bekényszerít ts ige 4b4

1. (átv is) ’〈embert v. állatot〉 vhova bemenni kényszerít’ ❖ itt nincs jég és hó, mely megsanyargatja [a méneseket és gulyákat] és bekényszeríti az akolba (1883 Lidérc naptár C0259, 88) | bekényszerítik a bolondok házába (1897 Bayer József C0893, 187) | [a gettókba] bekényszerítették a zsidókat (1998 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’〈vmely szervezetbe〉 belépni kényszerít’ ❖ 1765. a határőrség szervezésével a régi magyar községek egy része is bekényszeríttetvén a Nagyszeben mellől Orlátról vezetett oláh határőrezred kötelékébe (1895 PallasLex. CD02) | a parasztokat erőszakkal be lehessen kényszeríteni a Kommunista Pártba (1947 Képes Szabad Föld márc. 30. C0229, 2) | a céhek fennállása alatti időben az ún. kontárok, céhen kívül dolgozó mesterek száma nem nagy, illetve azokat többnyire bekényszerítették valamelyik területileg illetékes céhbe (1991 Magyar néprajz CD47).

2. ’〈vmely helyzetbe, állapotba〉 kényszerít vkit’ ❖ Ki a’ gonoszságot süllyeszteni, ’s a’ religiót, morált, ’s polgári törvényeket ellenségeiken megboszúlni tevé czéljául, annak a’ bűnt meztelen utálatosságában kell fellepleznie és colosszi nagyságában az emberség’ szemei elé állítni, – neki ön magának által kell bolygani annak éjjeli labyrinthjait, olly érzésekbe magát bekényszerítni tudnia, mellyeknek természet ellen lévőségök alatt lelke borzadoz (1842 Toldy Ferenc ford.–Schiller C5776, 6) | A fizikai és ideg meghatározottságba bekényszerített képzelet elszakad gyökereitől s ezentúl már könnyűszerrel azonosul az élet jelenségekkel (1923 Kuncz Aladár CD10) | a parlamenti képviselők egy frakcióját az ombudsman szerepébe akarjuk bekényszeríteni (1998 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

bekényszerít tárgyas ige 4b4
1. (átv is)
〈embert v. állatot〉 vhova bemenni kényszerít
itt nincs jég és hó, mely megsanyargatja [a méneseket és gulyákat] és bekényszeríti az akolba
(1883 Lidérc naptár)
bekényszerítik a bolondok házába
(1897 Bayer József)
[a gettókba] bekényszerítették a zsidókat
(1998 Magyar Hírlap)
1a.
〈vmely szervezetbe〉 belépni kényszerít
1765. a határőrség szervezésével a régi magyar községek egy része is bekényszeríttetvén a Nagyszeben mellől Orlátról vezetett oláh határőrezred kötelékébe
(1895 PallasLex.)
a parasztokat erőszakkal be lehessen kényszeríteni a Kommunista Pártba
(1947 Képes Szabad Föld márc. 30.)
a céhek fennállása alatti időben az ún.úgynevezett kontárok, céhen kívül dolgozó mesterek száma nem nagy, illetve azokat többnyire bekényszerítették valamelyik területileg illetékes céhbe
(1991 Magyar néprajz)
2.
〈vmely helyzetbe, állapotba〉 kényszerít vkit
Ki a’ gonoszságot süllyeszteni, ’s a’ religiót, morált, ’s polgári törvényeket ellenségeiken megboszúlni tevé czéljául, annak a’ bűnt meztelen utálatosságában kell fellepleznie és colosszi nagyságában az emberség’ szemei elé állítni, – neki ön magának által kell bolygani annak éjjeli labyrinthjait, olly érzésekbe magát bekényszerítni tudnia, mellyeknek természet ellen lévőségök alatt lelke borzadoz
(1842 Toldy Ferenc ford.Schiller)
A fizikai és ideg meghatározottságba bekényszerített képzelet elszakad gyökereitől s ezentúl már könnyűszerrel azonosul az élet jelenségekkel
(1923 Kuncz Aladár)
a parlamenti képviselők egy frakcióját az ombudsman szerepébe akarjuk bekényszeríteni
(1998 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások