belenéz tn ige 4b5

1. ’vmely üreges tárgy v. szerv belsejébe, ill. vízbe tekint’ ❖ a’ [méh]kasba belé nézhetnek (1782 Veszelszki Antal 7375005, 13) | bele néz a’ tiszta folyóba (1816 Horváth József Elek C2137, 27) | [Az úrnő] nem kijön hússzor egy délelőtt belenézni a tűzhelyen a fazekakba? (1867 Jókai Mór CD18) | [Bűbájos] belenézett a kemence szájába, amelyben a tűz lehamvadt (1927 Benedek Elek 1015001, 13) | [Kardics bácsi] némelyik fogán aranykarika van. Bizonyára az tartja a mellette levő műfogakat. Úgy érezte [a főügyész], mintha egy farkasnak a szájába nézne bele (1932 Móricz Zsigmond 9462011, 211) | [a főbérlő] mindig belenéz a szekrényünkbe, kikutat mindent (1994 Szántó Piroska 1166002, 15) | ha belenézünk egy bérház kukájába, a szemét túlnyomó része műanyagból áll (1997 Természet Világa CD50).

1a. ’〈optikai eszközbe, ill. eszközre〉 úgy néz, hogy a benne levő képet lássa’ ❖ Most éppen József néz bele nagy áhítatosan [a látcsőbe] (1853 Jókai Mór CD18) | Délben figyelmeztettek, hogy nézzek bele az intézet magas terrasszára állitott messzelátóba. Látni fogom a Hekaté angol páncélos hajót (1908 Rákosi Viktor 8387005, 149) | Bobojsza a hajó orrában állott, és távcsővel figyelte, hogy merre mennek. Andris […] kérte: engedjen belenézni a távcsőbe (1978 Török Sándor 1157002, 77) | Belenéztem a tükörbe, sápadt voltam, […] beesettek a szemeim (1982 Géczi János 1058001, 309).

1b. ’〈vmely fényforrás felé〉 irányítja a tekintetét’ ❖ a sas bátran bele néz a napba (1840 Sárosi Gyula C3706, 280) | Ne nézz bele a villámba, mikor a felhő széthasad (1858 Szendrey Júlia ford.–Andersen 8440015, 81) | Nyiri Mihály belenézett a lámpásba (1897 Kazár Emil C2513, 21) | Hodinkáné ül a kiürült mosókonyhában a hokedlin, néz bele a tűzbe, kisfia az ölében alszik (1947 Rónay György 9573129, 78) | A tér fölött egyetlen meztelen izzó, sápadt fénye fárasztó, belenézni pedig vakító (1989 Regős János 2046015, 41).

1c. ’〈szemre, arcra, tenyérre〉 figyelmesen ránéz, hogy vminek a jelét leolvashassa róla’ ❖ Mélyen belenéztem Fekete szemedbe (1846 Petőfi Sándor 8366309, 94) | Jávorka a tenyere után nyúlt Deliancsának, s belenézett. – Jaj, te drágalátos hercegasszony, neked nagy szerencse áll (1882 Jókai Mór CD18) | aki csak egyszer is belenézett a[z útszélen ülő öregember] szúrós fekete szemébe, az megismerhette benne a bujdosó táltost (1902 Herczeg Ferenc 9241011, 61) | A kislány belenézett anya arcába (1969 Mándy Iván 9420039, 553).

1d. ’〈vmely homályos, sötét helyre〉 merően néz’ ❖ Szemmeredve nézek bele Az éj setét kormába (1798 Kisfaludy Sándor 8243001, 72) | Belenézek a nagy éjszakába, Alszik a föld, maga árnyékába’ (1877 Arany János C0647, 211) | Elandalodva nézett bele a fasorok titokzatos, mély homályába (1906–1907 Mikszáth Kálmán C3117, 188).

2. ’〈vmely írott szövegbe, iratba, kül. könyvbe, újságba〉 futólag, felületesen beleolvas’ ❖ láték nála egygy könyvet […] bele nézék (1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.–Miller C0791, 139) | a’ Pergamenhez nyúlt, és … belé nézett (1817 Csery Péter ford. C1298, 26) | [a közgyűlés] mindennemű számadásokba tetszése szerint belé nézhessen (1843 Pesti Hírlap CD61) | Az öreg bíró belenéz az első aktába, s valósággal elsápadt (1901 Ady Endre C0535, 102) | Még arra sem volt időm, hogy elolvassak egy-két verset, belenézzek az újságba, vagy meghallgassam a rádiót (1961 Csoóri Sándor 9090070, 23) | belenéztem a marketing-költségvetési adatokba (2000 Figyelő CD2601).

2a. ’〈filmből, színházi előadásból, televízióműsorból〉 egy-egy részletet megnéz’ ❖ ha csak néha belenéztek volna [a Duna Televízión vetített filmekbe a véleményt nyilvánítók] (1994 Magyar Hírlap CD09) | [A színházigazgató] szerint a Merlin [Színház] nyitott, bárki jelentkezhet ötletekkel, ő pedig belenéz a próbákba s ennek alapján eldönti, vállalja-e az előadást (1995 Magyar Hírlap CD09) | A nők inkább a magyar nyelvű műholdas vagy kábeles adásokba szoktak belenézni (1995 Magyar Hírlap CD09).

2b. ’〈másnak a kezében levő kártyalapokba〉 belepillant, azokat egy gyors pillantással megnézi’ ❖ Pepi gróf bele se néz a kártyájába (1889 Szabó Endre C3770, 5) | [Lajos] belenézett még egyszer az első két kártyájába, hítt rá tiz forintot blindbe (1898 Móra István 8321001, 54) | egyetlenegy alkalmat sem mulasztottam el, hogy bele ne nézzek a partnereim lapjába (1939 Hunyady Sándor C4974, 87) | Osztottak, belenézett a lapjába (1979 Esterházy Péter 9129002, 319).

3. ’vmely szerkezet belsejébe, ill. vmely bonyolult szellemi v. lelki tartalom mélyére, összefüggéseibe vizsgálódva behatol’ ❖ Csaknem belenézett az egek titkába (1793–1796 Fazekas Mihály 8138040, 29) | nem szerették vólna, ha [Imre] belé nézett vólna dolgaikba (1818 Böszörményi Pál ford.–Schlez C1178, 267) | [A vádlottat] a rendőr nyaggatja, a vizsgálóbiró faggatja, az itélőbiró gunyolja, paczkáz vele, védelmét meg nem hallgatja, szivébe nem lát, bele nézni nem is akar (1909 Eötvös Károly 8127005, 62) | kinyitottam a motorházat és belenéztem (1937 Zsigray Julianna 9804001, 98) | Nem kívánhatom a miniszter úrtól, hogy a miniszterelnök úr gondolatvilágába belenézzen, szándékait ismerje (1995 Országgyűlési Napló CD62).

