
〈katonát, fegyverzetet〉 ásott fedezékben elhelyez
Kevés idő alatt a janicsár annyira beáshatta magát s annyi földet kihányhatott azon oldalra, mely felől a vár volt, hogy ülő helyzetében fedve legyen s nagyobb bátorsággal folytathassa a munkát
(1865 Salamon Ferenc)
Sohse hittük volna, milyen jól és milyen természetesen tudjuk magunkat puszta kézzel beásni a földbe
(1916 Balázs Béla)
Belőtt orosz lőtéren. Beásott, váró ellenséggel szemben [rohamoztak]
(1932 Vass Tamás)
a magyar határnál beásott szerb tankok
(1999 Magyar Hírlap)
4a. beássa magát
tartósan olyan helyen tartózkodik v. cselekszik, ahol támadások ellen biztonságban érezheti magát
[Nagy Lajos] jól beásta magát az irodalompolitika senkiföldjén
(1994 Magyar Hírlap)
Az ember azt várta, hogy a lettek majd beássák magukat a tizenhatosuk környékén a Népstadionban, hátha sikerül valahogy megőrizni előnyüket a rövid másfél óra alatt
(2000 Magyar Hírlap)
5. tárgyas beássa magát
vhol alapos kutatást kezd, ill. vmely tárggyal, témával elmélyülten foglalkozik(, miközben más dolgokat elhanyagol)
[Berzsenyi] be tudta magát ásni a görög világba
(1847 Erdélyi János²)
Ebbe a gondolatba beásta magát
(1897 Petelei István)
[Kodolányi az 1930-as években] egyre távolodik jelenétől, beássa magát a magyar középkorba, majd kísérletet tesz a magyar mitológia regényének megalkotására
(1966 Bodnár György)
Vö. CzF. ~, beásott; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, beásott, beástat

Beállítások