bekér ts ige 1b6

1. ’vkit kér, hogy vhova v. vkihez menjen be’ ❖ Ez kérte-be a’ Jesuitákat Brasileából (1801 Molnár János C0303, 40) | A cselédnek megparancsolta, hogy kérje be hozzá a feleségét (1899 Bársony István C0834, 171) | a következő ülésre bekérték a bírákat (1994 Magyar Hírlap CD09) | [Az orvosprofesszor egyetemi] előadására bekért egy-egy beteget, a plénum előtt kikérdezte, megvizsgálta, és fel is állította a diagnózist (1998 Magyar Hírlap CD09).

2. (rég) ’támogatót, pártfogót kérve számára beajánl vkit vkihez v. vhova’ ❖ Majmonomhoz már fiúl be-kértelek (1815 Pálóczi Horváth Ádám C2124, 50) | bátorságot vett magának, arra kérni az Urat, hogy […] fiját […] az Úr’ gondviselésébe bekérje (1821 Életpéldázó regék ford. C2030, 5) | A szegény apa kis lányát bekérte […] egy özvegy asszonyhoz, kinek gyermeke épen nem vala (1848 Népdalok és mondák C2983, 257).

3. ’kéri, hogy vigyenek be neki vmit’ ❖ nem fogok pirulni, Mert híven számolok, ha kardomat Bekéri Isten égi zsámolyára (1843 Madách Imre 8284003, 382) | Bekérte a reggeli postát, s a munkát, amit máskor az egész délelőttre szétnyújtott, most sietve elvégezte (1958 Lengyel József 9395007, 170) | Visszaküldött fr. szótárt valószínűleg be fogom kérni [ti. a börtönbe] (1972 Bor Ambrus 9067001, 183).

3a. ’〈illetékes szerv v. személy vmely iratot〉 betekintésre v. ellenőrzésre magához kér’ ❖ ő mindjárt be kérte az adós levelet (1819 Pálóczi Horváth Ádám C2569, 348) | A biróság bekérte az összes pénzügyi adatokat (1898 Thallóczy Lajos C4124, 129) | szakvéleményt kér be (1902 Hazánk 2107001, 2) | bármilyen hivatalos jellegü iratot bekérhet (1949 Füzéry Lajos et al. C5267, 186) | bekérte az életrajzomat (1999 Figyelő CD2601).

Vö. CzF.; ÉKsz.; SzT. ~, bekéretik; ÚMTsz.

bekér tárgyas ige 1b6
1.
vkit kér, hogy vhova v. vkihez menjen be
Ez kérte-be a’ Jesuitákat Brasileából
(1801 Molnár János)
A cselédnek megparancsolta, hogy kérje be hozzá a feleségét
(1899 Bársony István)
a következő ülésre bekérték a bírákat
(1994 Magyar Hírlap)
[Az orvosprofesszor egyetemi] előadására bekért egy-egy beteget, a plénum előtt kikérdezte, megvizsgálta, és fel is állította a diagnózist
(1998 Magyar Hírlap)
2. (rég)
támogatót, pártfogót kérve számára beajánl vkit vkihez v. vhova
Majmonomhoz már fiúl be-kértelek
(1815 Pálóczi Horváth Ádám)
bátorságot vett magának, arra kérni az Urat, hogy […] fiját […] az Úr’ gondviselésébe bekérje
(1821 Életpéldázó regék ford.)
A szegény apa kis lányát bekérte […] egy özvegy asszonyhoz, kinek gyermeke épen nem vala
(1848 Népdalok és mondák)
3.
kéri, hogy vigyenek be neki vmit
nem fogok pirulni, Mert híven számolok, ha kardomat Bekéri Isten égi zsámolyára
(1843 Madách Imre)
Bekérte a reggeli postát, s a munkát, amit máskor az egész délelőttre szétnyújtott, most sietve elvégezte
(1958 Lengyel József)
Visszaküldött fr.francia szótárt valószínűleg be fogom kérni [ti. a börtönbe]
(1972 Bor Ambrus)
3a.
〈illetékes szerv v. személy vmely iratot〉 betekintésre v. ellenőrzésre magához kér
ő mindjárt be kérte az adós levelet
(1819 Pálóczi Horváth Ádám)
A biróság bekérte az összes pénzügyi adatokat
(1898 Thallóczy Lajos)
szakvéleményt kér be
(1902 Hazánk)
bármilyen hivatalos jellegü iratot bekérhet
(1949 Füzéry Lajos et al.)
bekérte az életrajzomat
(1999 Figyelő)
Vö. CzF.; ÉKsz.; SzT. ~, bekéretik; ÚMTsz.

Beállítások