bejárás fn 4A

1. ’a bejár igével kifejezett cselekvés’ ❖ Omiberon’ fél-szigetinek bé-járásában foglalatoskodom (1795 Bécsi Magyar Merkurius C0344, 939).

1a. (átv is) ’az a jog v. lehetőség, hogy vki rendszeresen bemehet vhova v. vkihez’ ❖ nékem oda mindég szabad bejárásom volt (1793 Csokonai Vitéz Mihály C1325, 662) | Az volt a czélja, hogy ő az ő kocsmáját nevezetességgé teszi. Ott csak jókedvü embernek volt bejárása (1888 Szabó Endre C3766, 11) | nekem éjjel-nappal szabad a bejárás a fejedelemhez (1922 Móricz Zsigmond 9462003, 178) | az Isten felé nyitott szívbe természetes a bejárás az ember számára is (1963 Pilinszky János 9531174, 218).

2. (hiv) ’vminek az ellenőrzése céljából végrehajtott hivatalos (helyszíni) vizsgálat’ ❖ Darányi földmivelésügyi miniszter utasitotta az ampelológiai intézet igazgatóságát, hogy a pusztitás okát helyszini bejárással állapitsa meg (1908 Budapesti Hírlap nov. 8. C4696, 19) | miután az eredetileg jan. 25-re kitűzött bejárást […] el kellett halasztani – máj. 4-én kelt határozatában a tanács elrendelte még kivizsgálni, szakszerűen […] folytatja-e a bérlő a bányászatot (1957 Faller Jenő CD52).

2a. (hiv) ’vmely közhasználatú létesítmény tervének megvalósíthatóságát a helyszínen megítélő vizsgálat’ ❖ a nyugati pályaudvaron levő mühelyek kihelyezésére vonatkozó közigazgatási bejárás augusztus 3-dikán […] lesz. A bejárás vezetésével a miniszter a hajós- és vasutfelügyelőséget bizta meg (1900 Budapesti Napló júl. 27. C5243, 8) | A tervezett utvonal közigazgatási bejárása csütörtökön történt meg és azon az érdekelt szervek képviselői vettek részt (1939 Esti Újság 2124001, 6) | A napokban tartott bejáráson a szakemberek az A variáns mellett voksoltak (1995 Magyar Hírlap CD09).

2b. (hiv) ’új útnak v. egyéb közhasználatú létesítménynek a (használatba vételt megelőző) műszaki v. hatósági vizsgálata’ ❖ Az állomáson nagyszerü villás reggeli várt az érkező [vasúti] mérnökökre, a hivatalos bejárást végrehajtó bizottságra (1896 Bedőházi János C0898, 168) | az üzleti feltételek a vágányok használatba vételének engedélyezhetése céljából mindig megtartani szokott műtanrendőri [= szakhatósági] bejárás alkalmával állapíttatnak meg (1914 RévaiNagyLex. C5706, 622) | [a krajnai szerbekkel] történő megegyezés nélkül a csőszakasz felülvizsgálatát, úgynevezett „bejárását” sem lehetett volna elvégezni (1995 Magyar Hírlap CD09).

3. (rég) ’vminek az a nyílása, kül. ajtó, kapu, amelyen át oda be lehet jutni; bejárat²’ ❖ Robinzon arról gondolkodott, mint kéne […] egygy alkalmatos bêjárást a palotához tsinálni (1787 Gelei József ford.–Campe C1870, 387) | Porvár megyeházának közép kapuján kivül, a’ négyszög épület két oldalán, még két bejárása van (1845 Eötvös József C1583, 7) | e lakásban egy csinosan butorozott szoba kiadó, külön bejárással (1881 Csiky Gergely C1308, 7) | A keményfából, kőből, sziklából épített váron sehol sem látszott nyoma ajtónak, ablaknak. […] Valami föld alatti bejárást kellett felfedezni (1910 Krúdy Gyula CD54).

3a. (rég) ’vmihez vezető út’ ❖ más fell tsinál magának Bé-járást az öszve-hordott Gabonához (1796 Takács Ádám ford.–Scriver C4081, 87) | A felső [mészégető] kemencéktől kanyarog azután alá egy keskeny hegyi út az erdő felé, egyetlen szekér számára való: ez az egyedüli bejárás az országútról a faluba (1897 Jókai Mór CD18).

ÖU: fő~.

Sz: bejárási.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

bejárás főnév 4A
1.
a bejár igével kifejezett cselekvés
Omiberon’ fél-szigetinek bé-járásában foglalatoskodom
(1795 Bécsi Magyar Merkurius)
1a. (átv is)
az a jog v. lehetőség, hogy vki rendszeresen bemehet vhova v. vkihez
nékem oda mindég szabad bejárásom volt
(1793 Csokonai Vitéz Mihály)
Az volt a czélja, hogy ő az ő kocsmáját nevezetességgé teszi. Ott csak jókedvü embernek volt bejárása
(1888 Szabó Endre)
nekem éjjel-nappal szabad a bejárás a fejedelemhez
(1922 Móricz Zsigmond)
az Isten felé nyitott szívbe természetes a bejárás az ember számára is
(1963 Pilinszky János)
2. (hiv)
vminek az ellenőrzése céljából végrehajtott hivatalos (helyszíni) vizsgálat
Darányi földmivelésügyi miniszter utasitotta az ampelológiai intézet igazgatóságát, hogy a pusztitás okát helyszini bejárással állapitsa meg
(1908 Budapesti Hírlap nov. 8.)
miután az eredetileg jan.január 25-re kitűzött bejárást […] el kellett halasztani – máj.május 4-én kelt határozatában a tanács elrendelte még kivizsgálni, szakszerűen […] folytatja-e a bérlő a bányászatot
(1957 Faller Jenő)
2a. (hiv)
vmely közhasználatú létesítmény tervének megvalósíthatóságát a helyszínen megítélő vizsgálat
a nyugati pályaudvaron levő mühelyek kihelyezésére vonatkozó közigazgatási bejárás augusztus 3-dikán […] lesz. A bejárás vezetésével a miniszter a hajós- és vasutfelügyelőséget bizta meg
(1900 Budapesti Napló júl. 27.)
A tervezett utvonal közigazgatási bejárása csütörtökön történt meg és azon az érdekelt szervek képviselői vettek részt
(1939 Esti Újság)
A napokban tartott bejáráson a szakemberek az A variáns mellett voksoltak
(1995 Magyar Hírlap)
2b. (hiv)
új útnak v. egyéb közhasználatú létesítménynek a (használatba vételt megelőző) műszaki v. hatósági vizsgálata
Az állomáson nagyszerü villás reggeli várt az érkező [vasúti] mérnökökre, a hivatalos bejárást végrehajtó bizottságra
(1896 Bedőházi János)
az üzleti feltételek a vágányok használatba vételének engedélyezhetése céljából mindig megtartani szokott műtanrendőri [= szakhatósági] bejárás alkalmával állapíttatnak meg
(1914 RévaiNagyLex.)
[a krajnai szerbekkel] történő megegyezés nélkül a csőszakasz felülvizsgálatát, úgynevezett „bejárását” sem lehetett volna elvégezni
(1995 Magyar Hírlap)
3. (rég)
vminek az a nyílása, kül. ajtó, kapu, amelyen át oda be lehet jutni; bejárat²
Robinzon arról gondolkodott, mint kéne […] egygy alkalmatos bêjárást a palotához tsinálni
(1787 Gelei József ford.Campe)
Porvár megyeházának közép kapuján kivül, a’ négyszög épület két oldalán, még két bejárása van
(1845 Eötvös József)
e lakásban egy csinosan butorozott szoba kiadó, külön bejárással
(1881 Csiky Gergely)
A keményfából, kőből, sziklából épített váron sehol sem látszott nyoma ajtónak, ablaknak. […] Valami föld alatti bejárást kellett felfedezni
(1910 Krúdy Gyula)
3a. (rég)
vmihez vezető út
más fell tsinál magának Bé-járást az öszve-hordott Gabonához
(1796 Takács Ádám ford.Scriver)
A felső [mészégető] kemencéktől kanyarog azután alá egy keskeny hegyi út az erdő felé, egyetlen szekér számára való: ez az egyedüli bejárás az országútról a faluba
(1897 Jókai Mór)
ÖU: főbejárás
Sz: bejárási
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások