beékelődik tn ige 12c

1. ’〈járatban v. szilárd anyagban erő hatására előrenyomuló (hegyes) tárgy〉 nem tud tovább haladni, megakad’ ❖ Egy lenyelt és a bárzsingban beékelődött vendégfog eltávolítása (1892 Morelli Károly CD27) | [a véső alakú orvosi műszer] a metsző végétől kezdve egyenesen vastagodva megy át a markolatba. Ennélfogva könnyen halad előre a kemény csontanyagban, a nélkül, hogy beékelődnék (1896 PallasLex. CD02) | befagy a hajó, „mozdulatlanul” beékelődik a jégtáblák közé (1922 Halász Gyula CD10) | [a] férfiak egy órjás dívánnyal vergődtek az előszobában. A dívány beékelődött és nem mozdult tovább (1937 Németh László² 9485040, 24) | tenyérnyi felületen szétrepesztett csípőcsont, melybe szilárdan beékelődött a nyílhegy (1997 Töll István CD17).

2. ’〈terület v. építmény másféle területbe v. vmik közé〉 idegenként v. különbözőként (ék alakban) benyúlva helyezkedik el’ ❖ [Bölön az Olt jobb partján fekszik, Miklósvárszéknek] azon végcsúcsában, mely a Barczaság és F.-Fehérvármegye ott lévő foltocskája közé beékelődik (1869 Orbán Balázs CD22) | A két országrész közé, Budával mint fővárossal továbbra is beékelődve maradt a török hódoltság területe (1916 Halász Imre CD10) | gondoskodni kell a zártsorú, többszintes beépítésű városrészekbe beékelődő gazdaházak lebontásáról (1957 Winkler Oszkár CD52) | A 36-os villamos végállomásánál kis, régi templomocska áll, beékelődve az út kellős közepébe (1973 László-Bencsik Sándor 9383001, 18) | Ukrajna területének mintegy fele szinte beékelődik Oroszország „testébe” (1998 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’〈szövegrész v. műrészlet〉 vmely (nagyobb) szövegbe v. műbe (utólag v. szervetlenül) bekerül’ ❖ A színtér folytonos, ugrásszerű változása darabokra szaggatja a dráma eszmebeli kontinuitását is a minduntalan beékelődő képközök és a kísérő szöveg primitív magyarázatai pedig megbolygatják bennünk a belső egység érzését (1935 Erényi Gusztáv CD10) | A magyar [mese]változatok egy részébe beékelődik a királykisasszony meggyógyításának (feltámasztásának) története (1977 NéprajziLex. CD47) | a cselekményes fejezetek közé ékelődnek be az említett történelmi montázsok (1982 Kántor Lajos–Láng Gusztáv CD53) | A teljességre törő szemle néhány oldalas tematikus alfejezetekből, kitűnően szemléltető képanyagból és beékelődő lexikoncikkekből áll (2000 Új Könyvek CD29).

2b. ’〈(időbeli) jelenség egy folyamat szakaszai közé〉 bekerül’ ❖ A petéből vagy azonnal kis meduza fejlődik vagy pedig nemzedékváltozás jelentkezik, máskor a hidraalak is beékelődik s ezen alapszik csoportosításuk (1896 PallasLex. CD02) | Az egyes szülések közé vajudásszerű szünet ékelődött be (1933 Az állatok világa ford. CD46) | Mályusz szerint a karizmatikus királyság és a rendiség közé beékelődik a hűbériség korszaka (1995 Erős Vilmos CD58) | A nyugat-európai gyakorlat tapasztalatai azt mutatják, hogy a hatósági és bírósági szakasz közé beékelődő szervezetekkel [ti. a békéltető testületekkel] a panaszok kétharmada orvosolható (1996 Magyar Hírlap CD09).

2c. ’〈ember(csoport), es. állat〉 nagyobb csoportba, ill. vkik v. vmik közé idegenként v. közvetítőként bekerül(ve annak részeit, ill. őket térben, szellemileg stb. elválasztja egymástól)’ ❖ A nemesség és földmives nép közé beékelődik az iparosok és kereskedők osztálya összes függelékeivel: a kézmivesekkel, hajósokkal, szerencsehajhász kalandosokkal (1899 Nagy képes világtörténet CD03) | Az iskolának van is jelentősége ott, ahol magyar többség közé beékelődött egy nemzetiségi kisebbség (1917 Bíró Lajos CD10) | Sebők Laci beékelődött a két nő közé, hol az egyikre pillantott, hol a másikra (1963 Mándy Iván 9420001, 172) | A csehek és lengyelek szerint a magyarság beékelődött a Nagymorva Birodalomba, és elválasztotta az északi és nyugati szlávokat a déliektől (1996 Magyar Hírlap CD09) | [a nagyfülű naphal nőstényt utánzó hímje] nyereségre csak akkor tehet szert, ha sikerül egy ivarérett nőstény és egy territoriális hím közé párzás közben beékelődnie, mintha nőstény lenne (1998 Természet Világa CD50) | A kapitalizmus korában a termelő és a fogyasztó közé egyre többen ékelődtek be (2000 Magyar néprajz CD47).

3. (Kat v. Tört is) ’〈támadó katonai alakulat〉 az ellenség védelmébe (szűk területen) behatol’ ❖ [1717-ben] kritikussá vált a helyzet a császáriakra nézve a középen is, mert a Starhemberg- és Harrach-csoportok között támadt hézagba mindig nagyobb és erősebb ellenséges [török] csapatrészek ékelődtek be (1941 Bánlaky József CD16) | A repülők után jöttek a harckocsik, ezek beékelődtek a védelembe, elvágták a parancsnoki harcálláspontokat a csapatoktól (1963 Népszabadság febr. 2. C1500, 6) | [1944-ben] Normandiában az amerikaiak mintegy 70 ezer fővel, a kanadai-brit csapatok pedig mintegy 85 ezer fővel beékelődtek az „atlanti falba”, a rendkívül alaposan kiépített német védvonalba (1997 Nagy László³ CD17).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

beékelődik tárgyatlan ige 12c
1.
〈járatban v. szilárd anyagban erő hatására előrenyomuló (hegyes) tárgy〉 nem tud tovább haladni, megakad
Egy lenyelt és a bárzsingban beékelődött vendégfog eltávolítása
(1892 Morelli Károly)
[a véső alakú orvosi műszer] a metsző végétől kezdve egyenesen vastagodva megy át a markolatba. Ennélfogva könnyen halad előre a kemény csontanyagban, a nélkül, hogy beékelődnék
(1896 PallasLex.)
befagy a hajó, „mozdulatlanul” beékelődik a jégtáblák közé
(1922 Halász Gyula)
[a] férfiak egy órjás dívánnyal vergődtek az előszobában. A dívány beékelődött és nem mozdult tovább
(1937 Németh László²)
tenyérnyi felületen szétrepesztett csípőcsont, melybe szilárdan beékelődött a nyílhegy
(1997 Töll István)
2.
〈terület v. építmény másféle területbe v. vmik közé〉 idegenként v. különbözőként (ék alakban) benyúlva helyezkedik el
[Bölön az Olt jobb partján fekszik, Miklósvárszéknek] azon végcsúcsában, mely a Barczaság és F.Felső-Fehérvármegye ott lévő foltocskája közé beékelődik
(1869 Orbán Balázs)
A két országrész közé, Budával mint fővárossal továbbra is beékelődve maradt a török hódoltság területe
(1916 Halász Imre)
gondoskodni kell a zártsorú, többszintes beépítésű városrészekbe beékelődő gazdaházak lebontásáról
(1957 Winkler Oszkár)
A 36-os villamos végállomásánál kis, régi templomocska áll, beékelődve az út kellős közepébe
(1973 László-Bencsik Sándor)
Ukrajna területének mintegy fele szinte beékelődik Oroszország „testébe”
(1998 Magyar Hírlap)
2a.
〈szövegrész v. műrészlet〉 vmely (nagyobb) szövegbe v. műbe (utólag v. szervetlenül) bekerül
A színtér folytonos, ugrásszerű változása darabokra szaggatja a dráma eszmebeli kontinuitását is a minduntalan beékelődő képközök és a kísérő szöveg primitív magyarázatai pedig megbolygatják bennünk a belső egység érzését
(1935 Erényi Gusztáv)
A magyar [mese]változatok egy részébe beékelődik a királykisasszony meggyógyításának (feltámasztásának) története
(1977 NéprajziLex.)
a cselekményes fejezetek közé ékelődnek be az említett történelmi montázsok
(1982 Kántor Lajos–Láng Gusztáv)
A teljességre törő szemle néhány oldalas tematikus alfejezetekből, kitűnően szemléltető képanyagból és beékelődő lexikoncikkekből áll
(2000 Új Könyvek)
2b.
(időbeli) jelenség egy folyamat szakaszai közé〉 bekerül
A petéből vagy azonnal kis meduza fejlődik vagy pedig nemzedékváltozás jelentkezik, máskor a hidraalak is beékelődik s ezen alapszik csoportosításuk
(1896 PallasLex.)
Az egyes szülések közé vajudásszerű szünet ékelődött be
(1933 Az állatok világa ford.)
Mályusz szerint a karizmatikus királyság és a rendiség közé beékelődik a hűbériség korszaka
(1995 Erős Vilmos)
A nyugat-európai gyakorlat tapasztalatai azt mutatják, hogy a hatósági és bírósági szakasz közé beékelődő szervezetekkel [ti. a békéltető testületekkel] a panaszok kétharmada orvosolható
(1996 Magyar Hírlap)
2c.
〈ember(csoport), es. állat〉 nagyobb csoportba, ill. vkik v. vmik közé idegenként v. közvetítőként bekerül(ve annak részeit, ill. őket térben, szellemileg stb. elválasztja egymástól)
A nemesség és földmives nép közé beékelődik az iparosok és kereskedők osztálya összes függelékeivel: a kézmivesekkel, hajósokkal, szerencsehajhász kalandosokkal
(1899 Nagy képes világtörténet)
Az iskolának van is jelentősége ott, ahol magyar többség közé beékelődött egy nemzetiségi kisebbség
(1917 Bíró Lajos)
Sebők Laci beékelődött a két nő közé, hol az egyikre pillantott, hol a másikra
(1963 Mándy Iván)
A csehek és lengyelek szerint a magyarság beékelődött a Nagymorva Birodalomba, és elválasztotta az északi és nyugati szlávokat a déliektől
(1996 Magyar Hírlap)
[a nagyfülű naphal nőstényt utánzó hímje] nyereségre csak akkor tehet szert, ha sikerül egy ivarérett nőstény és egy territoriális hím közé párzás közben beékelődnie, mintha nőstény lenne
(1998 Természet Világa)
A kapitalizmus korában a termelő és a fogyasztó közé egyre többen ékelődtek be
(2000 Magyar néprajz)
3. (Kat v. Tört is)
〈támadó katonai alakulat〉 az ellenség védelmébe (szűk területen) behatol
[1717-ben] kritikussá vált a helyzet a császáriakra nézve a középen is, mert a Starhemberg- és Harrach-csoportok között támadt hézagba mindig nagyobb és erősebb ellenséges [török] csapatrészek ékelődtek be
(1941 Bánlaky József)
A repülők után jöttek a harckocsik, ezek beékelődtek a védelembe, elvágták a parancsnoki harcálláspontokat a csapatoktól
(1963 Népszabadság febr. 2.)
[1944-ben] Normandiában az amerikaiak mintegy 70 ezer fővel, a kanadai-brit csapatok pedig mintegy 85 ezer fővel beékelődtek az „atlanti falba”, a rendkívül alaposan kiépített német védvonalba
(1997 Nagy László³)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások