bekerül ige 1c1

1. tn (kissé rég)(vmin keresztül, vmely irányból) bemegy v. bejön, bejut vhova vki’ ❖ [Az ember] más ajton [!] az Orvoshoz bé-kerül (1793 Mátyus István C3072, 470) | a szomszéd földszinti házból kell a teátrumba bekerülni (1872 Jókai Mór CD18) | Kerüljön be, bácsi, a mi hajlékunkba, Mert a szegényeknek mindig tárva, nyitva (1892 Rozgonyi György 8399001, 15) | Maga sem tudta, hogy került be az alacsony szobába (1920 Móricz Zsigmond 9462009, 40) | A Betyárba [ti. az ilyen nevű kávéházba] persze a hátulsó ajtón kerültek be (1933 Krúdy Gyula CD54) | Otthonosan mozgott a szobában, kétség sem férhetett hozzá, hogy alkalmazott, s nem csak úgy az utcáról került be (1981 Grendel Lajos 1060002, 113).

2. tn ’vminek a belsejébe v. központi(nak tekintett) helyre, ill. vkik közé kerül (lakni v. dolgozni) vki’ ❖ ’S az élet tömkelegébe Bekerül [az iú] (1846 Herczeg Viktor C2076, 58) | vidékről bekerült falusiak (1876 Ágai Adolf C0546, 28) | Bizonyára egyes magyarok is bekerültek tótok, rutének, oláhok, horvátok közé (1939 Magyar művelődéstörténet CD43) | Arról viszont egyetlen történet sem szólt, hogy az orbópusztai uradalom cselédei közül valaha valaki is bekerült volna a faluba (2000 Magyar néprajz CD47).

3. tn ’〈intézménybe, közösségbe, helyzetbe stb.〉 kényszerítő körülmény, véletlen folytán v. teljesítmény, érdem alapján (mások közreműködésével) jut, kerül vki’ ❖  (férfiségére, és katonai termetére tekintve) akár-min Kis-aszszonnak kegyességébe bé-kerlhetne (1803 Dugonics András C1474, 200) | Nemsokára Jókai kiszabadulása után Pompéri János került be [a börtönbe] (1876 Táncsics Mihály 8463018, 326) | [A fiatalember a hadifogságban] bekerült egy kis cipészműhelybe és az orosz nyelvvel együtt kitanulta a cipészetet is (1943 Füsi József 9160001, 116) | ha egy civil bekerül katonáékhoz, az olyan magatehetetlen, mint egy kis gyerek (1956 Gergely Mihály 2005073, 695) | Az orvosegyetemre pályázók […] 63%-a kerül be az egyetemre (1975 Tömböl Teréz et al. 2056009, 94) | mindenki szeretné, ha cége bekerülne a legnagyobb kétszáz vállalkozás közé (1998 Top200 CD2602).

4. ts (/nyj) ’〈vmely területet〉 bejár, végigjár, ill. megkerül, körbejár vmit’ ❖ Bé-kerltem Udvarhely és Maros-Székeknek tartományait (1780 Magyar Hírmondó C0268, 766) | Uraniának-is kell 64 esztend, mig a’ napot bé-kerli (1789 Bécsi Magyar Múzsa C0351, 57) | Eji [!] setétségben bekerűltem ezerszer az erdőt (1845 Homonnay Imre C5227, 31) | Naponként bekerűlöm a két várost (1852 Losonci Főnix C2930, 78) | Béikerülli a falut (1940–1942 Kalotaszegi népmesék C5400, 275).

4a. (rég) ’körülfog, határol, szegélyez vmit vmi’ ❖ hol a’ Patak a’ Sánczot be kerli (1806 Nagy János² ford.–Vergilius C3282, 70).

4b. (rég) ’〈ellenséget〉 bekerít’ ❖ És ezek itt az előcsapatot bekerülni siettek (1823–1824 Vörösmarty Mihály C4534, 137).

5. tn ’〈vmely benti helyre〉 úgy jut vmi, hogy beteszik, beviszik abba’ ❖  néki magának-is vóltanak a’ Tokaji Szl-Hegyrl bé-kerlt […] szl szemei (1795 Weszprémi István C4555, 120) | tavaszszal a méhkas szépen békerűlt a Juliska virágos kertjébe (1884 Jakab Ödön C2198, 54) | fafűtéses kályhák kerülnek be a műhelyekbe (1947 Szabad Nép okt. 12. C1539, 1) | csak válogatott, igényes bútordarab és szép tárgy került be a házba (1998 Lakáskultúra CD39).

5a. ’〈szövegbe, könyvbe, gyűjteménybe stb.〉 belekerül vmi’ ❖ [Az adatgyűjtésbe] ez adatok Magyarország-Erdélynek összes községeiből kerültek be […] s dolgoztattak fel megyénkint (1873 Keleti Károly 8233005, 71) | figyelmeztetve kell óvnunk Földessyt, akitől Ady hátrahagyott verseinek kiadását várjuk, nehogy hasonlók [ti. hibák] oda is bekerüljenek (1920 Babits Mihály C0696, 233) | ez a törvény is diplomáciai tárgyalások és megegyezések folyományaképen került volna be törvénykönyvünkbe (1921 Bethlen István 9055002, 218) | [Sajnovics] lapp szavakkal csak olyan magyar szavakat vetett egybe, amelyek Szenczi Molnár Albert magyar–latin szótárába bekerültek (1973 Lakó György CD30) | Így kerül be ő [ti. Mátyás király] is a firenzei Luca Landucci egykorú híres naplójába mint magasztalt bibliofil (1983 Cs. Szabó László 9093002, 175) | az állam szó is a hollandok révén került be a nemzetközi jogi terminológiába (1996 Rácz Árpád CD17).

5b. (/ritk) ’〈pénz(összeg)(a kasszába) befolyik’ ❖ az utak jobbitgatására és épitésére-is idövel jó Summa bé-kerülhet (1777 Kovács Ferenc¹ ford.–Gautier¹ C2757, 148) | e czélra 400 forintnál több került be jószivü polgárink adakozásiból (1832 Jelenkor C0223, 185) | Az egyenes adók be is kerülnek nagy keservességgel (1877 Budapest 8674001, 4) | Volt olyan év, amikor a várt 140 000 font helyett mindössze 85 000 font került be az államkasszába (2000 Hahner Péter CD17).

6. tn ’terjedve behatol, bejut vhova vmi’ ❖ Alig képzelhető azonban, hogy az akkoriban alkalmazott felszíni aknákba a víz be ne kerűlt volna (1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | A szagok mindig erősen hatottak rám s most az idegen nyomorúság, piszkosság is a szagokban került be a tudatomba (1927 Kassák Lajos 9314008, 21) | a sebbe bekerülhetnek a spórák, és a kórokozó ott elszaporodik (1986 Az emberi test 1114005, 1278) | Racionális és mágikus elemek kerültek be a gyógyító gyakorlatba (2000 Kótyuk Erzsébet CD48).

7. tn (rég) ’〈időszak v. időjárás(i jelenség)〉 megérkezik, megjön’ ❖ a dér-is innét-tova majd bé-kerl (1782 Magyar Hírmondó C0270, 618) | a’ hadi mesterſégekre való jó nevelés, más egyéb tudományokkal eggyütt, el-tnt, mikor a’ tudatlanſágnak ſzázadjai bé-kerltek (1792 Mindenes Gyűjtemény 7457081, 160) | mikor a’ nagy hidegek akarnak kerűlni (1805 Pethe Ferenc 8364012, 109).

8. tn (rég) ’vmennyi pénzbe, ill. időbe kerül vmi’ ❖ Azt tartják róla, hogy 100,000 tallérba be kerlhetett (1807 Farkas Ferenc ford. C1694, 23) | alig került be huszonnégy órába. S Bécsből itthon voltam (1844–1847 Garay János C1818, 248).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. ~, bekerültet

bekerül ige 1c1
1. tárgyatlan (kissé rég)
(vmin keresztül, vmely irányból) bemegy v. bejön, bejut vhova vki
[Az ember] más ajton [!] az Orvoshoz bé-kerül
(1793 Mátyus István)
a szomszéd földszinti házból kell a teátrumba bekerülni
(1872 Jókai Mór)
Kerüljön be, bácsi, a mi hajlékunkba, Mert a szegényeknek mindig tárva, nyitva
(1892 Rozgonyi György)
Maga sem tudta, hogy került be az alacsony szobába
(1920 Móricz Zsigmond)
A Betyárba [ti. az ilyen nevű kávéházba] persze a hátulsó ajtón kerültek be
(1933 Krúdy Gyula)
Otthonosan mozgott a szobában, kétség sem férhetett hozzá, hogy alkalmazott, s nem csak úgy az utcáról került be
(1981 Grendel Lajos)
2. tárgyatlan
vminek a belsejébe v. központi(nak tekintett) helyre, ill. vkik közé kerül (lakni v. dolgozni) vki
’S az élet tömkelegébe Bekerül [az iú]
(1846 Herczeg Viktor)
vidékről bekerült falusiak
(1876 Ágai Adolf)
Bizonyára egyes magyarok is bekerültek tótok, rutének, oláhok, horvátok közé
(1939 Magyar művelődéstörténet)
Arról viszont egyetlen történet sem szólt, hogy az orbópusztai uradalom cselédei közül valaha valaki is bekerült volna a faluba
(2000 Magyar néprajz)
3. tárgyatlan
〈intézménybe, közösségbe, helyzetbe stb.〉 kényszerítő körülmény, véletlen folytán v. teljesítmény, érdem alapján (mások közreműködésével) jut, kerül vki
 (férfiségére, és katonai termetére tekintve) akár-min Kis-aszszonnak kegyességébe bé-kerlhetne
(1803 Dugonics András)
Nemsokára Jókai kiszabadulása után Pompéri János került be [a börtönbe]
(1876 Táncsics Mihály)
[A fiatalember a hadifogságban] bekerült egy kis cipészműhelybe és az orosz nyelvvel együtt kitanulta a cipészetet is
(1943 Füsi József)
ha egy civil bekerül katonáékhoz, az olyan magatehetetlen, mint egy kis gyerek
(1956 Gergely Mihály)
Az orvosegyetemre pályázók […] 63%-a kerül be az egyetemre
(1975 Tömböl Teréz et al.)
mindenki szeretné, ha cége bekerülne a legnagyobb kétszáz vállalkozás közé
(1998 Top200)
4. tárgyas (/nyj)
〈vmely területet〉 bejár, végigjár, ill. megkerül, körbejár vmit
Bé-kerltem Udvarhely és Maros-Székeknek tartományait
(1780 Magyar Hírmondó)
Uraniának-is kell 64 esztend, mig a’ napot bé-kerli
(1789 Bécsi Magyar Múzsa)
Eji [!] setétségben bekerűltem ezerszer az erdőt
(1845 Homonnay Imre)
Naponként bekerűlöm a két várost
(1852 Losonci Főnix)
Béikerülli a falut
(1940–1942 Kalotaszegi népmesék)
4a. (rég)
körülfog, határol, szegélyez vmit vmi
hol a’ Patak a’ Sánczot be kerli
(1806 Nagy János² ford.Vergilius)
4b. (rég)
〈ellenséget〉 bekerít
És ezek itt az előcsapatot bekerülni siettek
(1823–1824 Vörösmarty Mihály)
5. tárgyatlan
〈vmely benti helyre〉 úgy jut vmi, hogy beteszik, beviszik abba
 néki magának-is vóltanak a’ Tokaji Szl-Hegyrl bé-kerlt […] szl szemei
(1795 Weszprémi István)
tavaszszal a méhkas szépen békerűlt a Juliska virágos kertjébe
(1884 Jakab Ödön)
fafűtéses kályhák kerülnek be a műhelyekbe
(1947 Szabad Nép okt. 12.)
csak válogatott, igényes bútordarab és szép tárgy került be a házba
(1998 Lakáskultúra)
5a.
〈szövegbe, könyvbe, gyűjteménybe stb.〉 belekerül vmi
[Az adatgyűjtésbe] ez adatok Magyarország-Erdélynek összes községeiből kerültek be […] s dolgoztattak fel megyénkint
(1873 Keleti Károly)
figyelmeztetve kell óvnunk Földessyt, akitől Ady hátrahagyott verseinek kiadását várjuk, nehogy hasonlók [ti. hibák] oda is bekerüljenek
(1920 Babits Mihály)
ez a törvény is diplomáciai tárgyalások és megegyezések folyományaképen került volna be törvénykönyvünkbe
(1921 Bethlen István)
[Sajnovics] lapp szavakkal csak olyan magyar szavakat vetett egybe, amelyek Szenczi Molnár Albert magyar–latin szótárába bekerültek
(1973 Lakó György)
Így kerül be ő [ti. Mátyás király] is a firenzei Luca Landucci egykorú híres naplójába mint magasztalt bibliofil
(1983 Cs. Szabó László)
az állam szó is a hollandok révén került be a nemzetközi jogi terminológiába
(1996 Rácz Árpád)
5b. (/ritk)
〈pénz(összeg) (a kasszába) befolyik
az utak jobbitgatására és épitésére-is idövel jó Summa bé-kerülhet
(1777 Kovács Ferenc¹ ford.Gautier¹)
e czélra 400 forintnál több került be jószivü polgárink adakozásiból
(1832 Jelenkor)
Az egyenes adók be is kerülnek nagy keservességgel
(1877 Budapest)
Volt olyan év, amikor a várt 140 000 font helyett mindössze 85 000 font került be az államkasszába
(2000 Hahner Péter)
6. tárgyatlan
terjedve behatol, bejut vhova vmi
Alig képzelhető azonban, hogy az akkoriban alkalmazott felszíni aknákba a víz be ne kerűlt volna
(1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
A szagok mindig erősen hatottak rám s most az idegen nyomorúság, piszkosság is a szagokban került be a tudatomba
(1927 Kassák Lajos)
a sebbe bekerülhetnek a spórák, és a kórokozó ott elszaporodik
(1986 Az emberi test)
Racionális és mágikus elemek kerültek be a gyógyító gyakorlatba
(2000 Kótyuk Erzsébet)
7. tárgyatlan (rég)
〈időszak v. időjárás(i jelenség) megérkezik, megjön
a dér-is innét-tova majd bé-kerl
(1782 Magyar Hírmondó)
a’ hadi mesterſégekre való jó nevelés, más egyéb tudományokkal eggyütt, el-tnt, mikor a’ tudatlanſágnak ſzázadjai bé-kerltek
(1792 Mindenes Gyűjtemény)
mikor a’ nagy hidegek akarnak kerűlni
(1805 Pethe Ferenc)
8. tárgyatlan (rég)
vmennyi pénzbe, ill. időbe kerül vmi
Azt tartják róla, hogy 100,000 tallérba be kerlhetett
(1807 Farkas Ferenc ford.)
alig került be huszonnégy órába. S Bécsből itthon voltam
(1844–1847 Garay János)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. ~, bekerültet

Beállítások