bérmál ige 1a

1. ts (tárgy n. is) (Vall) ’〈püspök〉 vkit a bérmálás szentségében részesít’ ❖ Leges leg először a’ gyerkötzéket [a püspök] Bátyám által ki kérdeztette; azután mise végével bérmált (1805–1809 Horvát István 8186007, 153) | [Szent Adalbert] rövid ideig Magyarországon is tartózkodott, ő keresztelte és bérmálta István herceget (1997 Magyar Hírlap CD09).

1a. tn ’bérmálásban részesül, bérmálkozik’ ❖ Párisban ezerszer elnéztem A kicsi, bérmáló szűzeket (1909 Ady Endre C0536, 280) | Bérmáló lánykák, első áldozók, Mennyi menyasszony, – s csak egy vőlegény (1935 Reményik Sándor CD01).

2. ts (katol) ’〈bérmálandó hívőt〉 választott védőszentjének nevére elnevez’ ❖ S miért választanak magoknak a bérmálandók még valamely védszentet is, s miért bérmáltatnak annak nevére? (1857 Lonovics József 8578007, 75).

2a. (rég, tréf is) ’vminek, ill. vmilyen névre elnevez vkit v. vmit; keresztel’ ❖ légyen az  betsületes bérmált neve Magyar Democritus (1791 Andrád Sámuel 7008001, 6) | A’ melly megyét a’ gróf leg-ell meg-szálta, Azt Luisburg névre leg-ottan bérmálta (1793 Gvadányi József C1940, 437) | kénytelenek leszünk a’ Tokajit, ha el akarjuk adni, Grintzinginek … bérmálni (1831 Széchenyi István C3903, 152) | [akkor] jött ide Bátori András, a’ bibornok Cumuleussal, kit a’ kolosvári nép erővel Komlósinak bérmált (1836 Jósika Miklós C2354, 87).

2b. (rég) ’vmi(lyen)nek nyilvánít, minősít vkit v. vmit’ ❖ ha azokat … nem lehet is egyedl tsak ezért Eretnekeknek bérmálni, de … Pápistának sem lehet ket tartani (1790 Igaz magyar C3794, 43) | mind az, mit reactionak szeretnének bérmálni (1843 Wesselényi Miklós 8528006, 76) | Goromba németje! a magyar természetességet neveletlenségnek bérmálja (1846 Pesti Divatlap C5839, 929).

ÖU: meg~.

Vö. CzF. ~, bérmálandó; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

bérmál ige 1a
1. tárgyas (tárgy n. is) (Vall)
〈püspök〉 vkit a bérmálás szentségében részesít
Leges leg először a’ gyerkötzéket [a püspök] Bátyám által ki kérdeztette; azután mise végével bérmált
(1805–1809 Horvát István)
[Szent Adalbert] rövid ideig Magyarországon is tartózkodott, ő keresztelte és bérmálta István herceget
(1997 Magyar Hírlap)
1a. tárgyatlan
bérmálásban részesül, bérmálkozik
Párisban ezerszer elnéztem A kicsi, bérmáló szűzeket
(1909 Ady Endre)
Bérmáló lánykák, első áldozók, Mennyi menyasszony, – s csak egy vőlegény
(1935 Reményik Sándor)
2. tárgyas (katol)
〈bérmálandó hívőt〉 választott védőszentjének nevére elnevez
S miért választanak magoknak a bérmálandók még valamely védszentet is, s miért bérmáltatnak annak nevére?
(1857 Lonovics József)
2a. (rég, tréf is)
vminek, ill. vmilyen névre elnevez vkit v. vmit; keresztel
légyen az  betsületes bérmált neve Magyar Democritus
(1791 Andrád Sámuel)
A’ melly megyét a’ gróf leg-ell meg-szálta, Azt Luisburg névre leg-ottan bérmálta
(1793 Gvadányi József)
kénytelenek leszünk a’ Tokajit, ha el akarjuk adni, Grintzinginek … bérmálni
(1831 Széchenyi István)
[akkor] jött ide Bátori András, a’ bibornok Cumuleussal, kit a’ kolosvári nép erővel Komlósinak bérmált
(1836 Jósika Miklós)
2b. (rég)
vmi(lyen)nek nyilvánít, minősít vkit v. vmit
ha azokat … nem lehet is egyedl tsak ezért Eretnekeknek bérmálni, de … Pápistának sem lehet ket tartani
(1790 Igaz magyar)
mind az, mit reactionak szeretnének bérmálni
(1843 Wesselényi Miklós)
Goromba németje! a magyar természetességet neveletlenségnek bérmálja
(1846 Pesti Divatlap)
ÖU: megbérmál
Vö. CzF. ~, bérmálandó; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások