bedug ts ige 2a6

1. (elrejtés céljából) vminek a belsejébe, mélyére, ill. vmi alá, mögé v. vmik közé (csúsztatva) elhelyez vmit’ ❖ Tsüves ſebekben ezen gyökér bé-dugatattván [!], azokat tiſztuláſok elött öſzve nöni nem hagya [!] (1775 Csapó József 7062001, 261) | János bedugta a sípot tarsolyába (1844 Petőfi Sándor 8366136, 213) | A torokszij oly tág legyen, hogy az alá két újjunkat kényelmesen bedughassuk (1859 Petheő Dénes 8365001, 7) | Bedugta hát az almát a kályhába, hogy megsüsse vacsorára (1914 Mikes Lajos 9443001, 50) | [a puskát] bedugta a tetőgerendák közé (1949 Radó György ford.–Osztrovszkij 9544004, 31) | Az antológia mögé bedugva fűzött könyvet találtam (1970 e. Szőllősy Klára ford.–Greene 9685005, 30).

2. ’〈(nyíláson keresztül) keskeny, hosszú tárgyat〉(kezében tartva) egyik végével vminek a belseje felé tol’ ❖ [szükséges,] hogy az húgyas hójag meg-ſzuraſsék, ha a’ katétert az húgyas hójagba nem lehet dugni (1782 Rácz Sámuel ford.–Plenck 7278027, 141) | senki ne dughassa be fegyverét a’ nyilásokon (1845 Eötvös József 8126005, 137) | [a kovács] bedug a kohóba két vastag rúdvasat (1909 Gárdonyi Géza C1849, 89) | bedugja az ujját a kalicka rácsán (1987 Békés Pál 1014001, 36).

2a. ’〈villamos csatlakozót〉 vezető kapcsolat létesítése céljából megfelelő aljzatba behelyez, ill. 〈villamos eszközt〉 ilyen módon csatlakoztat’ ❖ [az egyik fémdugót a telefonközpont-kezelő] a hívó fél kapcsolójába bedugja (1897 PallasLex. CD02) | Bedugta a konnektorba [a lámpát] (1990 Lovass Zoltán 1097002, 194) | bedugtam a kávéfőző villamos dugóját (1992 Kertész Imre² CD41).

2b. ’〈testrészt ruhába, lábbelibe〉 bebújtat’ ❖ ? Bújtat: bé-bújtat, bé-dug (1792 Baróti Szabó Dávid C0816, 26) | karját bedugta kabátja ujjába (1926 Gellért Hugó ford.–Gorkij CD10) | [lábát] bedugta szűk cipőjébe (1966 Sipkay Barna 9606001, 33) | muff: rendszerint szőrméből varrt, 20–40 cm hosszú, csőszerű viseletkiegészítő, melynek két végébe be lehet dugni a kezet (1980 NéprajziLex. CD47).

2c. ’〈fejé(nek egy részé)t vmely nyíláson, kül. ajtón keresztül〉 előretolva vhova benéz v. belép(ni készül)’ ❖ vakmerö fejét azon [ti. a kemence ajtaján] bé-dugta vala (1784 Magyar Hírmondó C0272, 532) | sokan a kissé megkésettek közül boldogoknak érezték magukat, hogy az ajtók függönyei mögül fejüket félig bedughatták (1860 Vasárnapi Újság CD56) | [a kis prostituált] bedugta ennivaló arcát [az ajtón] (1946 Illyés Gyula 9274058, 313) | [a szomszédasszony] bedugja az orrát a konyhaszekrénybe (1985 Grendel Lajos 1060004, 416).

2d. ’〈testrészt〉 vmely anyagba benyom v. bemárt’ ❖ [a barát] bedugta fejét a medencze vízbe (1854 Jókai Mór C2245, 7) | [A tehén] bedugta a fejét a szénába (1934 Lengyel József CD10) | Az egyik barlangnak közelről nézve szinte tintakék a vize, ha bedugom a kezemet, az is kéknek látszik (1997 Magyar Hírlap CD09).

3. (/ritk) ’〈nyílást, járatot〉 vmivel betöm, eltömít, elzár’ ❖ A’ Hangyak mind el-veſznek ha féſzkekre rakják ez füvet, és a’ lyukátskák abban véle bé-dugatattnak [!] (1775 Csapó József 7062001, 199) | [a puska csövét] fojtással dugja be (1829 Pák Dienes 8346003, 17) | bedugta egy vánkossal az ablakot, hogy a zene ne hallassék át (1900 Mikszáth Kálmán CD04) | A vesszővarsák egy részének a végében nyílás van, amit lerakáskor fű- vagy nádcsomóval szoktak bedugni (1999 Magyar néprajz CD47).

3a. (átv is) ’〈szájat, ill. fület v. orrot〉 vmivel betöm v. befog(, hogy ne beszélhessen, ill. ne érzékelhessen)’ ❖ [leginkább akkor kell az ördög] ſzáját bé-dugnunk, mikor azt akarja belénk beſzélleni, hogy Szentek vagyunk (1772 Vajda Sámuel 7365001, 146) | a fülét bedugni gyapottal (1851 Arany János CD01) | nem nevetett többet; pedig a száját sem dugta be az öklével (1882 Jókai Mór CD18) | A hivatalos irodalom bedughatta fülét az aktivizmus elől, de a Bastillet ostromló fegyverek detonációját valamikor mindenkinek meg kellett hallania (1924 Gáspár Endre 9175001, 32) | Kivette zsebkendőjét, hogy bedugja az orrát (1947 Gáspár Endre ford.–Joyce 9175005, 96).

3b. (kissé rég) ’〈edényben tartott anyagot〉 a levegőtől elzár, ill. 〈vmit tartalmazó edényt〉 bedugaszol, bezár’ ❖ Az újj Borokat pedig, mikor ki-fornak, tſak gyengén dugják-be, hogy a’ leveg-ég által ne járja, ’s ereje ki-ne mennyen (1780 Prónay Pál 7360002, 57) | Tentás üvegedet soha se dugd be, hogy igy fris levegő érjen hozzá mi által feketedik; bedugva mindig fejérebb lesz (1854 Vasárnapi Újság CD56) | [Szilágyi] beszédjei, pompás rögtönzései elvesztik erejüket, mint a jamaicai rum, ha nincs bedugva (1882 Mikszáth Kálmán CD04) | A palack szigetelő gumidugóval van bedugva (1928 TolnaiÚjLex. C5727, 100).

3c. (rég) ’〈folyó(vize)t〉(gáttal) elzárva rendes folyásában megakadályoz’ ❖ [a Duna] ránk magyarokra nézve sehogy sem képez tengerhez vezető csatornát, még csak hosszát is egyedül annyiban használhatjuk, a’ mennyiben fent el nem zárják ’s alant be nem dugják (1844 Széchenyi István CD1501) | egy rég bedugott forrás nyittatott meg, melly kellemetlen ize miatt ivásra alkalmatlan levén, csak fürdésre használtatik (1858 Vasárnapi Újság CD56) | a halasi csatornák valószínűleg bedugva maradnak ezután is (1883 Mikszáth Kálmán CD04).

3d. (rég) ’〈vmely jelenség forrását, okát〉 megszünteti’ ❖ a’ Boldogságnak minden forrát bé-dugjuk elttök (1819 e. Nagyváthy János 7239001, 31) | tudod hogy én, búd forrását bedugni, Kész vagyok a lehetetlenre is (1873 Greguss Ágost ford.–Corneille 8163008, 28) | A [francia] császárnak csak lábát kell vala kinyujtania, hogy eltapossa Austriát, s azt eltaposva, bedugja Európa bajainak kutfejét (1881 Kossuth Lajos CD32).

4. (/biz) ’vkit akarata ellenére vmely zárt helyre v. intézménybe juttat’ ❖ [A szüzet] el- viſzi az halál; ſírjába bé-dugja (1772 Bessenyei György¹ 7044026, 24) | egyik rendbeli börtönünket régi kis élés-kamara teszi, hová néha 30 rab is bedugatik (1842 Pesti Hírlap CD61) | fiát bedugta a baziliták kolostorába (1886 Jókai Mór CD18) | félsz attól is, hogy megőrülsz, vagy mások néznek őrültnek, és bedugnak egy szanatóriumba (1985 Grendel Lajos 1060004, 424).

4a. (biz) ’〈vmely állásba v. intézménybe, ill. vkihez〉(vmely minőségben) dolgozni bejuttat vkit’ ❖ féltem, hogy bedugnak valami uradalomba, hogy legyek iródiák (1865 Vas Gereben C4380, 15) | bedugták valamelyik követséghez, kishivatalnoknak (1908 Ambrus Zoltán 9006014, 38) | [Az úri gyereket] küzdelem nélkül bedugják valami állásba (1921 Tersánszky Józsi Jenő CD10) | bedugták hozzánk – brigádvezetőnek (1983 Balla László 1010019, 184).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. dug; ÉKsz.; SzT. ~, bedugott; ÚMTsz.

bedug tárgyas ige 2a6
1.
(elrejtés céljából) vminek a belsejébe, mélyére, ill. vmi alá, mögé v. vmik közé (csúsztatva) elhelyez vmit
Tsüves ſebekben ezen gyökér bé-dugatattván [!], azokat tiſztuláſok elött öſzve nöni nem hagya [!]
(1775 Csapó József)
János bedugta a sípot tarsolyába
(1844 Petőfi Sándor)
A torokszij oly tág legyen, hogy az alá két újjunkat kényelmesen bedughassuk
(1859 Petheő Dénes)
Bedugta hát az almát a kályhába, hogy megsüsse vacsorára
(1914 Mikes Lajos)
[a puskát] bedugta a tetőgerendák közé
(1949 Radó György ford.Osztrovszkij)
Az antológia mögé bedugva fűzött könyvet találtam
(1970 e. Szőllősy Klára ford.Greene)
2.
(nyíláson keresztül) keskeny, hosszú tárgyat〉 (kezében tartva) egyik végével vminek a belseje felé tol
[szükséges,] hogy az húgyas hójag meg-ſzuraſsék, ha a’ katétert az húgyas hójagba nem lehet dugni
(1782 Rácz Sámuel ford.Plenck)
senki ne dughassa be fegyverét a’ nyilásokon
(1845 Eötvös József)
[a kovács] bedug a kohóba két vastag rúdvasat
(1909 Gárdonyi Géza)
bedugja az ujját a kalicka rácsán
(1987 Békés Pál)
2a.
〈villamos csatlakozót〉 vezető kapcsolat létesítése céljából megfelelő aljzatba behelyez, ill. 〈villamos eszközt〉 ilyen módon csatlakoztat
[az egyik fémdugót a telefonközpont-kezelő] a hívó fél kapcsolójába bedugja
(1897 PallasLex.)
Bedugta a konnektorba [a lámpát]
(1990 Lovass Zoltán)
bedugtam a kávéfőző villamos dugóját
(1992 Kertész Imre²)
2b.
〈testrészt ruhába, lábbelibe〉 bebújtat
?
Bújtat: bé-bújtat, bé-dug
(1792 Baróti Szabó Dávid)
karját bedugta kabátja ujjába
(1926 Gellért Hugó ford.Gorkij)
[lábát] bedugta szűk cipőjébe
(1966 Sipkay Barna)
muff: rendszerint szőrméből varrt, 20–40 cm hosszú, csőszerű viseletkiegészítő, melynek két végébe be lehet dugni a kezet
(1980 NéprajziLex.)
2c.
〈fejé(nek egy részé)t vmely nyíláson, kül. ajtón keresztül〉 előretolva vhova benéz v. belép(ni készül)
vakmerö fejét azon [ti. a kemence ajtaján] bé-dugta vala
(1784 Magyar Hírmondó)
sokan a kissé megkésettek közül boldogoknak érezték magukat, hogy az ajtók függönyei mögül fejüket félig bedughatták
(1860 Vasárnapi Újság)
[a kis prostituált] bedugta ennivaló arcát [az ajtón]
(1946 Illyés Gyula)
[a szomszédasszony] bedugja az orrát a konyhaszekrénybe
(1985 Grendel Lajos)
2d.
〈testrészt〉 vmely anyagba benyom v. bemárt
[a barát] bedugta fejét a medencze vízbe
(1854 Jókai Mór)
[A tehén] bedugta a fejét a szénába
(1934 Lengyel József)
Az egyik barlangnak közelről nézve szinte tintakék a vize, ha bedugom a kezemet, az is kéknek látszik
(1997 Magyar Hírlap)
3. (/ritk)
〈nyílást, járatot〉 vmivel betöm, eltömít, elzár
A’ Hangyak mind el-veſznek ha féſzkekre rakják ez füvet, és a’ lyukátskák abban véle bé-dugatattnak [!]
(1775 Csapó József)
[a puska csövét] fojtással dugja be
(1829 Pák Dienes)
bedugta egy vánkossal az ablakot, hogy a zene ne hallassék át
(1900 Mikszáth Kálmán)
A vesszővarsák egy részének a végében nyílás van, amit lerakáskor fű- vagy nádcsomóval szoktak bedugni
(1999 Magyar néprajz)
3a. (átv is)
〈szájat, ill. fület v. orrot〉 vmivel betöm v. befog(, hogy ne beszélhessen, ill. ne érzékelhessen)
[leginkább akkor kell az ördög] ſzáját bé-dugnunk, mikor azt akarja belénk beſzélleni, hogy Szentek vagyunk
(1772 Vajda Sámuel)
a fülét bedugni gyapottal
(1851 Arany János)
nem nevetett többet; pedig a száját sem dugta be az öklével
(1882 Jókai Mór)
A hivatalos irodalom bedughatta fülét az aktivizmus elől, de a Bastillet ostromló fegyverek detonációját valamikor mindenkinek meg kellett hallania
(1924 Gáspár Endre)
Kivette zsebkendőjét, hogy bedugja az orrát
(1947 Gáspár Endre ford.Joyce)
3b. (kissé rég)
〈edényben tartott anyagot〉 a levegőtől elzár, ill. 〈vmit tartalmazó edényt〉 bedugaszol, bezár
Az újj Borokat pedig, mikor ki-fornak, tſak gyengén dugják-be, hogy a’ leveg-ég által ne járja, ’s ereje ki-ne mennyen
(1780 Prónay Pál)
Tentás üvegedet soha se dugd be, hogy igy fris levegő érjen hozzá mi által feketedik; bedugva mindig fejérebb lesz
(1854 Vasárnapi Újság)
[Szilágyi] beszédjei, pompás rögtönzései elvesztik erejüket, mint a jamaicai rum, ha nincs bedugva
(1882 Mikszáth Kálmán)
A palack szigetelő gumidugóval van bedugva
(1928 TolnaiÚjLex.)
3c. (rég)
〈folyó(vize)t〉 (gáttal) elzárva rendes folyásában megakadályoz
[a Duna] ránk magyarokra nézve sehogy sem képez tengerhez vezető csatornát, még csak hosszát is egyedül annyiban használhatjuk, a’ mennyiben fent el nem zárják ’s alant be nem dugják
(1844 Széchenyi István)
egy rég bedugott forrás nyittatott meg, melly kellemetlen ize miatt ivásra alkalmatlan levén, csak fürdésre használtatik
(1858 Vasárnapi Újság)
a halasi csatornák valószínűleg bedugva maradnak ezután is
(1883 Mikszáth Kálmán)
3d. (rég)
〈vmely jelenség forrását, okát〉 megszünteti
a’ Boldogságnak minden forrát bé-dugjuk elttök
(1819 e. Nagyváthy János)
tudod hogy én, búd forrását bedugni, Kész vagyok a lehetetlenre is
(1873 Greguss Ágost ford.Corneille)
A [francia] császárnak csak lábát kell vala kinyujtania, hogy eltapossa Austriát, s azt eltaposva, bedugja Európa bajainak kutfejét
(1881 Kossuth Lajos)
4. (/biz)
vkit akarata ellenére vmely zárt helyre v. intézménybe juttat
[A szüzet] el- viſzi az halál; ſírjába bé-dugja
(1772 Bessenyei György¹)
egyik rendbeli börtönünket régi kis élés-kamara teszi, hová néha 30 rab is bedugatik
(1842 Pesti Hírlap)
fiát bedugta a baziliták kolostorába
(1886 Jókai Mór)
félsz attól is, hogy megőrülsz, vagy mások néznek őrültnek, és bedugnak egy szanatóriumba
(1985 Grendel Lajos)
4a. (biz)
〈vmely állásba v. intézménybe, ill. vkihez〉 (vmely minőségben) dolgozni bejuttat vkit
féltem, hogy bedugnak valami uradalomba, hogy legyek iródiák
(1865 Vas Gereben)
bedugták valamelyik követséghez, kishivatalnoknak
(1908 Ambrus Zoltán)
[Az úri gyereket] küzdelem nélkül bedugják valami állásba
(1921 Tersánszky Józsi Jenő)
bedugták hozzánk – brigádvezetőnek
(1983 Balla László)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. dug; ÉKsz.; SzT. ~, bedugott; ÚMTsz.

Beállítások