J: benéz.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

belenéz tárgyatlan ige 4b5
1.
vmely üreges tárgy v. szerv belsejébe, ill. vízbe tekint
a’ [méh]kasba belé nézhetnek
(1782 Veszelszki Antal)
bele néz a’ tiszta folyóba
(1816 Horváth József Elek)
[Az úrnő] nem kijön hússzor egy délelőtt belenézni a tűzhelyen a fazekakba?
(1867 Jókai Mór)
[Bűbájos] belenézett a kemence szájába, amelyben a tűz lehamvadt
(1927 Benedek Elek)
[Kardics bácsi] némelyik fogán aranykarika van. Bizonyára az tartja a mellette levő műfogakat. Úgy érezte [a főügyész], mintha egy farkasnak a szájába nézne bele
(1932 Móricz Zsigmond)
[a főbérlő] mindig belenéz a szekrényünkbe, kikutat mindent
(1994 Szántó Piroska)
ha belenézünk egy bérház kukájába, a szemét túlnyomó része műanyagból áll
(1997 Természet Világa)
1a.
〈optikai eszközbe, ill. eszközre〉 úgy néz, hogy a benne levő képet lássa
Most éppen József néz bele nagy áhítatosan [a látcsőbe]
(1853 Jókai Mór)
Délben figyelmeztettek, hogy nézzek bele az intézet magas terrasszára állitott messzelátóba. Látni fogom a Hekaté angol páncélos hajót
(1908 Rákosi Viktor)
Bobojsza a hajó orrában állott, és távcsővel figyelte, hogy merre mennek. Andris […] kérte: engedjen belenézni a távcsőbe
(1978 Török Sándor)
Belenéztem a tükörbe, sápadt voltam, […] beesettek a szemeim
(1982 Géczi János)
1b.
〈vmely fényforrás felé〉 irányítja a tekintetét
a sas bátran bele néz a napba
(1840 Sárosi Gyula)
Ne nézz bele a villámba, mikor a felhő széthasad
(1858 Szendrey Júlia ford.Andersen)
Nyiri Mihály belenézett a lámpásba
(1897 Kazár Emil)
Hodinkáné ül a kiürült mosókonyhában a hokedlin, néz bele a tűzbe, kisfia az ölében alszik
(1947 Rónay György)
A tér fölött egyetlen meztelen izzó, sápadt fénye fárasztó, belenézni pedig vakító
(1989 Regős János)
1c.
〈szemre, arcra, tenyérre〉 figyelmesen ránéz, hogy vminek a jelét leolvashassa róla
Mélyen belenéztem Fekete szemedbe
(1846 Petőfi Sándor)
Jávorka a tenyere után nyúlt Deliancsának, s belenézett. – Jaj, te drágalátos hercegasszony, neked nagy szerencse áll
(1882 Jókai Mór)
aki csak egyszer is belenézett a[z útszélen ülő öregember] szúrós fekete szemébe, az megismerhette benne a bujdosó táltost
(1902 Herczeg Ferenc)
A kislány belenézett anya arcába
(1969 Mándy Iván)
1d.
〈vmely homályos, sötét helyre〉 merően néz
Szemmeredve nézek bele Az éj setét kormába
(1798 Kisfaludy Sándor)
Belenézek a nagy éjszakába, Alszik a föld, maga árnyékába’
(1877 Arany János)
Elandalodva nézett bele a fasorok titokzatos, mély homályába
(1906–1907 Mikszáth Kálmán)
2.
〈vmely írott szövegbe, iratba, kül. könyvbe, újságba〉 futólag, felületesen beleolvas
láték nála egygy könyvet […] bele nézék
(1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.Miller)
a’ Pergamenhez nyúlt, és … belé nézett
(1817 Csery Péter ford.)
[a közgyűlés] mindennemű számadásokba tetszése szerint belé nézhessen
(1843 Pesti Hírlap)
Az öreg bíró belenéz az első aktába, s valósággal elsápadt
(1901 Ady Endre)
Még arra sem volt időm, hogy elolvassak egy-két verset, belenézzek az újságba, vagy meghallgassam a rádiót
(1961 Csoóri Sándor)
belenéztem a marketing-költségvetési adatokba
(2000 Figyelő)
2a.
〈filmből, színházi előadásból, televízióműsorból〉 egy-egy részletet megnéz
ha csak néha belenéztek volna [a Duna Televízión vetített filmekbe a véleményt nyilvánítók]
(1994 Magyar Hírlap)
[A színházigazgató] szerint a Merlin [Színház] nyitott, bárki jelentkezhet ötletekkel, ő pedig belenéz a próbákba s ennek alapján eldönti, vállalja-e az előadást
(1995 Magyar Hírlap)
A nők inkább a magyar nyelvű műholdas vagy kábeles adásokba szoktak belenézni
(1995 Magyar Hírlap)
2b.
〈másnak a kezében levő kártyalapokba〉 belepillant, azokat egy gyors pillantással megnézi
Pepi gróf bele se néz a kártyájába
(1889 Szabó Endre)
[Lajos] belenézett még egyszer az első két kártyájába, hítt rá tiz forintot blindbe
(1898 Móra István)
egyetlenegy alkalmat sem mulasztottam el, hogy bele ne nézzek a partnereim lapjába
(1939 Hunyady Sándor)
Osztottak, belenézett a lapjába
(1979 Esterházy Péter)
3.
vmely szerkezet belsejébe, ill. vmely bonyolult szellemi v. lelki tartalom mélyére, összefüggéseibe vizsgálódva behatol
Csaknem belenézett az egek titkába
(1793–1796 Fazekas Mihály)
nem szerették vólna, ha [Imre] belé nézett vólna dolgaikba
(1818 Böszörményi Pál ford.Schlez)
[A vádlottat] a rendőr nyaggatja, a vizsgálóbiró faggatja, az itélőbiró gunyolja, paczkáz vele, védelmét meg nem hallgatja, szivébe nem lát, bele nézni nem is akar
(1909 Eötvös Károly)
kinyitottam a motorházat és belenéztem
(1937 Zsigray Julianna)
Nem kívánhatom a miniszter úrtól, hogy a miniszterelnök úr gondolatvilágába belenézzen, szándékait ismerje
(1995 Országgyűlési Napló)
J: benéz
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások