bérmálás fn 4A (Vall)

1. ’a bérmál igével kifejezett cselekvés’ ❖ bérmáláskor a püspök gyengéden megüti a bérmált arcát (1893 PallasLex. CD02).

2. ’〈a (római) katolikus egyházban:〉 az a szentség, amely az egyént a Szentlélek ajándékaiban részesíti, s így hitében megerősíti, ill. az a szertartás, amelyben ezt a szentséget rendsz. püspök a (serdülőkorú) hívőnek keresztneve mellé új nevet adva kiszolgáltatja’ ❖ maga [a püspök] közel hét száznak a Bérmálásnak Szentségét ki-szolgáltatta (1781 Magyar Hírmondó C0269, 555) | hogy azon dicsőült szent, kinek nevét a bérmálásban fölvették, legyen nekik ez élet harcainak közepette előképök, példányuk s ösztönük (1857 Lonovics József 8578007, 75) | a bérmálásban a püspök homlokunkra a szent olajjal keresztet von (1857 Lonovics József 8578007, 78) | Óráját nézte, amit Döme bácsitól kapott bérmáláskor (1926 Babits Mihály 9014128, 365) | Wylie megtisztultabbnak érezte magát, mint a bérmálás óta valaha is (1972 Tandori Dezső ford.–Beckett 9703055, 67).

Vö. CzF.; TESz. bérmál; ÉKsz.

bérmálás főnév 4A (Vall)
1.
a bérmál igével kifejezett cselekvés
bérmáláskor a püspök gyengéden megüti a bérmált arcát
(1893 PallasLex.)
2.
〈a (római) katolikus egyházban:〉 az a szentség, amely az egyént a Szentlélek ajándékaiban részesíti, s így hitében megerősíti, ill. az a szertartás, amelyben ezt a szentséget rendsz. püspök a (serdülőkorú) hívőnek keresztneve mellé új nevet adva kiszolgáltatja
maga [a püspök] közel hét száznak a Bérmálásnak Szentségét ki-szolgáltatta
(1781 Magyar Hírmondó)
hogy azon dicsőült szent, kinek nevét a bérmálásban fölvették, legyen nekik ez élet harcainak közepette előképök, példányuk s ösztönük
(1857 Lonovics József)
a bérmálásban a püspök homlokunkra a szent olajjal keresztet von
(1857 Lonovics József)
Óráját nézte, amit Döme bácsitól kapott bérmáláskor
(1926 Babits Mihály)
Wylie megtisztultabbnak érezte magát, mint a bérmálás óta valaha is
(1972 Tandori Dezső ford.Beckett)
Vö. CzF.; TESz. bérmál; ÉKsz.

Beállítások