bebocsát ts ige 5a4

1. (/vál) ’vmely helyiségbe v. (zárt) területre, ill. vmely bent levő személyhez belépni, bejutni (és ott lakni, tevékenykedni, érvényesülni stb.) enged vkit v. vmit; beenged’ ❖ nem botſátották ſzoba léányaim, kik mindenkor betegſégemet adták okul, hogy el nem fogadhatom látogatáſát (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0808, 262) | [a meisseni] fábrikába nem bocsátottak be (1823 Fogarasi Sámuel 7109006, 188) | fiamhoz [a börtönbe] többé be nem bocsáttattam (1837 Kossuth Lajos CD32) | miután a törvények értelmében nem szabad külföldi zsoldosokat beereszteni a határőr-erősségekbe, ők nem bocsáthatják be a bérenczeket (1847 Remellay Gusztáv 8391003, 92) | a göndörszőrű, fekete kutyát ismét bebocsátják hozzánk (1920 Kuncz Aladár CD10) | [Kövest] az ajtónálló – egy pisztolytáskás vámos – sehogy sem akarta bebocsátani a belépésre jogosító engedély nélkül (1988 Kertész Imre² CD41) | [1919-ben a Sopronból közlekedő tehervonatot] rendszeresen megvárakoztatták Wr. Neustadt jelzőjénél, s csak hosszas várakozás után bocsátották be az állomásra (1997 Lovas Gyula CD52).

1a. (/vál) ’〈személyt v. közösséget〉 vmely (nagyobb) közösségbe tagként befogad; beenged’ ❖ ha valaki az elſ rangú Órátorok közzé be nem botsáttatik is, leg-alább bé-mehet a’ máſodik vagy harmadik rendbéliekhez (1792 Mindenes Gyűjtemény 7457088, 372) | [a vádlott követ] a’ kamarákba be ne bocsáttassék (1841 Pesti Hírlap CD61) | Bismarcknak esze ágában sem volt Ausztriát bebocsátani a vámegyesületbe (1912 Halász Imre CD10) | A hatvanas évek nemzedékének filozófus tagjai közül Kelemen Jánosnak sikerült elsőként bebocsáttatnia a „nagydoktorok” körébe (1990 Békés Vera 2004006, 434) | [az Európai Unió] demokratikus értékeit, egységét adná föl, ha bebocsátana olyan országokat, amelyek nem ütik meg a mércét (1997 Magyar Hírlap CD09).

1b. (rég, Jog) ’〈jogos örököst, tulajdonost〉 ingatlantulajdonához jutni, azt elfogadni enged’ ❖ akárki légyen a’ meg-vev, kell a’ jószágnak birtokába botsájtani (1799 Statuta C2219, 16) | [Dancs Pál] Zicsi Györgygyel öröködési [!] szerződésre lépvén, utóbbit Csécsény, Fud és Markota helységekben s Tényő pusztán bírt részeibe bebocsátotta (1897 Csánki Dezső CD33).

1c. (/vál) ’〈áramló fényt, hangot, levegőt stb.〉 vhova bejutni enged; beenged’ ❖ a’ hová süt a’ bé-botsátott ſugár; ott világ van, máſutt ſetétség (1791 Aranka György 7010004, 4) | Több gázt már nem akarván bebocsátni, a csővön levő […] zárt elcsukják (1857 Vasárnapi Újság CD56) | A dob nyilt végén bebocsátott hangok a membrant rezgésbe hozzák (1894 PallasLex. CD02) | [a helyiség] parányi ablaka alig bocsátott be egy kis derengést a napvilágból (1946 Ottlik Géza 9496004, 275) | [a légsűrítőben a] kézi emelővel bebocsátott levegő emelte meg a fékkart (1991 Terplán Zénó CD30).

2. (kissé vál) ’〈híg v. szemcsés anyagot〉 vmely anyagba eresztve belejuttat; beleereszt’ ❖ egy tőzeges tóba bebocsátott 1 kg. súlyu ivadékból 5 év alatt 25 métermázsa kifejlődött ángolna nevelődött fel (1893 PallasLex. CD02) | [A vízilegyek] hosszúkás petéiket szabadon bocsátják be a vízbe s azok aztán a fenékre süllyednek (1933 Az állatok világa ford. CD46) | [az üzemek gyakran] a legközelebbi vízfolyásba bocsátják be a működési területükön keletkező hígtrágyát, olajjal szennyezett vizet (1995 Természet Világa CD50).

2a. (rég) ’vhova mélyre v. vminek a belsejébe elengedve juttat vmit; beleereszt’ ❖ [a cséplőgépbe a] szalmás gabonát a dob feletti nyiláson bebocsátják (1858 Vasárnapi Újság CD56) | [maga vitte] fel a postára a leveleket, s maga bocsátotta be azokat a gyűjtőszekrénybe (1862 Jókai Mór CD18).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, bebocsáthat, bebocsátott, bebocsáttatik

bebocsát tárgyas ige 5a4
1. (/vál)
vmely helyiségbe v. (zárt) területre, ill. vmely bent levő személyhez belépni, bejutni (és ott lakni, tevékenykedni, érvényesülni stb.) enged vkit v. vmit; beenged
nem botſátották ſzoba léányaim, kik mindenkor betegſégemet adták okul, hogy el nem fogadhatom látogatáſát
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
[a meisseni] fábrikába nem bocsátottak be
(1823 Fogarasi Sámuel)
fiamhoz [a börtönbe] többé be nem bocsáttattam
(1837 Kossuth Lajos)
miután a törvények értelmében nem szabad külföldi zsoldosokat beereszteni a határőr-erősségekbe, ők nem bocsáthatják be a bérenczeket
(1847 Remellay Gusztáv)
a göndörszőrű, fekete kutyát ismét bebocsátják hozzánk
(1920 Kuncz Aladár)
[Kövest] az ajtónálló – egy pisztolytáskás vámos – sehogy sem akarta bebocsátani a belépésre jogosító engedély nélkül
(1988 Kertész Imre²)
[1919-ben a Sopronból közlekedő tehervonatot] rendszeresen megvárakoztatták Wr. NeustadtWiener Neustadt ’Bécsújhely’ jelzőjénél, s csak hosszas várakozás után bocsátották be az állomásra
(1997 Lovas Gyula)
1a. (/vál)
〈személyt v. közösséget〉 vmely (nagyobb) közösségbe tagként befogad; beenged
ha valaki az elſ rangú Órátorok közzé be nem botsáttatik is, leg-alább bé-mehet a’ máſodik vagy harmadik rendbéliekhez
(1792 Mindenes Gyűjtemény)
[a vádlott követ] a’ kamarákba be ne bocsáttassék
(1841 Pesti Hírlap)
Bismarcknak esze ágában sem volt Ausztriát bebocsátani a vámegyesületbe
(1912 Halász Imre)
A hatvanas évek nemzedékének filozófus tagjai közül Kelemen Jánosnak sikerült elsőként bebocsáttatnia a „nagydoktorok” körébe
(1990 Békés Vera)
[az Európai Unió] demokratikus értékeit, egységét adná föl, ha bebocsátana olyan országokat, amelyek nem ütik meg a mércét
(1997 Magyar Hírlap)
1b. (rég, Jog)
〈jogos örököst, tulajdonost〉 ingatlantulajdonához jutni, azt elfogadni enged
akárki légyen a’ meg-vev, kell a’ jószágnak birtokába botsájtani
(1799 Statuta)
[Dancs Pál] Zicsi Györgygyel öröködési [!] szerződésre lépvén, utóbbit Csécsény, Fud és Markota helységekben s Tényő pusztán bírt részeibe bebocsátotta
(1897 Csánki Dezső)
1c. (/vál)
〈áramló fényt, hangot, levegőt stb.〉 vhova bejutni enged; beenged
a’ hová süt a’ bé-botsátott ſugár; ott világ van, máſutt ſetétség
(1791 Aranka György)
Több gázt már nem akarván bebocsátni, a csővön levő […] zárt elcsukják
(1857 Vasárnapi Újság)
A dob nyilt végén bebocsátott hangok a membrant rezgésbe hozzák
(1894 PallasLex.)
[a helyiség] parányi ablaka alig bocsátott be egy kis derengést a napvilágból
(1946 Ottlik Géza)
[a légsűrítőben a] kézi emelővel bebocsátott levegő emelte meg a fékkart
(1991 Terplán Zénó)
2. (kissé vál)
〈híg v. szemcsés anyagot〉 vmely anyagba eresztve belejuttat; beleereszt
egy tőzeges tóba bebocsátott 1 kg.kilogramm súlyu ivadékból 5 év alatt 25 métermázsa kifejlődött ángolna nevelődött fel
(1893 PallasLex.)
[A vízilegyek] hosszúkás petéiket szabadon bocsátják be a vízbe s azok aztán a fenékre süllyednek
(1933 Az állatok világa ford.)
[az üzemek gyakran] a legközelebbi vízfolyásba bocsátják be a működési területükön keletkező hígtrágyát, olajjal szennyezett vizet
(1995 Természet Világa)
2a. (rég)
vhova mélyre v. vminek a belsejébe elengedve juttat vmit; beleereszt
[a cséplőgépbe a] szalmás gabonát a dob feletti nyiláson bebocsátják
(1858 Vasárnapi Újság)
[maga vitte] fel a postára a leveleket, s maga bocsátotta be azokat a gyűjtőszekrénybe
(1862 Jókai Mór)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, bebocsáthat, bebocsátott, bebocsáttatik

Beállítások