becsületsértés fn 4B (Jog is)

’〈bűncselekményként is:〉 vmely természetes személyt emberi méltóságában, becsületében sértő, jó hírnevét (nagy nyilvánosság előtt) csorbító kijelentés, tett v. magatartás’ ❖ ’ Felsége a’ maga’ Státusaiban olylyan törvény Széket mondatik, hogy fog felállítani, melyly a’ betslet sértést fogja megítélni (1786 Magyar Hírmondó C0274, 767) | [a keresztény vallás] a’ bosszúállásnak megzabolázását még a’ böcslletsértésnek esetében is megkívánnya (1808 Verseghy Ferenc ford.–Unger C4424, 26) | [a peches gibic] alapjában igen lehangoló és elkeserítő titulus, de mégsem becsületsértés (1895 Mikszáth Kálmán 8312007, 147) | A sajtópert Szentmariay a marosvásárhelyi tvszék elnöke inditotta a marosvásárhelyi „Közérdek” czimü jogi és társadalmi lap szerkesztője ellen rágalmazás és becsületsértésért (1896 Gyulafehérvári Hírlap 8628001, 2) | megrontással és 13 rendbeli tettlegesen elkövetett becsületsértéssel [vádolják a pedagógust] (1998 Magyar Hírlap CD09).

Sz: becsületsértési.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

becsületsértés főnév 4B (Jog is)
〈bűncselekményként is:〉 vmely természetes személyt emberi méltóságában, becsületében sértő, jó hírnevét (nagy nyilvánosság előtt) csorbító kijelentés, tett v. magatartás
’ Felsége a’ maga’ Státusaiban olylyan törvény Széket mondatik, hogy fog felállítani, melyly a’ betslet sértést fogja megítélni
(1786 Magyar Hírmondó)
[a keresztény vallás] a’ bosszúállásnak megzabolázását még a’ böcslletsértésnek esetében is megkívánnya
(1808 Verseghy Ferenc ford.Unger)
[a peches gibic] alapjában igen lehangoló és elkeserítő titulus, de mégsem becsületsértés
(1895 Mikszáth Kálmán)
A sajtópert Szentmariay a marosvásárhelyi tvszéktörvényszék elnöke inditotta a marosvásárhelyi „Közérdek” czimü jogi és társadalmi lap szerkesztője ellen rágalmazás és becsületsértésért
(1896 Gyulafehérvári Hírlap)
megrontással és 13 rendbeli tettlegesen elkövetett becsületsértéssel [vádolják a pedagógust]
(1998 Magyar Hírlap)
Sz: becsületsértési
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások