belsőképpen hsz 0

1. (rég) ’vmely dolognak, tárgynak, anyagnak a belsejét, belső tartalmát, világát tekintve’ ❖ Ez a’ Templom belsöképpen G. Teleki Jo’sef Ur  Excellja bökezüsége által renováltatott (1796 Teleki Domokos¹ 7344004, 98) | Megesvén a’ mázolás, a’ portzellán edények borítékokban ismét az égető kementzékbe tétetnek, és lassan lassan nevekedő tűz által mind addig égettetnek, míg azok üveg nemű, félátláttzós massává nem válnak; és míg a’ máz egészszen el nem olvad ’s belsőképen azokkal magát nem egyesíti (1818 Mokry Benjámin ford.–Möller² 8315011, 156).

2. (rég) ’〈kül. gyógyításban:〉 szájon át bevéve, belső használatban’ ❖ Belsöképen ártalmas ezen magokkal élni (1775 Csapó József 7062001, 24) | belsőképen egy kevés káfort [= kámfort] szeszes folyadékban, fahéjport és kínát [= kinint] – mind gyakran, de csekély adagban, – a hasfolyás ellen czélszerüen erősitő táplálat (1847 Schöpf-Merei Ágoston 8305003, 207) | Ezen [gyógy]vizet főképen csak fürdésre, azaz: külsőképen használják, belsőképen csupán az orvosok javaslatára (1857 Vasárnapi Újság CD56).

3. (/vál) ’vki belső tulajdonságainak, állapotának tekintetében, vonatkozásában’ ❖ Nem következik ebből, hogy már ma minden nemes ember belsőképpen is érdemesebb vitéz vagy tudós volna a nem nemesnél (1778 Bessenyei György¹ 7044012, 20) | Ki vagy, undok? (így szólítja) Férfi külső tolladdal, Mérges kígyó belsőképen (1807 Kisfaludy Sándor CD01) | Ez sem külső sem belsőképen egy hajszálnyit sem hasonlita a kapitányhoz (1843 Nagy Ignác C3245, 57) | hejh, ha a hátatok mögé láthatnátok s jó magatokat belsőképen vizsgálat alá vennétek (1848 Petőfi Sándor ford.–Shakespeare CD11) | [A farizeusok] csak emberek előtt akarnak tündökölni, belsőképpen érintetlenek maradnak a törvény tartalmától (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

3a. (rég) ’lélekben, lelkileg (megélve vmit), ill. gondolatban, gondolatilag (feldolgozva vmit)’ ❖ mind-úntalan erltette Etelka maga’ jó kedvét; noha bels-képpen […] olly iſzonyú-képpen gyötörtetett (1786 Dugonics András 7087013, 203) | Ezt belsőképen maga is érzi Excellentiád (1807 Révai Miklós CD57) | belsőképpen bosszankodtam félénk voltamon (1809 e. Báróczi Sándor ford.–Leprince de Beaumont C0803, 87) | meglévén arról belsőképpen győződve, hogy az én míveimben is van valami jó (1816 Kisfaludy Sándor 8243058, 299) | belsőképpen érezzük, hogy szabadok vagyunk (1841 Péterfi Károly 8362004, 89).

3b. (vál) ’vkinek a belső világából, szívéből fakadóan, ill. vminek a lényegéből következően v. a lényegét tekintve’ ❖ az énekkel és zenével belsőképpen kapcsolatos táncban (1930 ZeneiLex. CD49) | Ezért kell ennek a seregnek belsőképpen szabadnak lennie a földi vagyontól (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

J: belsőleg.

belsőképpen határozószó 0
1. (rég)
vmely dolognak, tárgynak, anyagnak a belsejét, belső tartalmát, világát tekintve
Ez a’ Templom belsöképpen G.gróf Teleki Jo’sef Ur  Excelljaőexcellenciája bökezüsége által renováltatott
(1796 Teleki Domokos¹)
Megesvén a’ mázolás, a’ portzellán edények borítékokban ismét az égető kementzékbe tétetnek, és lassan lassan nevekedő tűz által mind addig égettetnek, míg azok üveg nemű, félátláttzós massává nem válnak; és míg a’ máz egészszen el nem olvad ’s belsőképen azokkal magát nem egyesíti
(1818 Mokry Benjámin ford.Möller²)
2. (rég)
〈kül. gyógyításban:〉 szájon át bevéve, belső használatban
Belsöképen ártalmas ezen magokkal élni
(1775 Csapó József)
belsőképen egy kevés káfort [= kámfort] szeszes folyadékban, fahéjport és kínát [= kinint] – mind gyakran, de csekély adagban, – a hasfolyás ellen czélszerüen erősitő táplálat
(1847 Schöpf-Merei Ágoston)
Ezen [gyógy]vizet főképen csak fürdésre, azaz: külsőképen használják, belsőképen csupán az orvosok javaslatára
(1857 Vasárnapi Újság)
3. (/vál)
vki belső tulajdonságainak, állapotának tekintetében, vonatkozásában
Nem következik ebből, hogy már ma minden nemes ember belsőképpen is érdemesebb vitéz vagy tudós volna a nem nemesnél
(1778 Bessenyei György¹)
Ki vagy, undok? (így szólítja) Férfi külső tolladdal, Mérges kígyó belsőképen
(1807 Kisfaludy Sándor)
Ez sem külső sem belsőképen egy hajszálnyit sem hasonlita a kapitányhoz
(1843 Nagy Ignác)
hejh, ha a hátatok mögé láthatnátok s jó magatokat belsőképen vizsgálat alá vennétek
(1848 Petőfi Sándor ford.Shakespeare)
[A farizeusok] csak emberek előtt akarnak tündökölni, belsőképpen érintetlenek maradnak a törvény tartalmától
(1995 Jubileumi kommentár)
3a. (rég)
lélekben, lelkileg (megélve vmit), ill. gondolatban, gondolatilag (feldolgozva vmit)
mind-úntalan erltette Etelka maga’ jó kedvét; noha bels-képpen […] olly iſzonyú-képpen gyötörtetett
(1786 Dugonics András)
Ezt belsőképen maga is érzi Excellentiád
(1807 Révai Miklós)
belsőképpen bosszankodtam félénk voltamon
(1809 e. Báróczi Sándor ford.Leprince de Beaumont)
meglévén arról belsőképpen győződve, hogy az én míveimben is van valami jó
(1816 Kisfaludy Sándor)
belsőképpen érezzük, hogy szabadok vagyunk
(1841 Péterfi Károly)
3b. (vál)
vkinek a belső világából, szívéből fakadóan, ill. vminek a lényegéből következően v. a lényegét tekintve
az énekkel és zenével belsőképpen kapcsolatos táncban
(1930 ZeneiLex.)
Ezért kell ennek a seregnek belsőképpen szabadnak lennie a földi vagyontól
(1995 Jubileumi kommentár)

Beállítások