becsületvesztés fn 4B

1. (Jog/Tört) ’vki jogi cselekvőképességének (részleges) elvesztését, ill. közhivatal betöltésére való méltatlanná válását kimondó ítélet, ill. azzal kiszabott büntetés’ ❖ [ha pedig] a’ birák nem engedelmeskednének, az engedetlenek hivatal- ’s becsületvesztésre és 200 forintra büntettetnek (1845 Szűcs István 8457005, 63) | A bizonyítás tagadás esetén lovagmódra bajvívással történt s a vesztes fél bűnhödése a jogi cselekvőképességet is korlátozó becsületvesztés, vagyis az udvarból és lovagi társadalomból való kizárás lett (1928 Hóman Bálint CD42).

1a. (vál) ’vki tiszteletre méltó voltának, (társadalmi) megbecsültségének megszűnése’ ❖ Van, ami még a kárhozatnál is jobban fáj: ez a becsületvesztés (1875 Jókai Mór CD18) | [ha tudtam volna, hogy] becsületvesztés terhe alatt, mindörökre a ti többségetek politikai ideáljainak vagy babonáinak támogatójává kötöttem le magam: akkor fölháborodással tiltakoztam volna az írói szabadságnak ily megbéklyózása ellen! (1919 Babits Mihály CD10).

2. (ritk, vál) ’korábban közmegítélés szerint erkölcsileg értékes dolog értékének csökkenése, elvesztése’ ❖ a szellem becsületvesztésének gazdasági konzekvenciái már érzékelhetők (1988 Beke Kata 1012003, 260).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

becsületvesztés főnév 4B
1. (Jog/Tört)
vki jogi cselekvőképességének (részleges) elvesztését, ill. közhivatal betöltésére való méltatlanná válását kimondó ítélet, ill. azzal kiszabott büntetés
[ha pedig] a’ birák nem engedelmeskednének, az engedetlenek hivatal- ’s becsületvesztésre és 200 forintra büntettetnek
(1845 Szűcs István)
A bizonyítás tagadás esetén lovagmódra bajvívással történt s a vesztes fél bűnhödése a jogi cselekvőképességet is korlátozó becsületvesztés, vagyis az udvarból és lovagi társadalomból való kizárás lett
(1928 Hóman Bálint)
1a. (vál)
vki tiszteletre méltó voltának, (társadalmi) megbecsültségének megszűnése
Van, ami még a kárhozatnál is jobban fáj: ez a becsületvesztés
(1875 Jókai Mór)
[ha tudtam volna, hogy] becsületvesztés terhe alatt, mindörökre a ti többségetek politikai ideáljainak vagy babonáinak támogatójává kötöttem le magam: akkor fölháborodással tiltakoztam volna az írói szabadságnak ily megbéklyózása ellen!
(1919 Babits Mihály)
2. (ritk, vál)
korábban közmegítélés szerint erkölcsileg értékes dolog értékének csökkenése, elvesztése
a szellem becsületvesztésének gazdasági konzekvenciái már érzékelhetők
(1988 Beke Kata)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások