bér- (előtagként)

1. ’munkabérek szintjére, színvonalára, értékére stb. irányuló, azt módosító, befolyásoló’ ❖ bércsökkentés fn 4B | [Ha a munkásokat visszavennék,] látnák, hogy a gyár nem bosszúálló… Még a bércsökkentésre sem gondolnának többé (1937 Hollós Korvin Lajos CD10) | a szocializmus építésének útja nem a dolgozó nép életszínvonalának csökkenése, nem az áremelés, bércsökkentés […], hanem a termelés fokozása és szélesítése (1958 Nagy Imre élete és halála 9434001, 68) | a létszámleépítéssel a bércsökkentés döntő része megoldható (1995 Figyelő CD2601)  béremelkedés fn 4B | [a vetélkedés] béremelkedést szül (1837 Szemere Bertalan C3943, 193) | alig fogyott a 3000 márkán aluli jövedelmek száma. A húsz éves átlag szerint és a drágaság s az állítólagos módfeletti béremelkedés arányában e jövedelmi osztálynak milliókkal kellett volna a két háborús év alatt megfogynia (1917 Szabó Ervin CD10) | az állami vállalatoknál a béremelkedés kissé elmarad az üzleti szféra átlagától (1995 Figyelő CD2601)  bérfejlesztés fn 4B | A pénzbeli támogatást a munkáltató – átlagos bérfejlesztésének megfelelően – emelheti (1975 Pesti János 2056008, 83) | differenciált bérfejlesztés (1991 Csomó István–F. Tóth Tibor 2037007, 1466)  bérjavítás fn 4A (kissé rég) | [a szűcs legények] igazságos bérjavítást kérnek (1848 Munkásmozgalmak C3082, 173) | Az uccákon százezer munkanélküli mászkál, azokkal nem törődnek. Bérjavítás? Már ez se kell nekik, mert félnek az elbocsátástól! (1931 Gergely Sándor 9188006, 8) | 25 százalékos bérjavítást és a munkahelyek megőrzését tűztük ki célként (1995 Magyar Hírlap CD09)  bérkorlátozás fn 4A | [Az ideiglenes alkalmazottak] a bérkorlátozás után rosszabb helyzetbe kerültek, mint az állami tisztviselők (1980 Dóka Klára CD52) | a kettős bérkorlátozást azon kormányhatározat tartalmazza, amelyik megszabja, hogy az állami tulajdonú cégeknél csak 16 százalékkal emelhetik a béreket (1995 Magyar Hírlap CD09)  bérnövekedés fn 4B | nyereségnövelés helyett egy inflációs faktort építettünk be, ami bérnövekedést, ennek következtében áremeléseket fog okozni (1990 Országgyűlési Napló CD62) | a bérnövekedés […] kétéves visszafogás után elsősorban a közszolgálati szférában következett be (1995 Figyelő CD2601) | A kormány úgy döntött, hogy 1997-től minden év januárjában egy alkalommal, egy összegben emeljék a nyugdíjakat, figyelembe véve az előző évi bérnövekedést és inflációt (1997 Tények könyve CD37)  bérrendezés fn 4B | A soproni sütőmunkások a következő kérésel fordulnak a Tek. Iparhatósághoz, hogy Méltóztassanak óta hatni, hogy a Bérrendezés miat három munkaadó és három munkások mielőbb össze jöjjenek, mivel […] a többi Iparosoknál már régen rendezve vannak a munkabérek (1922 Soproni Szemle CD52) | a sorkatonai szolgálat teljesítése után, a bevonulás előtti munkahelyén tovább foglalkoztatott dolgozó munkabérét az övével azonos vagy hasonló munkakörben bekövetkezett bérrendezésekre (bérfejlesztésekre) figyelemmel kell megállapítani (1988 Ferencz Győző²–Lugosy Andor 1050004, 78) | A Pedagógus Szakszervezet mégsem kezdeményez országos sztrájkot, mert bízik a bérrendezésről folyó tárgyalások sikerében (1991 Tények könyve CD37).

2. ’más tulajdonán v. másnak a megbízásából természetbeni juttatás v. egyéb díjazás fejében végzett 〈(mezőgazdasági) tevékenység〉’ ❖ bércséplés fn 4B | Cséplőgépet nem tudott minden parasztgazda szerezni, de nem is lett volna számára kifizetődő. Ezért a tehetősebb parasztok vagy más vállalkozók vásároltak cséplőgépet és bércséplést vállaltak (1977 NéprajziLex. CD47) | a nagybirtokon a cséplőgéptulajdonos maga a birtokos volt, a parasztok bércséplést végeztettek, mivel nem voltak a cséplőgép tulajdonosai (1979 Varga Gyula CD52)  bérfeldolgozás fn 4A | arról van szó, hogy a Metallokémia nagytétényi gyárában folytatható-e az akkumulátorok törése és savtalanítása, és a savtalanított ólomhulladékok bérfeldolgoztatása. Vizsgálni kell a tervezett átmeneti tároló területén új savtalanító üzem létesítését. Természetesen ez is egy tartós külföldi bérfeldolgozást feltételez (1990 Országgyűlési Napló CD62) | akár több tízezer tonna exportbúza érkezhetett vissza például bérfeldolgozásra az országba (1996 Figyelő CD2601) | [a gyöngyösoroszi ércbánya] évi 30-40 kg aranyat és 800-1000 kg ezüstöt szolgáltatott, de ez a mennyiség mindenkor a bérfeldolgozást vállaló külföldi feldolgozó haszna lett (1998 Természet Világa CD50)  bérfőzés fn 4B | A közepes gazdaságok és háztartások egész éven át alig tudnak annyi zsírhulladékot összegyűjteni, hogy egyszer főzzenek [szappant], vagy valaki hozzáértővel, esetleg bérfőzésben a szappanosnak adják azt át (1991 Magyar néprajz CD47) | a jövőben az illetékes jegyzőknek kellene igazolniuk a bérfőzésre adott cefre „gyümölcshátterét” (1999 Figyelő CD2601)  bérhizlalás fn 4A | évente 14 községbe kb. 15 ezer malacot helyeztek ki bérhizlalásra (1992 Országgyűlési Napló CD62) | Különleges intézményként honosodott meg a háborús időkben a bérhizlalás. Az erre vonatkozó szerződéseket a község kötötte meg egyéni vállalkozókkal, akik saját takarmányból felhizlalták a falu (állam) disznait, cserébe kérhették a beszolgáltatás alóli mentességet (2000 Marjanucz László CD36)  bérkoldulás fn 4A | Nem ritka, hogy külföldi […] kiskorúak kószálnak okmányok nélkül Magyarországon. S mivel ők főként lopásból, bérkoldulásból „élnek” itt, szinte kivétel nélkül hamis adatokat diktálnak be a rendőröknek (1996 Magyar Hírlap CD09) | A szervezetten zajló fővárosi bérkoldulást a rendőrök becslései szerint 3-4 koldusmaffia működteti (1999 Magyar Hírlap CD09)  bérsütés fn 4B | Rendelet a bérsütés, a liszt- és kenyércsere díjáról (1958 Népszabadság aug. 26. C1499, 8) | az asszonyok otthon maguk készítették el, dagasztották a kenyértésztát, és a péknél, pénzért süttették meg. Ezt nevezték bérsütésnek (1991 Magyar néprajz CD47) | Bérsütést vállalnak ott, ahol elromlik a gázóra (1994 Magyar Hírlap CD09)  bérszántás fn 4A | [az igátlan kisparasztok] még a bérszántást sem tudták megfizetni vagy „cserében” ledolgozni […]: a talajt kapával törték fel (1956 Magyar néprajz CD47) | szorosan kötődött a mezőgazdasághoz a XX. század első felében tért hódító iparág, a bércséplés és bérszántás (2000 Herczeg Mihály–Kruzslicz István Gábor CD36).

bér- (előtagként)
1.
munkabérek szintjére, színvonalára, értékére stb. irányuló, azt módosító, befolyásoló
bércsökkentés főnév 4B
[Ha a munkásokat visszavennék,] látnák, hogy a gyár nem bosszúálló… Még a bércsökkentésre sem gondolnának többé
(1937 Hollós Korvin Lajos)
a szocializmus építésének útja nem a dolgozó nép életszínvonalának csökkenése, nem az áremelés, bércsökkentés […], hanem a termelés fokozása és szélesítése
(1958 Nagy Imre élete és halála)
a létszámleépítéssel a bércsökkentés döntő része megoldható
(1995 Figyelő)
béremelkedés főnév 4B
[a vetélkedés] béremelkedést szül
(1837 Szemere Bertalan)
alig fogyott a 3000 márkán aluli jövedelmek száma. A húsz éves átlag szerint és a drágaság s az állítólagos módfeletti béremelkedés arányában e jövedelmi osztálynak milliókkal kellett volna a két háborús év alatt megfogynia
(1917 Szabó Ervin)
az állami vállalatoknál a béremelkedés kissé elmarad az üzleti szféra átlagától
(1995 Figyelő)
bérfejlesztés főnév 4B
A pénzbeli támogatást a munkáltató – átlagos bérfejlesztésének megfelelően – emelheti
(1975 Pesti János)
differenciált bérfejlesztés
(1991 Csomó István–F. Tóth Tibor)
bérjavítás főnév 4A (kissé rég)
[a szűcs legények] igazságos bérjavítást kérnek
(1848 Munkásmozgalmak)
Az uccákon százezer munkanélküli mászkál, azokkal nem törődnek. Bérjavítás? Már ez se kell nekik, mert félnek az elbocsátástól!
(1931 Gergely Sándor)
25 százalékos bérjavítást és a munkahelyek megőrzését tűztük ki célként
(1995 Magyar Hírlap)
bérkorlátozás főnév 4A
[Az ideiglenes alkalmazottak] a bérkorlátozás után rosszabb helyzetbe kerültek, mint az állami tisztviselők
(1980 Dóka Klára)
a kettős bérkorlátozást azon kormányhatározat tartalmazza, amelyik megszabja, hogy az állami tulajdonú cégeknél csak 16 százalékkal emelhetik a béreket
(1995 Magyar Hírlap)
bérnövekedés főnév 4B
nyereségnövelés helyett egy inflációs faktort építettünk be, ami bérnövekedést, ennek következtében áremeléseket fog okozni
(1990 Országgyűlési Napló)
a bérnövekedés […] kétéves visszafogás után elsősorban a közszolgálati szférában következett be
(1995 Figyelő)
A kormány úgy döntött, hogy 1997-től minden év januárjában egy alkalommal, egy összegben emeljék a nyugdíjakat, figyelembe véve az előző évi bérnövekedést és inflációt
(1997 Tények könyve)
bérrendezés főnév 4B
A soproni sütőmunkások a következő kérésel fordulnak a Tek.tekintetes Iparhatósághoz, hogy Méltóztassanak óta hatni, hogy a Bérrendezés miat három munkaadó és három munkások mielőbb össze jöjjenek, mivel […] a többi Iparosoknál már régen rendezve vannak a munkabérek
(1922 Soproni Szemle)
a sorkatonai szolgálat teljesítése után, a bevonulás előtti munkahelyén tovább foglalkoztatott dolgozó munkabérét az övével azonos vagy hasonló munkakörben bekövetkezett bérrendezésekre (bérfejlesztésekre) figyelemmel kell megállapítani
(1988 Ferencz Győző²–Lugosy Andor)
A Pedagógus Szakszervezet mégsem kezdeményez országos sztrájkot, mert bízik a bérrendezésről folyó tárgyalások sikerében
(1991 Tények könyve)
2.
más tulajdonán v. másnak a megbízásából természetbeni juttatás v. egyéb díjazás fejében végzett (mezőgazdasági) tevékenység〉
bércséplés főnév 4B
Cséplőgépet nem tudott minden parasztgazda szerezni, de nem is lett volna számára kifizetődő. Ezért a tehetősebb parasztok vagy más vállalkozók vásároltak cséplőgépet és bércséplést vállaltak
(1977 NéprajziLex.)
a nagybirtokon a cséplőgéptulajdonos maga a birtokos volt, a parasztok bércséplést végeztettek, mivel nem voltak a cséplőgép tulajdonosai
(1979 Varga Gyula)
bérfeldolgozás főnév 4A
arról van szó, hogy a Metallokémia nagytétényi gyárában folytatható-e az akkumulátorok törése és savtalanítása, és a savtalanított ólomhulladékok bérfeldolgoztatása. Vizsgálni kell a tervezett átmeneti tároló területén új savtalanító üzem létesítését. Természetesen ez is egy tartós külföldi bérfeldolgozást feltételez
(1990 Országgyűlési Napló)
akár több tízezer tonna exportbúza érkezhetett vissza például bérfeldolgozásra az országba
(1996 Figyelő)
[a gyöngyösoroszi ércbánya] évi 30-40 kgkilogramm aranyat és 800-1000 kgkilogramm ezüstöt szolgáltatott, de ez a mennyiség mindenkor a bérfeldolgozást vállaló külföldi feldolgozó haszna lett
(1998 Természet Világa)
bérfőzés főnév 4B
A közepes gazdaságok és háztartások egész éven át alig tudnak annyi zsírhulladékot összegyűjteni, hogy egyszer főzzenek [szappant], vagy valaki hozzáértővel, esetleg bérfőzésben a szappanosnak adják azt át
(1991 Magyar néprajz)
a jövőben az illetékes jegyzőknek kellene igazolniuk a bérfőzésre adott cefre „gyümölcshátterét”
(1999 Figyelő)
bérhizlalás főnév 4A
évente 14 községbe kb.körülbelül 15 ezer malacot helyeztek ki bérhizlalásra
(1992 Országgyűlési Napló)
Különleges intézményként honosodott meg a háborús időkben a bérhizlalás. Az erre vonatkozó szerződéseket a község kötötte meg egyéni vállalkozókkal, akik saját takarmányból felhizlalták a falu (állam) disznait, cserébe kérhették a beszolgáltatás alóli mentességet
(2000 Marjanucz László)
bérkoldulás főnév 4A
Nem ritka, hogy külföldi […] kiskorúak kószálnak okmányok nélkül Magyarországon. S mivel ők főként lopásból, bérkoldulásból „élnek” itt, szinte kivétel nélkül hamis adatokat diktálnak be a rendőröknek
(1996 Magyar Hírlap)
A szervezetten zajló fővárosi bérkoldulást a rendőrök becslései szerint 3-4 koldusmaffia működteti
(1999 Magyar Hírlap)
bérsütés főnév 4B
Rendelet a bérsütés, a liszt- és kenyércsere díjáról
(1958 Népszabadság aug. 26.)
az asszonyok otthon maguk készítették el, dagasztották a kenyértésztát, és a péknél, pénzért süttették meg. Ezt nevezték bérsütésnek
(1991 Magyar néprajz)
Bérsütést vállalnak ott, ahol elromlik a gázóra
(1994 Magyar Hírlap)
bérszántás főnév 4A
[az igátlan kisparasztok] még a bérszántást sem tudták megfizetni vagy „cserében” ledolgozni […]: a talajt kapával törték fel
(1956 Magyar néprajz)
szorosan kötődött a mezőgazdasághoz a XX. század első felében tért hódító iparág, a bércséplés és bérszántás
(2000 Herczeg Mihály–Kruzslicz István Gábor)

Beállítások