bensőség fn 3B8 (vál)

1. (birtokszóként) (rég, ritk) ’vkinek a belső, érzelmi világa, ill. ennek mélye, benső része’ ❖ [Schiller] személyessége és munkái annyira eltölték barátunk [ti. Magda Pál] lelkét, bensőségének annyira megfelelők voltak, hogy annak érintéseitől keblének húrjai egész életén keresztül utánrezgének (1841 Toldy Ferenc 8481022, 50) | hogy a krisztusi tan bennünk életté váljék, ahhoz meleg, magnetikus áram kell, ahhoz a lélek bensőségét átjáró isteni behatás kell s ezt mi kegyelemnek hivjuk (1903 Prohászka Ottokár 8378004, 207).

2. (/ritk) ’érzelmi gazdagság, mély érzésekre való képesség, ill. ennek kifejeződése; belsőség’ ❖ Lendvay e nyilatkozásokat sok bensőséggel […] mondja el (1842 Bajza József C0717, 159) | Sohase hittem volna, hogy e csupán világiasságnak élni látszó nő ily igaz érzelemmel, ily őszinte bensőséggel tudjon szólni, főleg hozzám (1859 Matkovics Pál 8299001, 73) | Zsuzsánna sokban különbözött nénjétől, hevesebb volt, itéleteiben élesebb, kevesebb volt benne a bensőség (1865 e. Jósika Miklós 8212018, 50) | Catul Bogdan letisztult izléssel, franciás finomsággal dolgozó müvész. Közvetlen egyszerüség, bensőség jellemzi (1939 Független Újság 2126001, 6) | inkább a művészekre, mintsem a szakmabéli művészettörténészekre jellemző bensőséggel, odaadással (2000 Új Könyvek CD29).

2a. (birtokszóként) (/ritk) ’vminek az érzelmi telítettsége, mély érzésektől átfűtött volta; belsőség’ ❖ abból következtesse szerelmem’ bensőségét (1839 Gaal József C1206, 88) | képein ritkán villan keresztül a kedély bensősége és a meggyőződés igazsága (1861 Zilahy Károly 8539020, 177) | semmiképpen sem lesz lehetséges pontos fogalmat adnom annak az ideges érdeklődésnek bensőségéről, a melylyel a világegyetem legközönségesebb tárgyainak szemlélésére vetettem magamat (1910 Elek Artúr ford.–Poe 9122001, 24) | Az éneklés bensőségén, kidolgozottságán túl a válogatás maga is beszél az előadóról (1995 Magyar Hírlap CD09).

2b. (birtokszóként) ’vminek a belső, ill. belülről fakadó volta’ ❖ ismerve angyali jó szereteted bensőségét (1859 Kossuth Lajos CD32) | az érzelmi felindulás nem egyéb, mint a meggyőződés bensősége (1892 Dengi János 8101001, 34) | Oly munka ez [ti. Barabás Miklós portréja], melyen az ihlet bensősége érzik (1923 Hoffmann Edith 9251001, 22) | az emberi érdeklődés bensősége (1924 Réti István CD10) | a bűnbánat bensősége (1964 Hopp Lajos CD53) | [az elbeszélés] tükrözte az átélés bensőségét (1996 Katolikus Biblia jegyzetei CD1202).

3. ’bizalmasság, barátság, meghitt, közeli viszony’ ❖ e’ különben igen korholást érdemlő viszony a’ gondatlan, szeles, jószivü gyermekek közt bizonyos bensőség és szivdedség jellemét ölti magára (1844 Tóth Lőrinc 8490020, 34) | nemeskéri Kiss Miklós ezredes barátom Thouvenellel benső meghitt viszonyban állott, mit családi összeköttetés is növelt; s a császár, kinek e viszonyról tudomása volt, e bensőségen fenn nem akadt (1880 Kossuth Lajos CD32) | köztük a régi bensőség megszakadt örökre (1905 Mikszáth Kálmán CD04) | Isten itt az emberséggel az öntudat és valóság fölbonthatatlan bensőségében jelenik meg (1944 Schütz Antal 9592001, 48).

3a. (birtokszóként) ’vminek ezt tükröző volta’ ❖ Ön tehát ismerte azon viszonynak is mind jellegét, mind bensőségét, melylyel engem a gróf megtisztelt (1861 Kossuth Lajos CD32) | Nem tudjuk, mikor kezdődött barátságuk [Szentjóbi Szabó Lászlóval], de bensőségéről tanúságot tesz maga Bacsányi (1904 Szinnyei Ferenc CD55) | kapcsolatunk bensősége (1943 Szabó Lőrinc 2032001, 702) | A só a szövetség tagjai egymáshoz való viszonyának bensőségét és állandóságát van hivatva jelképezni (1995 Jubileumi kommentár CD1205).

4. ’otthonosság, családias meghittség’ ❖ az öltözőszobai helyet kevés hév és bensőség jellemzé (1841 Bajza József C0717, 83) | A vasárnapi ismerkedési estély méltó párja volt a rima-szombatinak, kedélyesség, fesztelenség és bensőség tekintetében (1876 Szilágyi Sándor CD57) | Horváth János írói portréin […] a teljesség, az elrendezettség nyugalma honol – a magyar irodalomnak az a látványa, melyet ő tár elénk, sajátos bensőséggel telt meg (1966 Sőtér István 9613012, 402) | A „hulló hóesésben lapuló szanatórium” meghitt idillje intenzíven jeleníti meg a nómenklatúra diszkrét báját, a hatalom védte bensőség világát (1997 Magyar Hírlap CD09).

4a. (birtokszóként) ’vminek ezt az érzetet keltő volta’ ❖ [a főhercegi család tagjai] föléje helyezik minden fénynek és pompának a családi élet bensőségét (1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | Horváth Jánosnak megadatott, hogy […] az ábrázolásnak azt a nyugodt teljességét, derűs bensőségét és személyességét nyújthassa nekünk, melyet a maga korának valamikor Arany János nyújtott (1966 Sőtér István 9613012, 402) | A misék közül a falu társadalma az énekes misét becsüli sokra, vonzza a litánia bensősége, a búcsú ünnepélyessége (1993 A magyarság kézikönyve CD06).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

bensőség főnév 3B8 (vál)
1. (birtokszóként) (rég, ritk)
vkinek a belső, érzelmi világa, ill. ennek mélye, benső része
[Schiller] személyessége és munkái annyira eltölték barátunk [ti. Magda Pál] lelkét, bensőségének annyira megfelelők voltak, hogy annak érintéseitől keblének húrjai egész életén keresztül utánrezgének
(1841 Toldy Ferenc)
hogy a krisztusi tan bennünk életté váljék, ahhoz meleg, magnetikus áram kell, ahhoz a lélek bensőségét átjáró isteni behatás kell s ezt mi kegyelemnek hivjuk
(1903 Prohászka Ottokár)
2. (/ritk)
érzelmi gazdagság, mély érzésekre való képesség, ill. ennek kifejeződése; belsőség
Lendvay e nyilatkozásokat sok bensőséggel […] mondja el
(1842 Bajza József)
Sohase hittem volna, hogy e csupán világiasságnak élni látszó nő ily igaz érzelemmel, ily őszinte bensőséggel tudjon szólni, főleg hozzám
(1859 Matkovics Pál)
Zsuzsánna sokban különbözött nénjétől, hevesebb volt, itéleteiben élesebb, kevesebb volt benne a bensőség
(1865 e. Jósika Miklós)
Catul Bogdan letisztult izléssel, franciás finomsággal dolgozó müvész. Közvetlen egyszerüség, bensőség jellemzi
(1939 Független Újság)
inkább a művészekre, mintsem a szakmabéli művészettörténészekre jellemző bensőséggel, odaadással
(2000 Új Könyvek)
2a. (birtokszóként) (/ritk)
vminek az érzelmi telítettsége, mély érzésektől átfűtött volta; belsőség
abból következtesse szerelmem’ bensőségét
(1839 Gaal József)
képein ritkán villan keresztül a kedély bensősége és a meggyőződés igazsága
(1861 Zilahy Károly)
semmiképpen sem lesz lehetséges pontos fogalmat adnom annak az ideges érdeklődésnek bensőségéről, a melylyel a világegyetem legközönségesebb tárgyainak szemlélésére vetettem magamat
(1910 Elek Artúr ford.Poe)
Az éneklés bensőségén, kidolgozottságán túl a válogatás maga is beszél az előadóról
(1995 Magyar Hírlap)
2b. (birtokszóként)
vminek a belső, ill. belülről fakadó volta
ismerve angyali jó szereteted bensőségét
(1859 Kossuth Lajos)
az érzelmi felindulás nem egyéb, mint a meggyőződés bensősége
(1892 Dengi János)
Oly munka ez [ti. Barabás Miklós portréja], melyen az ihlet bensősége érzik
(1923 Hoffmann Edith)
az emberi érdeklődés bensősége
(1924 Réti István)
a bűnbánat bensősége
(1964 Hopp Lajos)
[az elbeszélés] tükrözte az átélés bensőségét
(1996 Katolikus Biblia jegyzetei)
3.
bizalmasság, barátság, meghitt, közeli viszony
e’ különben igen korholást érdemlő viszony a’ gondatlan, szeles, jószivü gyermekek közt bizonyos bensőség és szivdedség jellemét ölti magára
(1844 Tóth Lőrinc)
nemeskéri Kiss Miklós ezredes barátom Thouvenellel benső meghitt viszonyban állott, mit családi összeköttetés is növelt; s a császár, kinek e viszonyról tudomása volt, e bensőségen fenn nem akadt
(1880 Kossuth Lajos)
köztük a régi bensőség megszakadt örökre
(1905 Mikszáth Kálmán)
Isten itt az emberséggel az öntudat és valóság fölbonthatatlan bensőségében jelenik meg
(1944 Schütz Antal)
3a. (birtokszóként)
vminek ezt tükröző volta
Ön tehát ismerte azon viszonynak is mind jellegét, mind bensőségét, melylyel engem a gróf megtisztelt
(1861 Kossuth Lajos)
Nem tudjuk, mikor kezdődött barátságuk [Szentjóbi Szabó Lászlóval], de bensőségéről tanúságot tesz maga Bacsányi
(1904 Szinnyei Ferenc)
kapcsolatunk bensősége
(1943 Szabó Lőrinc)
A só a szövetség tagjai egymáshoz való viszonyának bensőségét és állandóságát van hivatva jelképezni
(1995 Jubileumi kommentár)
4.
otthonosság, családias meghittség
az öltözőszobai helyet kevés hév és bensőség jellemzé
(1841 Bajza József)
A vasárnapi ismerkedési estély méltó párja volt a rima-szombatinak, kedélyesség, fesztelenség és bensőség tekintetében
(1876 Szilágyi Sándor)
Horváth János írói portréin […] a teljesség, az elrendezettség nyugalma honol – a magyar irodalomnak az a látványa, melyet ő tár elénk, sajátos bensőséggel telt meg
(1966 Sőtér István)
A „hulló hóesésben lapuló szanatórium” meghitt idillje intenzíven jeleníti meg a nómenklatúra diszkrét báját, a hatalom védte bensőség világát
(1997 Magyar Hírlap)
4a. (birtokszóként)
vminek ezt az érzetet keltő volta
[a főhercegi család tagjai] föléje helyezik minden fénynek és pompának a családi élet bensőségét
(1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
Horváth Jánosnak megadatott, hogy […] az ábrázolásnak azt a nyugodt teljességét, derűs bensőségét és személyességét nyújthassa nekünk, melyet a maga korának valamikor Arany János nyújtott
(1966 Sőtér István)
A misék közül a falu társadalma az énekes misét becsüli sokra, vonzza a litánia bensősége, a búcsú ünnepélyessége
(1993 A magyarság kézikönyve)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások