beíratás fn 4A

1. ’a beírat igével kifejezett cselekvés’ ❖ A tíz bíró egyhangúlag méltónak ítélte a verset a krónikába beíratásra, s engedelmet adott lemásolására is (1871 Jókai Mór CD18).

2. (kissé rég) ’az a (hivatalos) eljárás, amelynek során vmely listára, könyvbe nyilvántartás, előjegyzés stb. céljából (a nevét bejegyezve) felvesznek vkit v. vmit’ ❖ minden bé-iratás közkereseti Just foglal magában (1799 Nánásy Benjámin C3300, 23) | [a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók gyűlésén] résztvenni kivánó tagok […] az […] orvoskar épülete egyik földszinti teremében, szükséges beiratás és veendő napirend végett, magokat hozzánk személyesen megalázni szíveskedjenek (1841 Pesti Hírlap CD61) | „[…] én már a múlt héten beírtam barátod nevét a fekete könyvbe és most egy keresztet teszek a neve mellé, ami azt jelenti, hogy a titkok is nála vannak.” – De hiszen te még csak ma mondtad el nekem a titkokat! … Hát hogyan lehetett meg a beíratás már előbb?! (1912 Ambrus Zoltán CD10).

2a. (Isk) ’az a hivatalos eljárás, amelynek során vmely tanintézmény tanulói névjegyzékébe, nyilvántartásába bejegyeznek, felvesznek vkit’ ❖ A jövő iskolai évre a beiratások f. évi sept. 14-kén, a tanitási leczkék 21-kén kezdetnek meg (1846 Hetilap CD61) | a felgimnáziumban 15 p. f. volt egy iskolaévre a tandíj. Fizetni kellett ezenkívül a beiratásért, könyvtárhasználatért, fűtésért, a testnevelési, nyelvi és zenei oktatásért (1968 Emresz Károly CD52) | A XIII. kerületben jelenleg 17 óvoda 3 ezer 285 férőhellyel rendelkezik, az idei beíratáson azonban nem jelentkeztek 3 ezer 200-nál többen (1995 Magyar Hírlap CD09).

2b. (rég) ’az a hivatalos eljárás, amelynek során vmely testület nyilvántartásába tagként bejegyeznek, felvesznek vkit’ ❖ a’ katonaságra való bé-iratásra jelentenek-meg (1789 Magyar Kurír C0315, 711) | Minden tag, beiratása alkalmával az alapszabályok egy példányát ingyen kapja (1868 A magyar munkásmozgalom története C4917, 70).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

beíratás főnév 4A
1.
a beírat igével kifejezett cselekvés
A tíz bíró egyhangúlag méltónak ítélte a verset a krónikába beíratásra, s engedelmet adott lemásolására is
(1871 Jókai Mór)
2. (kissé rég)
az a (hivatalos) eljárás, amelynek során vmely listára, könyvbe nyilvántartás, előjegyzés stb. céljából (a nevét bejegyezve) felvesznek vkit v. vmit
minden bé-iratás közkereseti Just foglal magában
(1799 Nánásy Benjámin)
[a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók gyűlésén] résztvenni kivánó tagok […] az […] orvoskar épülete egyik földszinti teremében, szükséges beiratás és veendő napirend végett, magokat hozzánk személyesen megalázni szíveskedjenek
(1841 Pesti Hírlap)
[…] én már a múlt héten beírtam barátod nevét a fekete könyvbe és most egy keresztet teszek a neve mellé, ami azt jelenti, hogy a titkok is nála vannak.” – De hiszen te még csak ma mondtad el nekem a titkokat! … Hát hogyan lehetett meg a beíratás már előbb?!
(1912 Ambrus Zoltán)
2a. (Isk)
az a hivatalos eljárás, amelynek során vmely tanintézmény tanulói névjegyzékébe, nyilvántartásába bejegyeznek, felvesznek vkit
A jövő iskolai évre a beiratások f.folyó évi sept.szeptember 14-kén, a tanitási leczkék 21-kén kezdetnek meg
(1846 Hetilap)
a felgimnáziumban 15 p. f.pengő forint volt egy iskolaévre a tandíj. Fizetni kellett ezenkívül a beiratásért, könyvtárhasználatért, fűtésért, a testnevelési, nyelvi és zenei oktatásért
(1968 Emresz Károly)
A XIII. kerületben jelenleg 17 óvoda 3 ezer 285 férőhellyel rendelkezik, az idei beíratáson azonban nem jelentkeztek 3 ezer 200-nál többen
(1995 Magyar Hírlap)
2b. (rég)
az a hivatalos eljárás, amelynek során vmely testület nyilvántartásába tagként bejegyeznek, felvesznek vkit
a’ katonaságra való bé-iratásra jelentenek-meg
(1789 Magyar Kurír)
Minden tag, beiratása alkalmával az alapszabályok egy példányát ingyen kapja
(1868 A magyar munkásmozgalom története)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások